Logo

Nigeria/ Salvare miraculoasa

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12846 times
Nigeria/ Salvare miraculoasa Image

Nigeria/ Salvare miraculoasa

RO

Există o distincție foarte importantă între lege și moralitate. Elevii vă vor spune că legea descrie consecințele încălcării acesteia, ceea ce noi numim infracțiune. Moralitatea însă nu are sancțiuni oficiale. Motivul pentru acest lucru este simplu: moralitatea este interpretată prin prisma fiecăruia. Moralitatea unuia poate fi imoralitatea altuia. Noțiunile de bine și rău aparțin acestui spectru și de multe ori, legea nu poate acționa aici.

Cu toate acestea, lumea s-a pus de acord că există anumite zone de moralitate publică și altele de moralitate privată. Este de obicei de datoria legii să pedepsească moralitatea publică. Articolul de astăzi se concentrează pe evenimentul care a avut loc pe 25 februarie din Global Plaza, Jabi, Abuja. O fetiță care avea un an sau poat chiar doi a fost salvată în mod miraculos când pica de la balconul de la etajul trei al magazinului. Minunea este că cineva a reușit să o vadă căzând. Întrebarea principală este cum a ajuns la etajul trei singură și cine a lăsat-o să se plimbe singură prin magazin.

Din biroul meu de unde lucrez care se află chiar peste drum de Global Plaza, am auzit strigăte greu de deslușit. Dar din strigăte mi-am dat seama că ceva urgent avusese loc. Am fugit la fereastră și am văzut câțiva oameni care se uitau de la ferestre și care ieșeau pe străzi din birouri și din magazine.  

Din fața clădirii mele, am văzut un bărbat care a fugit peste drum foarte repede și a intrat în Global Plaza. A fugit pe scări într-o secundă, în timp ce o femeie undeva îi striga lui niște instrucțiuni, ajutându-l să ajungă la fetiță.

Cu inima cât un purice am văzut cum fetița a fost smulsă de pe marginea balconului. M-am întrebat cât de speriată trebuie să fi fost. Și cum s-ar fi simțit mama?

Întregul incident era ireal pe puțin spus. Era ca și cum mă aflam într-un film. Dacă fetița ar fi căzut, doamne ferește, cine ar fi fost vinovat? Cel mai probabil cel care trebuia să aibă grijă de ea pentru neglijare.

Dacă ar fi să discutăm aici despre dezbaterea lege-moralitate, observatorii sau cei de pe margine care nu au acționat în nici un fel nu pot fi învinovățiți că nu au acționat, deoarece decizia aceasta s-a bazat bineînțeles pe propriile idei morale ale fiecăruia. În apărarea lor, imaginați-că ce s-ar fi întâmplat cu acel bărbat dacă ar fi făcut o greșeală și dacă fata ar fi picat? Încercând să ajute ar fi ajuns să fie acuzat de crimă. Înțelegem deci de ce atât de mulți oameni nu doresc să ofere o mână de ajutor pentru că se tem de consecințe.

Într-o lume plină de egoiști și egoism, acest lucru se așteaptă de la oameni. Dar felicitări salvatorului. Fetița va avea ce povesti despre cum a fost salvată în ultima secundă. În anumite momente, conștiința oamenilor de a ajuta ar trebui să fie pe primul loc într-o societate – ar trebui să fie morala lor. 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.hopeshares.com

EN

There is the age long dichotomy between law and morality. Scholars would tell you that law would prescribe punishment for the violation of that which it has named as an offence.   Morality on the other hand, hardly has sanctions for any violations. The reason is simple: morality is an individualistic affair. One man’s morality is another man’s immorality. Notions of right and wrong fall in this milieu, which is often not the law’s business.

Nevertheless, it has been agreed that there are areas of public morality and areas of private morality. And it is usually the duty of law to punish public morality.

Today’s report expands on the issue drawing from the event that occurred on Wednesday 25th February at Global Plaza, in Jabi, Abuja.  A little girl, who should have been about one or two years old was miraculously rescued from falling over the balcony of the third floor of the plaza. How she was spotted still remains a wonder. How she was left all by herself to wander about at that height beats me even more.

From my office, where I worked in the plaza just across the road from Global Plaza, I heard shouts that were mostly undiscernible.  But the shouts evoked urgency and trouble. I ran to the window and saw several other people looking out of their windows and coming out to the streets from their shops and offices.

From the front of my plaza, I saw a man dash across the road in break-neck speed and run into Global Plaza. He  ran  up the  flight of  stairs in  a  flash,  while some woman somewhere  shouted some instruction  to him, directing him  where exactly  to go  to reach the little girl.

With our hearts in our hands we watched as the little girl was yanked away from the balcony ledge. I wonder how terrified she must have been herself.  And what sort of fear would have enveloped the mother’s mind?

The whole incident was surreal to say the least. It was like being in a movie.  Had the little child fallen, God forbid, who would have been blamed?  Most likely the one who had the care of the child, for neglect.

If we were to draw upon the law-morality debate, passersby or observers who failed to do anything for any reason cannot be charged for omission to act; for the decision to act or not act obviously fell within their moral rights. In their defense, imagine what would have happened to the man who rescued the girl, if he had made a mistake and the girl fell? In a bid to help, he may have been accused of manslaughter. Little wonder, so many tend to shy away from lending a helping hand because of possible repercussions.

In a world of ingrates and selfishness, it is to be expected. But kudos to the rescuer. The little girl will have a tale to tell of her amazing salvation. At all times the conscience of a people to help the deserving in society should be prime –the morale of the report. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, africa, cauza, moralitate,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.