Logo

Nigeria/ Proteste pentru demisia presedintelui Senatului!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 2836 times
Nigeria/ Proteste pentru demisia presedintelui Senatului! Image

Nigeria/ Proteste pentru demisia presedintelui Senatului!

RO

De mai mult de o lună, nigerienii se confruntă cu o criză a petrolului. Cozile de la benzinării sunt mai mult decât alarmante. Dificultatea în a aștepta ore și ore pentru a cumpăra un produs în căldură și un soare dogoritor nu este ajutată nici de suma de bani cheltuită sau de cantitatea de combustibil cumpărată. Prețurile au crescut, iar cantitatea cumpărată nu va ține prea mult. Din moment ce oamenii folosesc în mare parte generatoare pentru electricitate din cauza penelor frecvente venite din rețeaua națională, e clar că viața e grea și că nigerienii au de ce să protesteze.  

Dar mai există și un alt mare protest ce are loc în Nigeria. O coaliție formată din mai multe organizații civile ce funcționează sub numele de Cetățenii Uniți pentru Pace și Stabilitate au atacat marți, 26 aprilie, campusul Adunării Naționale, cerând demisia imediată a președintelui Senatului Bukola Saraki.  

Activitățile protestatarilor în număr de 200 a dus la un ambuteiaj când au forțat membrii securității Parlamentului federal să închidă principal ușă de la amiază până noaptea.

Protestatarii, care au ajuns în complexul Adunării Naționale cu covoare și saltele au stat pe jos în afara porții principale, cântând diferite piese de solidaritate, neluând în seamă soarele foarte puternic.

Protestatarii au subliniat seriozitatea misiunii lor aducând cu ei generatoare, ustensile pentru gătit și toalete mobile în campusul Adunării Naționale.  

Agitatorii anti-Saraki au jurat că vor ocupa complexul până când li se vor îndeplini cerințele, promițând că situația va continua până joi.

Ei au insistat ca Saraki să-și dea demisia din cauza numeroaselor cazuri de corupție împotriva lui, cazuri care l-au forțat să apară la Tribunalul pentru Codul de Conduită sub acuzația de declarații false de avere și declarații de active anticipate pe vremea când era guvernator al statului Kwara între 2007 și 2015.

Protestatarii, inclusiv persoane cu probleme fizice și handicapuri au condamnat și cumpărarea de Jeep-uri exotice pentru senatori la un preț exorbitant și le-au cerut acestora să le returneze.  

Protestatarii au pornit de la Unity Fountain prin zona centrală a orașului către Adunarea Națională, o călătorie de 2 kilometrii și și-au forțat intrarea prin poarta principală, sfidând toate rețelele de securitate formate din polițiști și ofițeri pentru revolte.

Pe unele dintre pancardele purtate de protestatari scria „revoluția nu va apărea la televizor. Informați-vă. Ocupați Nigeria”, „De asta trebuie să ocupăm Adunarea Națională de pe 26 aprilie până pe 28” și „Politicienii federali lucrează împotriva nigerienilor”.  

Problemele au început când protestatarii au forțat ofițerii de la securitate și sergenții înarmați să închidă poarta principal, așadar oprirea accesului membrilor Adunării, politicienilor și vizitatorilor în interiorul campusului și înafara acestuia, pentru cei ce se aflau deja în clădire.  

Acest eveniment nou i-a forțat pe vizitatori să își abandoneze planurile de a vizita Adunarea Națională și să se întoarcă acasă, în timp ce membrii personalului, politicienii și consilierii au trebuit să intre în clădire fie prin poarta din spate sau prin poarta secretarului Guvernului Federației.  

Adresându-se juraliștilor și vorbind pentru toți protestatarii, unul dintre liderii lor, SAdeeq Jidda a declarat că președintele Senatului trebuie să își dea demisia deoarece integritatea lui este pusă la îndoială din cauza numeroaselor acuzații de corupție.  

Reacționând la protest din partea colegilor săi, liderul Senatului, Ali Ndume, a declarat că protestatarii crează un precedent prost, cerând în același timp nigerienilor să condamne protestul.  

Ndume a adăugat că nici o formă de protest nu poate să forțeze pe nimeni din Parlamentul federal să își dea demisia, spunând că protestatarii nu au fost cei care i-au ales.  

