Logo

Nigeria/ Politicieni vs Profesionisti

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 15219 times
Nigeria/ Politicieni vs Profesionisti Image

Nigeria/ Politicieni vs Profesionisti

RO

Deseori, vedem cum profesionalismul este sacrificat pe altarul politicilor. În două cazuri, acest lucru a avut loc săptămâna trecută în Nigeria. În primul rând, președintele Goodluck Jonathan l-a concendiat pe Suleiman Abba, inspectorul general al poliției, marți pe 21 aprilie.

Potrivit unei declarații venite de la Consilierul Special al lui pe problem de Masa-Media și Publicitate, președintele l-a numit pe inspectorul adjunct, Solomon Arase, inspector general la poliție, ca înlocuitor a lui Abba.  

În momentula cela, președintele nu a dat nici un motiv pentru care l-a concediat pe Abba.

Până când a fost numit înlocuitorul lui Abba, Arase a fost șeful Departamentului de Investigații Penale.

Fostul inspector general al poliției, Suleiman Abba, a fost concediat la mai puțin de 9 luni după ce a fost numit în funcție.  

Rapoartele arată că concedierea lui Abba de către președintele Goodluck Jonathan nu a avut ca motiv un interes public foarte puternic, ci pentru că a avut legătură cu alegerile din 2015, iar președintele l-a scos țap ispășitor pe el.

Suleiman Abba s-a alăturat forței de poliție ca și inspector al cadeților în decembrie 1984. El a fost numit Inspector General anul trecut în august.  

Alte rapoarte arată că Jonathan s-a simțit trădat de Abba pentru că nu l-a ajutat pe Jonathan să ajungă din nou la putere. În afară de cunoscutele state Akwa Ibom și Rivers, poliția a jucat un rol neutru în alegeri.

În alegerile dinainte, chiar și cele recente din statele Osun și Ekiti, poliția a fost necesară pentru a aresta politicienii din opoziție în ajunul alegerilor pentru a oferi un avantaj necinstit politicienilor din PDP.  

Nu au existat astfel de arestări în timpul algerilor generale și nu au existat agenți PDP care să strice liniștea.  

Sâmbătă, ziarul The Nation a raportat că cercul lui Jonathan se strânge și că Abba va fi pedepsit pentru că nu a permis ca alegerile să fie fraudate, ceea ce a dus la pierderi mari ale partidului în multe părți din țară.  

Rapoartele arată că Abba a dat instrucțiuni comisarilor de poliție și DPO-rilor să nu facă nimic ce nu este oficial cerut de el, o decizie care se pare că a luat PDP-ul prin surprindere și pentru care nu erau pregătiți: prima fraudare electorală pe față din 1999.

Deși PDP-ul a cam pierdut, faptele lui Abba au fost lăudate prin intermediul poliției nigeriene de către Statele Unite. Ambasadorul țării în Nigeria, James Entwistle, a lăudat poliția nigeriană pentru modul exemplar în care au avut grijă de alegerile generale.

Entwistle, care a vorbit în timpul unei vizite la biroul IGP de luni la sediul forțelor din Abuja, a observat faptul că poliția, alături de celelalte forțe de securitate au depus o muncă admirabilă pentru a crea un mediu perfect pentru alegeri credibile.

În încercarea lui de a ține poliția în afara problemelor politice în ceea ce privește alegerile, Abba se pare că s-ar fi certat și cu soția președintelui Jonathan, Dame Patience. Un raport al unei agenții de știri a declarat că Patience a jucat un rol foarte important în concedierea lui Abba.  

Abba, în ajunul alegerilor pentru guvenatori, a trimis mai mulți polițiști seniori în diferite locații, dar președintele i-a oprit pe câțiva dintre ei, precum AIG Mbu Joseph Mbu, căruia i s-a cerut să părăsească Lagosul pentru statul Ogun. Mbu a stat în Lagos și a încecat să preia controlul de la comisarul de poliție, Kayode Aderanti. Dar orice a plănuit acesta, nu i-a mrs deoarece Mbu avea nevoie de colaborarea DPO-urilor.  

