Logo

Nigeria/ Razboi fara mila...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10571 times
Nigeria/ Razboi fara mila... Image

Nigeria/ Razboi fara mila...

RO

Timp de mult timp, termenul “insurgent” a fost folosit pentru a define multiplele atacuri teroriste realizate asupra națiunii nigeriene de către secta Boko Haram care vrea să impună un stat islamic în nord estul Nigeriei. Adevăraul este însă că membrii sectei au declarat război tuturor oamenilor sau instituțiilor care se opun poziției lor. A trecut de la o simplă insurgență la un adevărat război.

Asta e ceea ce vă vor spune majoritatea locuitorilor din partea de nord est a Nigeriei, unde locuiesc comunități precum cele din statele Bornu și Adamawa. În ultimul complot al grupului, ei creează explozivi care rănesc și omoară oameni folosind bărbați și, mai nou, femei sinucigașe. Sexul a devenit mai crucial: femeile nu atrag atât de multe suspiciuni. Dar lucrurile s-au schimbat. Cetățenii au învățat să se uite de două ori la femeia care poartă hijabul pe cap.  

Săptămâna trecută a avut loc un alt atac în orașul Baga din statul Bornu. Atacul, care a forțat mai mult de 20.000 de oameni să fugă, a invadat de asemenea și sediurile Grupului Operativ Multinațional format din trupe din Nigeria, Niger și Chad. Militanții au asediat Baga, dând foc clădirilor și ucigând locuitorii fără discriminare. Sute de oameni au fugit pe lacul Chad și unii s-au înecat. Numărul morților din Baga se spune că a ajung la peste 2.000.

Purtătorul de cuvânt al apărării, Chris Olukolade a declarat că 14 soldați au fost uciși și mai mult de 30 au fost răniți, precum și „câțiga insurgenți”.. El a numit atacul unul dintre cele mai „mortale” dintr-un conflict care a luat mai mult de 13.000 de vieți din 2009. El a adăugat însă că: „armata nigeriană nu a renunțat la Baga și la alte localități unde activitățile teroriste predomină.”

Ceea ce pare a fi dincolo de imaginație e percepția că rebelii sunt mai bine înarmați decât soldații nigerieni – un fapt pe care armata nigeriană o neagă încontinuu.

Eșecul guvernului de a opri războiul a adus rușine încontinuu. Alegerile fiind fixate pentru luna următoare, există niște tensiuni în spațiul politic al Nigeriei. Deși guvernul a fost acuzat că face politică cu insurgenții, mulți oameni de rând vor doar ca pacea să fie instaurată în nord.

Pentru a face lucrurile și mai rele, pe 10 ianuarie, duminică, o altă explozie a zguduit o piață aglomerată din Maiduguri, capitala statului Borno. Atacul a fost realizat de o atentatoare sinucigașă, o fată despre care se crede că avea doar 10 ani. În acea explozie, 19 oameni au fost uciși.  

Informațiile arată că fata era controlată de un agent de pază când a detonat explozivii legați de corpul ei, sinucigânduse și omorând alte persoane. Mulți alții au fost răniți.  

Între timp, locuitorii din Baga și alți refugiați din zonă acuză guvernul că i-a neglijat, în timp ce cadavrele celor uciși încă umplu străzile și pădurile din zona comunității liniștite zile după ce Boko Haram a atacat zona. Devastarea e palpabilă aici, iar sfârșitul războiului nu se vede încă la orizont.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.nbcnews.com

EN

For a very long time now, the term ‘insurgency’ has been used for the multiple terrorist attacks on the Nigerian nation by the Boko Haram sect who want to create a hardline Islamic state in northeast Nigeria. The obvious truth is that war has been declared by the sect’s members on anyone and any institution slightly opposed to their position.  It has gone beyond mere insurgency to a full war.

This is what most residents of north east Nigeria, like communities in Bornu and Adamawa states, worst hit by the activities of the terrorists will tell you. In the latest ploy of the group, they create explosions that maim and kill people, using male and, now more popularly, female suicide bombers.  The gender has become more crucial: the female would attract less suspicion. But all that has changed.  Citizens have learnt to look at the woman wearing the hijab with more scrutiny.

So it was last week, that there was an attack on the town of Baga in Bornu State. The attack, which forced at least 20,000 people to flee, also overran the headquarters of the Multinational Joint Task Force made up of troops from Nigeria, Niger and Chad. The militants laid siege to Baga, setting fire to buildings and killing residents indiscriminately. Hundreds of people fled into Lake Chad and some drowned. The death toll of victims in Baga were reported to have exceeded 2,000.

Defence spokesman, Chris Olukolade said that 14 soldiers were killed and more than 30 were injured as well as "several" insurgents. He has described the attack as "the deadliest" in a conflict that has claimed more than 13,000 lives since 2009. He however added that: "The Nigerian military has not given up on Baga and other localities where terrorist activities are now prevalent.”

What still beats the imagination is the perception that the rebels are better armed than the Nigerian soldiers – a fact the Nigerian military will constantly refute.

The failure of the government to arrest the war has constantly been an embarrassment. With elections set for next month, there is quite some tension in the political space of Nigeria. While the government has been accused of playing politics with the insurgency, many ordinary people just want to see peace restored in the north.

As if to make matters worse, on Saturday 10-January, another explosion rocked a crowded market in Maiduguri, the Borno State capital. This attack was perpetrated by a girl suicide bomber thought to be just 10 years old. In that explosion, 19 people were reportedly killed.

Reports state that the girl was being inspected by a security guard when she detonated the explosives strapped to her body, killing herself and the other persons. Several others were injured.

Meanwhile, residents of Baga and other internally displaced persons accuse the government of neglecting them, as corpses of slain residents of the town still litter some streets and nearby bushes of the restive community days after Boko Haram attacked the area. The devastation is heart troubling and the end to the war seems far in sight.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, boko haram, islam, terorism, atac, bomba,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.