Logo

Nigeria/ Guvernatorul fost sofer

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 7855 times
Nigeria/ Guvernatorul fost sofer Image

Nigeria/ Guvernatorul fost sofer

RO

Interesant cum unii oameni trec de la săraci lipiți la bogătani. Morala aici e că niciodată nu ar trebui să subestimăm oamenii din jurul nostru. Nu știi niciodată cine vor ajunge în viitor.  

Guvernatorul Statului Ekiti, Ayodele Fayose, este un bun exemplu. El și-a dezvăluit povestea de viață într-un discurs către membrii Asociației Angajaților pe Transportul Public din Nigeria în care le cerea să nu se lase folosiți de răpitori și să comită infracțiuni.  

Vorbind în cadrul ceremoniei de joi, 30 iulie, în care noul executiv al statului Ado Ekiti a depus jurământul, guvernatorul, care a declarat că în tinerețe fusese „șofer danfo” a cerut șoferilor să respecte legea și să nu fie disperați. (Danfo este numele dat microbuzelor mici comerciale din multe orașe din Nigeria).  

El a spus următoarele: „vă rog, vreau să vă mulțumesc că voi contribuiți imens la dezvoltarea economic a statului, dar nu vă lăsați folosit de răufăcători. Puteți vedea că unii răpitori au fost plimbați ca la paradă zilele trecute. Informațiile scoase de la ei arată că foloseau câțiva dintre membrii asociației voastre.

„Am fost o dată șofer ca voi. Am folosit banii obținuți din șofat pentu a mă sponsoriza pentru HND la Politehnica Ibadan, dar nu am ajuns să fiu disperat. Tot ceea ce zic e că poți reuși în viață și ca șofer. Veți deveni ce vreți să deveniți în viață dacă munciți. Nu vă alăturați bandelor de răufăcători pentru că vreți să vă îmbogățiți peste noapte, încercați să înaintați în ierarhie ca și noi.”

El a avertizat șoferii să nu conducă imprundent, amintindu-le regula „nu bea și condu”.

„Deși sunt de-al vostru, dacă încălcați legea, nu veți fi salvați și eu nu vă voi cruța. Veți fi arestați și urmăriți penal de agenți de securitate” a spus el.

„Ar trebui să sărbătorim ocaziile de genul acesta. Asta e foarte bine. Mereu ne vom identifica cu astfel de realizări. Faceți o treabă bună pentru țara aceasta. Nu vreau să fiu dușmanul șoferilor, vreau să fiu prietenul vostru.”  

El a mulțumit de asemenea uniunilor pentru că l-au ajutat când 19 parlamentari ai Congresului Progresiv l-au amenințat că îl suspendă.  

Fayose, care ținuse un discurs la Conferința Națională Anuală a Institutului pentru Management Strategic din 2015, a cerut liderilor să se concentreze pe eliminarea sărăciei ce ucide oportunitățile multor nigerieni.  

Vorbind pe tema „Strategii pentru eliminarea sărăciei”, Fayose a declarat că încercarea lui disperată de a elimina sărăcia din țară i-a dat imboldul de a crea conceptual infrastructurii de stomac ce a devenit un brand în țară.  

„În încercarea de a elimina sărăcia, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să dăm puterea oamenilor. Dar înainte de asta, trebuie să îi facem sănătoși oferindu-le destulă mâncare. Lăsați-i să aibă acces la voi, liderii, pentru că acest lucru îi va face să se simtă ușurați și că fac parte din ceva.

„Unele dintre proiectele executate de MDGs se concentrează pe eliminarea sărăciei. Sărăcia a devenit o problemă serioasă în Nigeria. De aceea guvernul meu s-a concentrate pe livrarea salariilor în primul rând, pentru că acest lucru îi va motiva pe oameni și va îmbunătăți economia.

„Eu primesc în jur de 200 – 300 de apeluri și mesaje zilnic în legătură cu acest concept al infrastructurii de stomac. Deși 90% dintre ele se referă la bani, nu ar trebui să uităm faptul că acest concept a dus la un nou mod de a trăi în Nigeria, fiind o armă bună în eliminarea sărăciei în rândul oamenilor obișnuiți.” 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.ekitistate.gov.ng

EN

Interesting it is how people move from grass to grace. The morale always is that we should never underestimate or underrate people anytime and anywhere. You never can tell where they would be in future.

Ekiti State Governor, Ayodele Fayose, is one example of this. He revealed this when he appealed to members of the Road Transport Employers Association of Nigeria against allowing themselves to be used by kidnappers to perpetrate evil.

Speaking on Thursday 30-July during the swearing-in of the new State Executive of the union in Ado Ekiti, the governor, who said he was once a ‘danfo driver’ appealed to the drivers to be orderly and not to be desperate. (Danfo is the local name for small commercial buses in many cities in Nigeria).

He said, “Please, I want to commend you for contributing immensely to the development of the state’s economy, but don’t allow yourselves to be used by evil doers. You can see that some kidnappers were paraded recently. Information from them revealed that they have been using some of your members.

“I was once a driver like you. I used the money I got from driving to sponsor myself for HND at Ibadan Polytechnic, but I did not get desperate. All I’m saying is that being a driver you can make it in life. You will become what you want to become in life with hard work. Don’t join evil gang for you to get rich overnight, try and rise through the ladder like we did.”

He cautioned drivers against reckless driving, reminding them of the ‘don’t drink and drive’ rule.

“Though I am part of you, if you breach the law, I won’t save or spare you. You will be arrested and prosecuted by the security agents,” he said.

 “We should emulate this kind of occasion. This is very good. We will always identify with this kind of achievements. You are doing a good job for this country. I don’t want to be the enemies of drivers, I want to be your friend.”

He also thanked the unions for standing by him during the failed impeachment plot against him by the former 19 All Progressives Congress lawmakers.

Fayose, who had earlier spoken at the 2015 Annual Conference of the Institute of Strategic Management, appealed to leaders to focus attention on how to banish poverty that is killing the potential of many Nigerians.

Speaking on the theme, ‘Strategies for Poverty Alleviation’, Fayose said his desperate bid to banish poverty in the land had propelled him to pioneer the stomach infrastructure concept that had become a brand in the country.

“In tackling poverty, the first thing to do is to empower the people. But before empowerment, you must make them look healthy through provision of food. Let them get access to you as a leader, this will give them a sense of belonging and relief.

“Some of the projects being executed by MDGs centred on poverty alleviation. Poverty has become a serious issue in Nigeria. That was why my government made the payment of salaries the first thing, because this will keep the people and the economy going.

“I receive close to 200 to 300 calls and messages daily on stomach infrastructure thing. Though 90 per cent of it is about money, we should not shy away from the fact that the concept has become a way of life in Nigeria as a good weapon to tackle poverty among the common people.” 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, africa, ekiti, guvernator, sofer,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.