Logo

Nigeria/ Presedintele si ...persecutiile

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9073 times
Nigeria/ Presedintele si ...persecutiile Image

Nigeria/ Presedintele si ...persecutiile

RO

Nigerienii au fost mândrii de mișcarea făcută de Președintele Jonathan când acesta a recunoscut înfrângerea în alegeri în fața lui Muhammadu Buhari. Cu toate acestea însă, această cedare l-a costat pe fostul președinte mult, căci și-a pierdut mulți prieteni și suporteri.

Președintele a spus câte ceva despre soarta pe care îl așteaptă pe el și pe soția sa după 29 mai, când va preda ștafeta președintelui ales, Muhammadu Buhari, declarând că e sigur că va persecutat.

El a declarat duminică în timpul unui banchet organizat în onoarea lui la Catedrala Adventiștilor, Life Camp, Gwarinpa, Abuja, că persecuțiile vor avea loc din cauza unor „decizii grele” pe care administrația sa le-a luat cât timp el a fost în funcție.

Jonathan a declarat congregației adunate că înțelege clar că trebuie să plătească pentru „deciziile grele” luate și deci era gata să primească ce i se cuvine. El a declarat că această experiență i-a arătat că oamenii vor părăsi pe oricine ia „decizii grele” ca el când sunt în funcție.  

Jonathan a adăugat că mereu a știut că mulți prieteni ai săi îl vor părăsi după 29 mai.  

Președintele a amintit povestea ultimului președinte al apartheidului din Africa de Sud, Frederik de Klerk de care soția lui a divorțat după ce a acceptat o lege ca minoritățile să poată conduce țara. Președintele a declarat, glumind, că speră că soția sa, Patience, nu va divorța de asemenea de el după ce va preda ștafeta pe 29 mai. 

Zâmbind larg, doamna Jonathan, care a declarat pe 16 martie că nu era pregătită să-și hrănească soțul în închisoare, a strigat tare „nuuuu!”. 

Răspunsul ei a fost aplaudat puternic de membrii congregației.

Președintele a declarat că „eu cred că există un motiv pentru orice. Unele decizii dificile au avut propriul preț de plătit, sunt complet de acord cu asta.”

„Am condus guvernul astfel și am stabilizat câteva lucruri, procesul electoral și altele care au adus stabilitate țării. Acestea au fost însă niște decizii foarte scumpe a cărui preț sunt gata să îl plătesc.

„Mai mulți dintre așa zișii mei prieteni vor dispărea. Când de Klerk a luat decizia de a aboli legea că minoritățile nu pot conduce Africa de Sud, chiar și soția lui a divorțat de el. Dar asta e decizia care a transformat Africa de Sud într-un jucător global acum. Dacă ar avea încă legea asta, nimeni nu ar vorbi despre ei.

„Dacă iei anumite decizii, ar putea fi bine pentru unii, dar i-ar putea afecta pe alții altfel. Deci, pentru miniștrii și pentru cei care m-au ajutat să conduc țara, mi-e milă de ei pentru că vor fi persecutați. Trebuie să se pregătească pentru persecuție.

„Citându-l pe Tai Solarin, fie ca drumurile voastre să fie dificile, spun eu miniștrilor mei, vă urez vouă ce îmi urez mie. Ei vor avea o viață dificilă, noi vom avea vieți dificile. Drumurile noastre vor fi dificile.”

Jonathan a spus însă că se bucură că nigerienii de rând apreciază ce a făcut și, declară el, asta e cel mai important.

El a declarat că pentru el nu contează ce zic cei de la putere despre administrația sa, ci ce cred nigerienii de rând despre acțiunile lui și ceea ce a făcut.

Președintele și-a exprimat bucuria când a venit în Abuja în pace cu familia sa și speră să plece la fel. 

„Când mă uit la întreaga mea viață până înainte de a deveni președintele acestei țări, eu pot spune că dacă soldații și polițiștii care nu au primit 0,5 din beneficiile pe care le-am tăiat eu își dau în continuare viața pentru țara asta, înseamnă că eu pot face orice atâta vreme cât e în interesul Nigeriei, inclusiv să plătesc prețul suprem.  

„Cât voi trăi, eu voi continua să fac ce e mai bine pentru stat pentru că statul m-a ajutat pe mine ca și persoană. Noi vom continua să ne rugăm pentru pace în țară și pentru succesul administrației care va veni la putere.”

Acum că Jonathan a ieșit de pe scenă cu discursul de rămas bun, toți ochii sunt ațintiți asupra lui Buhari și asupra planurilor lui asupra țării. 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.informationng.com

EN

Nigerians were proud of the move by President Jonathan in conceding defeat at the polls to Muhammadu Buhari. However that concession may have cost Mr. President some of his friends and supporters.

The President has given an insight into the fate that awaits him and his ministers   after May 29, when he will hand over to President-elect Muhammadu Buhari, saying he believes they will be persecuted.

He stated on Sunday during   a thanksgiving and farewell service organized in his honour at the Cathedral Church of the Advent, Life Camp, Gwarinpa, Abuja that the persecution would happen because of the “hard decisions” his administration took while in office.

Jonathan told the congregation that he understood clearly that “hard decisions” had their own cost and was therefore   ready to pay any price for them. He   said that experience had shown him that people would at a time desert anybody who took   “hard decisions” like he did while in office.

Jonathan added   that he had always   believed that more of his friends would desert him after May 29.

The President recalled the story of the last ruler of apartheid South Africa, Frederik   de Klerk, who was divorced by his wife for accepting to abolish minority rule in the country, and said jokingly that he hoped his wife, Patience,   would not also divorce him after the end of his tenure on May 29.

Beaming with smiles, Mrs. Jonathan, who on March 16 declared that she was not ready to feed her husband in prison, replied with a shout of “Nooooo.”

Her response was greeted with a loud applause by congregation members.

The President   said, “I believe there are reasons for everything. Some hard decisions have their own cost; and there is no doubt about that.

“That I have run the government this way that stabilized certain things, the electoral process and other things that brought stability to this country. They are very costly decisions which I must be ready to pay for.

“More of my so-called friends will disappear. When de Klerk took the decision to abolish minority rule in South Africa, even his wife divorced him. I hope my wife will not divorce me. But that is the only decision that has made South Africa to be a global player now. If they still   have minority rule,   by this time, nobody will be talking about them.

“If you take certain decisions, it might be good for many but it might affect others differently. So, for ministers and   aides who served with me, I sympathize with them because they will be persecuted. They must be ready for persecution.

“Quoting Tai Solarin, may your ways be rough, I say to   my ministers, I wish you what I wish myself. They will have hard times, we will all have hard times. Our ways will be rough.”

Jonathan however said he was happy that ordinary Nigerians appreciated what he did and that, according to him, is most important.

He said it was not what the elite talk about or say about his administration that mattered to him but what the majority of the Nigerians felt about his actions and inactions.

The President expressed delight that he came to Abuja with his family peacefully and was leaving peacefully.

 “When I look at the whole picture of my life up to when I became the President of this country, I say that if soldiers and policemen that have not received 0.5 per cent of the benefits that I have had from the state can lay down their lives for this country, I should do anything in the interest of Nigeria, including paying the supreme price.

“As long as live, I will continue to do my best for the state because the state has helped me as a person. We will continue to pray for the peace of the country and for the success of the incoming administration.

As Jonathan bows out with this valedictory speech, all eyes are on Buhari and his plans for the country. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, jonathan, goodluck, presedinte, buhari,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.