El a explicat că cererea de a renunța la vehicule nu este necesară pentru că acestea sunt folosite de către senatori doar pentru a-i ajuta la diferite activități cerute de comitet, subliniind faptul că Jeep-urile sunt proprietatea Adunării Naționale, nu a senatorilor.  

Ndume a declarat că „de exemplu, eu am contestat decizia de a deveni senator al statului Borno Sud. Eu nu intrat cu forța pe această poziție și asta înseamnă că nimeni, în special cei care nu m-au ales, nu poate să mă forțeze să plec de aici pentru că nu am venit cu forța.  

„Așa că dacă de exemplu eu nu am o performanță bună, iar dacă alegătorii mei consideră că nu e timp de pierdut, va avea loc un proces clar, adică se vor strânge semnături și vor cere ca eu să fiu concediat.”  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.thenewsnigeria.com.ng

EN

For over one month now, Nigerians continue to face serious shortage of petrol. The queues at petrol stations are beyond alarming. The excruciating difficulty in waiting hours on end to buy the product under the hot sun is often not compensated with the amount of money spent or the volume of fuel purchased. Prices have gone up and the quantity bought lasts only a while. With most people powering their homes on fuel generators due to poor electricity supply from the national grid, times are indeed hard and Nigerians have a lot to protest about.

But there is another protest that Nigerians are engaged in. A coalition of various Civil Society Organisations under the aegis of Citizens United for Peace and Stability, on Tuesday, 26th April, stormed the premises of the National Assembly, demanding the immediate resignation of embattled Senate President Bukola Saraki.

The activities of the protesters numbering over 200 caused a serious gridlock as they forced the security operatives of the federal parliament to close the main gate from about noon till late in the evening.

The protesters, who arrived at the National Assembly complex with mats and foams, sat on the floor outside the main gate, chanting solidarity songs, not minding the scorching sun.

The protesters underscored the seriousness of their mission as they had mobilized generators, cooking utensils and mobile toilets to the National Assembly.

The anti-Saraki agitators pledged to occupy the complex until their demands were met, vowing to ensure that the situation persisted till Thursday.

They insisted that Saraki should vacate his seat over the myriad of corruption cases preferred against him, which had necessitated his ongoing trial at the Code of Conduct Tribunal for alleged false and anticipated asset declaration when he was the governor of Kwara State between 2007 and 2015.

The protesters, including physically-challenged persons, also condemned the purchase of exotic jeeps for the senators at exorbitant price and asked them to return the vehicles.

The protesters marched from the Unity Fountain within the Central Area of the city to the National Assembly, a journey of about two kilometres and forced their way to the main gate, defying all security networks mounted by regular and riot police officers.

Some of the placards carried by the protesters read, “Revolution will not be televised. Keep yourself informed. Occupy Nigeria”;  “Why we must occupy N’Assembly from April 26 to 28” and  “Federal lawmakers working against Nigerians.”

Trouble started when the protesters forced the security operatives as well as the sergeant-at-arms to close the main gate, thereby preventing staff members, lawmakers and visitors from either entering or leaving the premises.

The development forced the visitors to abandon their mission to the National Assembly and return home while the members of staff, lawmakers and legislative aides had to access the complex through either the Villa gate or the gate of the Secretary to the Government of the Federation.

Addressing journalists on behalf of his fellow protesters, one of their leaders, Mr. Sadeeq Jidda, said the Senate President must resign because his integrity had been called to question with his ongoing corruption charges.

Reacting on behalf of his colleagues, Senate Leader, Ali Ndume, said the protesters by their action, were laying a bad precedent, urging Nigerians to condemn their action.

Ndume added that no form of protest could force anybody in the federal parliament to resign his position, arguing that the protesters were not the people who elected them in the first instance.

He explained that the call for the return of the vehicles was not necessary because the vehicles were meant for the senators to carry out their various committees’ works, noting that the jeeps remained the property of the National Assembly.

Ndume stated, “For instance, I contested to be senator of Borno South; I did not force myself on my people and therefore somebody out there, especially the one who did not elect me, cannot force me out because I didn’t come in by force.

“So if for example, I am short on performance and my constituents feel that they don’t have the time to waste, there is a clear cut process, that is, collect signatures and ask for me to be recalled.”

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, africa, lagos, protest, adunare nationala, senat, presedinte, demisie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.