Logo

Nigeria/ Rapitorii din Ogun

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9115 times
Nigeria/ Rapitorii din Ogun Image

Nigeria/ Rapitorii din Ogun

RO
Pe tot drumul de la Republica Niger, un sindicat de răpiri s-a infiltrat în Nigeria și a cerut plata a $ 100, 000 ca răscumpărare pentru eliberarea victimei sale în vârstă de 15 ani, Precious Okoro.

Victima și familia ei trăiau în Lagos. Potrivit tatălui ei, domnul Nwaigwe, Precious a fost răpită duminică, 25 mai 2014, pe lângă Songotedo, în zona Ajah din statul Lagos, unde a urcat într-un vehicul comercial în drum spre școală, în Ikenne, Ogun State.

A fost un tată șocat care a fost informat de către cei de la școală, după două săptămâni care ar fi trebuit reluate, că fata nu a fost văzută în școală. Dl Nwaigwe a raportat problema la poliție la Direcția de Poliție Ajah unde i s-a cerut să-și exercite răbdarea. El a declarat că iniţial, polițiștii au crezut că a fugit către casa unui prieten.

Nwaigwe, un comerciant, a spus că a fost mai târziu contactat de către răpitori, care l-au informat că fiica lui era în Niamey, capitala Republicii Niger. Ei l-au avertizat că, dacă mai vrea să-şi vadă fiica în viață, el trebuie să le plătească 100.000 de dolari."

Dl. Nwaiggwe nu i-a luat pe apelanți în serios, până când a auzit vocea fetei sale, care i-a spus că erau într-adevăr în Republica Niger și că autobuzul în care a urcat în acea zi era deținut de răpitori. El a început să primească apeluri repetate din partea răpitorilor, care mai târziu i-au cerut să depună o sumă inițială de 30.000 dolari. Au trimis un număr de cont Ecobank aparținând unui Nwachukwu Daniel. După câteva săptămâni, l-au sunat din nou și domnul Nwaigwe a cerut un alt număr de cont. Au trimis un număr de cont bancar Diamond. Ei au folosit diferite linii internaționale pentru a apela.

Un ofițer de poliție sub acoperire a fost folosit pentru urmărirea unuia dintre suspecți în Niger, dar fără niciun rezultat. Poliția a decis să lucreze pe cele trei numere de cont trimise familiei victimei, ceea ce i-a dus la diferite state din țară. S-a descoperit că unul dintre numerele de cont a fost deschis în Idumota, Lagos, iar când poliția a ajuns acolo, li s-a spus că proprietarul era în Republica Niger. Un alt număr de cont i-a dus pe polițişti în Onitsha, Anambra, iar când au investigat, au descoperit că proprietarul a fost anterior arestat de către Brigada Specială de Luptă şi Jaf din Onitsha și au fost uciși. Cu toate acestea, o soră a suspecţilor din Aba, Abia, care colecta banii plătiţi într-un număr de cont bancar Diamond a fost arestată.

Fata a declarat ar fi recunoscut că contul a fost dominat de către fratele ei, care trimitea bani și îi dădea instrucțiuni cu privire la modul în care ar trebui să fie distribuite fondurile între membrii familiei.

Potrivit dlui Nwaigwe, chestiunea a fost trimisă Departamentului Federal de Investigații Criminale, Alagbon, Lagos.

Se speră că Precious se întoarce acasă în siguranță, în timp ce poliția face tot posibilul pentru a pune mâna pe răpitorii arestați.


Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: imostateblog.com
EN
All the way from the Republic of Niger, a kidnapping syndicate has infiltrated Nigeria  and has  demanded the payment of $100, 000 as ransom for the release of its 15-year-old victim, Precious Okoro.

The victim and her family lived in Lagos. According to her father, Mr. Nwaigwe, Precious was kidnapped on Sunday May 25, 2014 around Songotedo, in the Ajah area of Lagos State, where she had boarded a commercial vehicle en route to her school in Ikenne, Ogun State.

It was a shocked father who was informed by her school two weeks after she ought to have resumed,   that the girl had not reported in school.  Mr. Nwaigwe reported the matter to the police at the Ajah Police Division, where he was asked to exercise patience. He said the cops initially thought she fled to a boyfriend’s house.

Nwaigwe, a trader, said he was later contacted by the kidnappers, who informed him that his daughter was in Niamey, the Niger Republic capital.  They warned him that if he wanted to see his daughter alive, he would have to pay them $100,000.”

Mr.  Nwaiggwe did not take the callers serious, until he heard the distressed voice of his daughter, who told him they were indeed in Niger Republic and that the bus she boarded that day was owned by the kidnappers.

He began to receive repeated calls from the kidnappers, who later asked him to deposit an initial sum of $30,000. They sent an Ecobank account number belonging to one Nwachukwu Daniel. After some weeks, they called again and Mr. Nwaigwe asked for another account number. They sent a Diamond Bank account number. They used different international lines to call.

An undercover police officer was used to trail one of the suspects to Niger but to no avail. The police decided to work on the three account numbers sent to the victim’s family, which led them to different states in the country. It was discovered that one of the account numbers was opened at Idumota, Lagos State, and when the police got there, they were told the owner was in Niger Republic. Another account number led the police to Onitsha, Anambra State, and when they investigated, they discovered that the owner had earlier been arrested by the Special Anti-Robbery Squad in Onitsha and had been killed. However, a sister of the suspect living in Aba, Abia State, who had been collecting money paid into a Diamond Bank account number opened in the state  had been arrested.

The girl was said to have admitted that the account belonged to her brother, who was sending money into it and giving her instructions on how the funds should be distributed among the family members.

According to Mr.  Nwaigwe, the matter had been referred to the Federal Criminal Investigation Department, Alagbon, Lagos.

It is hoped that that Precious returns home safely as the police does its best  to  get the  kidnappers  arrested.


Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: rapitori, victima, bani, recompensa, arestati


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.