În statul Rivers, Abba i-a cerut lui AIG TUnde Ogunsakin să stea acolo. Dar președintele, într-o mișcare din nou neobișnuită, a cerut să fie dus la Cross River în ajunul aalegerilor pentru guvernatori. Abba se pare că a respectat și nu prea a respectat regulile președintelui, iar un raport declară că președintele Jonathan l-a sunat personal pe Abba și i-a cerut să îi ordone lui Ogunsakin să plece din calea lui. Deoarece Ogunsakin este Yoruba din statul Ekiti, Patience Jonathan l-ar fi acuzat că el ar fi fost un agent al APC-ului.  

Bineînțeles, alegerile ridicole care au avut loc în stat, despre care observatorii internaționali au declarat că nu au întâlnit standardele minime ale INEC, au devenit acum subiectul mai multor petiții – 17 până acum, care vor fi înaintate Tribunalului Alegerilor. 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.pulse.ng

EN

Often times, we see professionalism sacrificed on the altar of politics. In two cases this has been displayed in the last one week in Nigeria.  So it was that President Goodluck Jonathan on Tuesday 21st April, sacked Mr. Suleiman Abba, as the Inspector-General of Police.

According to a statement by his Special Adviser on Media and Publicity, Dr. Reuben Abati, the President has named a Deputy Inspector-General of Police, Mr. Solomon Arase, as Abba’s replacement in acting capacity.

As at that time, no reason was given for the President’s decision to relieve Abba of his appointment.

Until his appointment as Mr. Abba’s replacement, Mr. Arase was the Head of the Force Criminal Intelligence and Investigation Department.

Former Inspector-General of Police, Mr. Suleiman Abba, was sacked less that nine months

Reports have it that Abba’s sack by President Goodluck Jonathan was not because of any overriding public interest, but it was all in connection with the 2015 election and a beaten president baying for scapegoats.

Suleiman Abba had joined the police force as cadet inspector in December 1984. He was appointed acting Inspector General in August last year.

Other reports state that Jonathan felt betrayed by Abba for not playing the script of rigging Jonathan back into office. Except in the notorious states of Akwa Ibom and Rivers, the police generally played a neutral role in the elections.

In previous elections, even as recent as Ekiti and Osun state elections, the police were used to arrest opposition politicians on the eve of the elections, to give an unfair advantage to politicians of the PDP.

There were no such arrests in the general elections, no police collusion with the PDP agents to distort the polls.

On Saturday, The Nation newspaper had reported grumblings within Jonathan’s circle that Abba be dealt with for not making poll rigging possible, leading to the thrashing of the party in many parts of the country.

Reports said Abba had given out instructions to police commissioners and DPOs not to carry out any duty not ordered directly from his office, a decision that appears to have caught PDP unprepared for the implications: its worst, first ever electoral thrashing in the country since 1999.

Though the PDP has been sulking, the action of Abba has earned the Nigerian police plaudits from the United States. Its ambassador to Nigeria, James Entwistle has commended the Nigerian Police for exemplary performance in providing security for the general elections.

Entwistle, who spoke during a visit to the office of the IGP on Monday at the Force Headquarters in Abuja, noted that the police, alongside other security forces and the civil society, did a remarkable job in providing an enabling environment for the credibility of the elections.

In the course of keeping the police out of the shenanigans of the politicians on poll matters, Abba also reportedly ran into collision with President Jonathan’s wife, Dame Patience. A news report even said Patience played a pivotal role in forcing Abba’s sack.

Abba, on the eve of the governorship elections posted some senior police officers out of their bases, but the Presidency countermanded some of the postings, such as AIG Mbu Joseph Mbu, who was asked to leave Lagos for Ogun state. Mbu stayed put in Lagos and attempted to take control of the state command from Police Commissioner, Kayode Aderanti. But whatever was planned could not work since Mbu would need the collaboration of the DPOs.

In Rivers State, Abba asked AIG Tunde Ogunsakin to stay put. But the presidency, in another unusual move ordered his redeployment to Cross River on the eve of the gubernatorial and Houses of Assembly elections. Abba reportedly dilly-dallied in carrying out the presidency’s order and one report said President Jonathan had to personally call Abba on phone to get Ogunsakin out of the way. Because Ogunsakin is Yoruba from Ekiti State, Patience Jonathan was said to have accused him of being an APC agent.

Of course, the farcical election in the state, which international observers said did not meet the minimum standards of INEC, is now the subject of a deluge of petitions—17 of them at the last count, before the Election Tribunal.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, alegeri, 2015, buhari, goodluck,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.