Logo

Nigeria/ Scandalul consulului polonez si al carnetului de note

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5125 times
Nigeria/ Scandalul consulului polonez si al carnetului de note Image

Nigeria/ Scandalul consulului polonez si al carnetului de note

RO

În timp ce scriu aceste ultime (sper eu) rânduri pe acest subiect, inima mi-e grea. Am încheiat ultima parte cu întrebarea „cum definiți migrarea oamenilor din țările dezvoltate către cele în curs de dezvoltare?” Am adăugat și următoarele: „deși contribuirea la dezvoltarea țării respective este un pas de lăudat ... când expatriații vin să îi ajute pe cei săraci, sau diplomații, când vin în misiuni diplomatice. Au fost cazuri însă, când un membru al personalului consular, care ar trebui să fie aici pentru a construi relații mai bune între țara sa și Nigeria, a confiscat în mod ilegal un act ce aparținea fiicei polițistului de la ambasadă fără vreo cauză.”

Povestea aceasta a apărut pentru prima dată pe Love 104,5 Crowder FM în Abuja în cadrul revistei de radio Brekete Reality Radio. Polițistul care asigura securitatea la ambasada poloneză arăta colegilor carnetul de note al fiicei sale și se lăuda cu notele ei. Consulul a trecut pe acolo și a decis să ia carnetul de note cu el. La început, polițistul a crezut că e o glumă, dar Consulul era serios. Și a reținut carnetul de note al fetei luni de zile. Ea a ajuns să-și piardă admiterea la școala secundară. Numărul celor care au sunat pentru a participa la show arată gravitatea situației. Mai întâi, acest lucru a avut loc în Nigeria și unui nigerian în propria țară, faptă realizată de un străin fără vreun motiv anume. Din păcate, toate încercările polițistului de a-l implica pe comandatul unității sau pe Ministrul de Externe au eșuat. Consulul a refuzat până și accesul comandantului unității în ambasadă.  

O scrisoare trimisă de un avocat din partea polițistului nici măcar nu a fost citită. Chiar și rugămintea ambasadorului a rămas fără răspuns în fața Consulului. Mulțumită programului de la radio, incidentul a fost adus în atenția presei și s-au pus în evidență greșelile realizate nu numai de ambasada poloneză, ci și de celelalte din țară. Carnetul a fost returnat într-un final fetiței, când consulul polonez a acceptat într-un final să primească un reprezentant al Brekete în birou. Cu toate acestea, povestea a atras nenumărate plângeri venite de la organizațiile pentru drepturile omului și pentru drepturile femeilor și fetițelor. Ei intenționează să facă în așa fel încât consulul să fie declarat persona non-grata și să fie repatriat în 24 de ore, iar fata să primească o bursă gratuită până la facultate.  

Reprezentantul Brekete a informat lumea că, potrivit consulului, polițistul ar fi fost implicat într-o rețea de ajutare a nigerienilor să intre ilegal în Polonia la studii. Dar totuși, există vreo dovadă care să justifice confiscarea carnetului? Unde e legătura? Întreaga săptămână a fost dedicată oamenilor care au sunat la radio pentru a spune tot ceea ce li s-a întâmplat la tot felul de ambasade.  

Apoi, a fost prezentată povestea unei femei pe care o vom numi Angela. Angela pare că a fost violată de un ambasador egiptean în Nigeria care i-a cerut să îi ofere masaj în afara îndatoririlor ei ca menajeră. În zilele ce urmează, show-ul Brekete va continua cu prezentarea povestei Angelei.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.fuotuoke.edu.ng

EN

As I take the last lap (I hope) of this narration, my heart is heavy. I ended the last part by asking “How do you define the migration of people from developed countries to developing countries?” I also added: “Where it is to contribute to the growth of that developing country it is laudable… where expatriates come over to help the needy, or where, as diplomats, they come to advance diplomatic missions. There has recently been the case, however, where a certain consular staff, who is supposedly here to better relations between his home country and Nigeria, has unlawfully deprived a uniformed Nigerian security guard at his embassy from a very important document belonging to the guard’s daughter for no just cause.”

This story broke out on Love 104.5 Crowder FM in Abuja on the popular Brekete Reality Radio magazine show. The policeman manning security at the Polish Embassy was only showing off his young daughter’s excellent school result to his colleagues. Then the Consul walks by and decides to take the result away with him. At first the police man thinks it is a joke, but the Consul was serious. And he held on to the little girl’s result for months; and she ended up losing her admission to senior secondary school. The number of callers into the show told of the enormity of the situation. First, this was happening to a citizen of Nigeria on his home soil perpetrated by a foreigner for no just cause. Sadly all attempts by the police man to get his Unit Commander involved or the Ministry of Foreign Affairs failed woefully. The Consul even refused the Unit Commander access to the embassy.

A letter written on behalf of the policeman by a concerned lawyer was not given any attention to. Even the Ambassador’s plea to the Consul, it was learnt, did not make him budge. Thankfully the radio programme brought enough media attention to not just the Polish embassy but all other embassies doing wrong to their staff. The little girl’s result was eventually returned as the Polish Consul eventually yielded to grant audience to a Brekete representative. However, the story has attracted the cry of human rights and girl-child rights organizations. They intend to ensure the Consul is declared persona non-grata and repatriated within 24 hours with full scholarship granted the young girl to study up until the university.

The Brekete representative informed that, according to the Consul, the policeman might have been involved in some form of racketeering to get Nigerians illegally to Poland for studies. But pray, was there any proof that justified his seizing of that result. Where is the connection? The whole of this week was therefore dedicated to receiving callers who had complaints about their work at various embassies.

Then was broadcast the story of the lady we will call Angela. Angela appears to have been sexually molested by the Egyptian ambassador to Nigeria who required her to do body massage on him outside her steward duties. As the days go by the Brekete show intends to unfold the truth of Angela’s story. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, africa, polonia, ambasador, scandal, politist, scoala,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.