Logo

Nigeria/ Noua strategie a ... terorii

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10333 times
Nigeria/ Noua strategie a ... terorii Image

Nigeria/ Noua strategie a ... terorii

RO

În ultima vreme ne-am confruntat cu teroriștii Boko Haram care au creat haos folosind atentatori sinucigași. Au mers apoi mai departe și au folosit femei deghizate. Atunci când planul acesta a fost descoperit de forțele de securitate, teroriștii au decis să recruteze și să folosească femei adevărate.  

Poate că și această strategie și-a pierdut succesul pentru că acum grupul a decis să folosească creaturi mai prejos de oameni: animalele.

Pe 29 ianuarie, Guvernul Federal a dezvăluit presupusele planuri ale Boko Haram de a folosi bărbați atentatori sinucigași deghizați ca cobblers (cizmari) precum și animale de fermă precum capre, vaci, măgari și cămile pentru a-și duce la bun sfârșit misiunile mortale.  

Ziarul Punch a raportat faptul că Coordonatorul Centrului de Informații Naționale, domnul Mike Omeri, a declarat că „informațiile primite din rapoartele agențiilor de inteligență arată că Boko Haram au planuri de a folosi bărbați ca atentatori sinucigași deghizați ca cizmari pentru a ascunde explozibilii în cutiile de scule și pentru a le detona în zone sensibile precum piețe, restaurante, în jurul bancomatelor, în mulțimile adunate pentru campanii, în biserici precum și în alte locuri publice”.  

„De asemenea, există informații în legătură cu un plan al acestui grup de a folosi animale de fermă precum capre, vaci, măgari și cămile încărcate cu explozibili pentru a ataca țintele alese.”

„Publicul, inclusiv persoanele care lucrează în sau pe lângă zonele menționate, sunt sfătuite să fie atente la activitățile suspicioase din zona respectivă.”

Omeri a subliniat faptul că agențiile de securitate ar putea aresta persoane care își duc animalele în centrele din orașe pentru păscut, deoarece ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității oamenilor.  

Am scris un articol anul trecut despre faptul că vacile, oile și caprele trec des pe străzile orașelor. Deși acel articol explora modul semi-natural de viață într-un mediu modern, noi nu ne-am imaginat niciodată că aceste animale frumoase ar putea cauza moartea oamenilor.

Este foarte îngrijorător că astfel de metode care nu atrag suspiciuni sunt folosite pentru a ataca civilii. Ca întotdeauna, vom declara toate activitățile grupului Boko Haram nu sunt numai rele, ci sunt și realizate de lași. Doar unui laș i-ar fi frică să vorbească deschis cu alții. Aruncarea bombelor și „sacrificarea” vieții cuiva într-o mod care afectează proprietatea sau viața altcuiva, fără a da acelor oameni oportunitatea de a-și spune părerea nu trădează decât slăbiciunea acelei persoane.

În ceea ce privește ideea că secta devine din ce în ce mai puternică în timp ce forțele de securitate duc o luptă pierdută deja, noi nu dorim să judecăm prea rapid. Oricât de puternic ar fi Boko Haram în ceea ce privește puterea de a face rău, nu se pot pune cu Armata Nigeriană.  

Răul poate părea că funcționează o perioadă, dar sinceritatea și patritismul sunt lucrurile care vor motiva oamenii și vor înlătura tristețea cauzată de acesta.

Autor: Tubonemi - Nigeria
Trauducător: Raluca
Sursa photo: www.ibtimes.co.uk

EN

We have been confronted with Boko Haram terrorists who have wreaked havoc as suicide bombers. They went a step further to beat being apprehended by disguising as women. When that plan was discovered by security operatives, the terrorists decided to recruit and use real women.

Perhaps that strategy has also lost its success and now the group has decided to use creatures less than human beings: animals.

The Federal Government on 29-January revealed the purported plans by Boko Haram to use male suicide bombers disguised as cobblers (shoe repairers) as well as livestock, like goats, cows, donkeys and camels, to carry out their deadly missions.

The Punch newspaper reported that according to the Coordinator of the National Information Centre, Mr. Mike Omeri, “available intelligence reports indicate a plan by Boko Haram to use young male suicide bombers disguised as cobblers to hide explosives in their tool boxes and detonate them on soft target areas such as markets, restaurants, ATM locations, political rallies, worship centres as well as other public places.

“Also, there is indication of a plan by this group to use livestock such as, goats, cows, donkeys and camels laden with explosives to attack chosen targets.

“The general public, including all persons operating within and around the aforementioned places, are advised to be vigilant and mindful of suspicious activities in their environment.”

Omeri stressed that the security agencies might arrest persons, who take their livestock to city centres for grazing, as it had posed a security threat to the people.

I had written a story last year on the way cows, sheep and goats traverse the streets of city.  While that article explored the semi-natural way of  living in our  modern setting, we did not envisage that  one  day those  beautiful animals  will  be  the  death of  some.

It is most worrisome that more unsuspecting methods are being used to attack the civil populace. As always we will be quick to say that the activities of the Boko Haram sect are not only wicked but carried out by inwardly cowardly people. Only someone who is afraid to engage in open dialogue is indeed a coward. Throwing bombs and ‘sacrificing’   one’s  life in  a  way that damages  the properties of others or  takes  lives  away, without giving those other people the opportunity to  have  a  say in  the  matter is nothing  but  weakness.

Inasmuch as it appears that the sect is getting stronger while the security operatives are fighting a losing battle, we are wary of passing judgment too quickly. As strong as the Boko Haram is  in terms  of negatively-used strength, they are  no match for the   Nigerian Army.

Evil may seem to work for a while, but sincerity and sheer patriotism is what will get any  people on the way out of doldrums.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, boko haram, islam, terorism,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.