Logo

Nigeria/ MKO, cel mai bun presedinte din istorie

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 12503 times
Nigeria/ MKO, cel mai bun presedinte din istorie Image

Nigeria/ MKO, cel mai bun presedinte din istorie

RO

Uneori e greu să fii vizibil când ești strâns în mijlocul multor oameni. Deseori, nu poți fugi de familie, așa că rămâi în situația de a face limonadă cu lămâile pe care ți le-a dat viața.  Moshood Kashimawo Olawale Abiola, numit deseori M. K. O. Abiola, a fost al 23-lea copil al tatălui său, dar primul dintre copiii tatălui care a supraviețuit. La vârsta fragedă de 9 ani, și-a început prima afacere, vânzând lemne de foc. Se trezea când răsărea soarele și apoi strângea lemne de foc, pe care le căra la oraș și le vindea înainte de a merge la școală, pentru a-și ajuta tatăl bătrân și frații și surorile.  

E greu de recunoscut că o persoană aparent neimportantă ar putea să ajungă la rangul de persoană recunoscută mondial prin muncă. Despre asta vorbim când vorbim de moștenirea lui Abiola. Din vânzarea lemnului, Abiola a înființat mai târziu companii multinaționale și a devenit un candidat la președinție. Am fi crezut că acele condiții grele în care a crescut l-au făcut mai agresiv către ceilalți, dar nu e cazul lui Abiola. Într-adevăr, s-a ridicat la rang internațional din cauza activităților sale umanitare. Abiola a devenit o voce pentru cei asupriți. El a luptat împotriva sărăciei, ignoranței, bolilor, foamei și împotriva rasismului. Autorul lui financiar s-a transformat în 63 de școli gimnaziale noi, 121 de moschee și biserici, 41 de biblioteci și 21 de proiecte pentru apă în 24 de state din Nigeria. Cât din viața noastră personală am dedicat-o salvării mediului înconjurător? Într-adevăr, durerea și dificultățile ne pot ajuta să ajungem mai aproape de scopurile noastre, devenind în același timp un model pentru alții.  

În istoria Nigeriei, MKO nu va fi uitat niciodată. El va trăi mereu în rândul celor care iubesc democrația adevărată și a celor care continuă să lupte pentru ca idealurile lui să fie respectate și eroii acestora, sărbătoriți. Chiar și acțiunile umanitare ale răposatei sale soții, Kudirat Abiola, care s-a ocupat de lupta pentru democrație după moartea lui, sunt lăudate de către cei care îl sprijină. Bineînțeles, faptul că este popular în rândul oamenilor nu înseamnă că este plăcut și de către guvern. Mulți sunt de părere că guvernul ar trebui să îl recunoască mai mult. Într-adevăr, pentru mulți oameni, el a fost cel mai bun președinte pe care Nigeria l-a avut vreodată.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.thebreakingtimes.com

EN

Sometimes it’s hard to be visible when you are squashed somewhere in the middle of many people. You often cannot run away from family so you are left with the option of making lemonades with the lemons life throws you. Moshood Kashimawo Olawale Abiola, often referred to as M. K. O. Abiola, was his father’s twenty-third child but the first of his father’s children to survive infancy. At the tender age of nine he started his first business selling firewood. He would wake up at dawn to go to the forest and gather firewood, which he would then cart back to town and sell before going to school, in order to support his old father and his siblings. 

It is hard to reckon that a seemingly insignificant person can rise to become a world renowned personality by sheer dint of hard work. That is what Abiola’s legacy holds. From selling firewood, Abiola later had several multinational companies and became a presidential candidate. One would have thought that the hardness of growing up would be translated into transferred aggression for others. Not so for Abiola.  Indeed that he rose to international prominence was because of his humanitarian activities. Abiola became a voice for the oppressed. He fought poverty, ignorance, disease, hunger, and racism. His financial assistance resulted in the construction of 63 secondary schools, 121 mosques and churches, 41 libraries, and 21 water projects in 24 states of Nigeria. How much of our personal lives can be translated into impacting our environment? Truly, pain and hardship can very well be the fuel that drives us towards achieving our potentials and being an anchor for so many others.

In Nigeria’s history, it is doubtful that MKO will ever be forgotten. At least he will be remembered among those who love true democracy and will keep fighting to ensure that its ideals are preserved and its heroes celebrated. Even the activism of his late wife Kudirat Abiola who took up the democratic struggle after his demise is often sung amongst Abiola’s supporters. Of course, that he is popular among the people does not mean that he is popular among government. Many still clamour that he should be given greater recognition by the government. Indeed to many, he was the best president Nigeria never had.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: mko, abiola, nigeria, africa, presedinte,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.