Logo

Nigeria/ Dezastrul care a schimbat legea!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5055 times
Nigeria/ Dezastrul care a schimbat legea! Image

Nigeria/ Dezastrul care a schimbat legea!

RO

Mereu este dureros când ești implicat într-un accident. Deseori, accidentele sunt cauzate de neglijență sau de nepăsare pentru reguli sau de către anumite acțiuni motivate de lăcomie. Toate acestea se poate să fi fost în mintea guvernatorului statului Lagos pe 15 martie, marți. Atunci, guvernatorul Akinwunmi Ambode a cerut tuturor chiriașilor din casele construite de Lekki Gardens să își părăsească.  

El a cerut de asemenea să se realizeze teste de integritate pentru a se verifica forma în care se află clădirile. 

Guvernatorul, care a vizitat șantierul uneia din clădirile cu cinci etaje care s-a prăbușit ucigând 35 de oameni în Lekki a declarat că nu i-a plăcut ce a văzut, așa că a trebuit să ia măsuri rapide.  

Ambode, care a vorbit din casa lui din Lagos, Ikeja la puțin timp după inspectarea șantierului și a altor clădiri deținute de Lekki Gardens a adăugat că după teste s-a demonstrate că acele clădiri erau defecte și deci trebuie demolate.  

El a declarat că dezvoltatorul va fi responsabil pentru relocarea ocupanților apartamentelor.  

El a declarat că „guvernul din stat va supune toate clădirile construite de dezvoltatori în stat acestor tetse, fie că sunt ocupate fie că nu, pentru a vedea cât sunt de stabile din punct de vedere structural. Dezvoltatorii vor plăti costurile acestor teste. Toate clădirile care nu vor trece testele vor fi demolate.  

„De asemenea, guvernul statal intenționează să verifice toate clădirile din Lagos pentru a vedea dacă au autorizație de construcție sau nu. Detaliile acestei inițiative sunt finalizate în timp ce vorbim și le vom publica în curând.  

„Lăsați-mă totuși să menționez că Lagosul este deschis către noi afaceri, dar toată lumea trebuie să respsecte legile statului și regulile pe care le avem aici. Principala noastră grijă este continuarea îmbunătățirii afacerilor în stat, dar și respectarea legii tot timpul. Cei care vor alege să sfideze legea vor trebui să o înfrunte.”  

El a declarat că din momentul tragediei, administrația sa a decis să ia măsuri pentru a opri construcția din șantierul respectiv, dar și în alte șantiere din stat.  

„În plus, unii oficiali de la guvern au fost dați afară. Vreau să asigur pe toată lumea că nu vor mai exista sacrificii umane aici” a declarat el.

Guvernatorul a adăugat că a înființat un comitet format din cinci persoane condus de Dr. Moses Ajayi, fostul președinte al institutului nigerian a Urbaniștilor și a Corpului Profesional din Nigeria care să examineze legile planificării și construcției de clădiri din stat deoarece acestea afectau Agenția de Control a Clădirilor din statul Lagos și să facă recomandări pentru schimbările care vor intra în vigoare imediat.  

Între timp, Societatea Nigeriană a Inginerilor a început o investigație proprie care să determine rolul membrilor săi în construcția clădirii cu cinci etaje care s-a prăbușit în Lekki, Lagos.  

Noi apreciem sincer eforturile făcute de guvernator pentru împiedicarea unui alt dezastru să aibă loc și sperăm totuși că simpla conștiință a oamenilor îi va opri la timp înainte de a face ilegalități de dragul banilor sau a lăcomiei. Pentru că până la urmă, viața e ceea ce contează cel mai mult.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.ask.naij.com

EN

It is always a painful experience to be involved in an accident. Often times, accidents are occasioned by some carelessness or disregard for due process or caused by actions motivated by greed. All of this would have been the thoughts at the back of the Lagos State Governor’s mind on Tuesday 15th March.. So it was that the governor, Akinwunmi Ambode, on Tuesday ordered occupants in all houses that had been built by Lekki Gardens to vacate their apartments.

He also ordered integrity tests to be carried out on the buildings to ascertain their fitness.

The governor, who visited the site of the five-storeyed collapsed building, which killed 35 people in Lekki, said he was displeased with what he saw, hence the need for immediate action.

Ambode, who spoke at the Lagos House, Ikeja, shortly after his inspection of the site and other buildings owned by Lekki Gardens, added that after the tests, buildings found to be defective would be demolished.

He stated that the developer would take the responsibility for the relocation of occupants of the buildings.

He said, “The state government will undertake stability tests on all other buildings constructed by the developers in the state, whether occupied or not, to ascertain their structural stability. The developers will pay the cost of the tests.  Any building found to be defective will be demolished.

“Also, the state government intends to carry out an audit of all structures in Lagos to ascertain whether they have planning approval or not.  The details of this initiative are being finalized and you will be briefed in due course.

“Let me reiterate that Lagos is open to business, but everybody must comply with the state’s laws and regulations. Our main concern is to continue to improve on the ease of doing business and uphold the rule of law at all times. Those who choose non-compliance and defiance will henceforth face the full weight of the law.”

He stated that since the tragedy occurred, his administration had taken steps by ordering the immediate sealing of the construction site and cessation of further construction, among others.

“In addition, some government officials have been relieved of their duties. I want to assure you that there will no longer be any sacred cows,” he said.

The governor added that he had established a five-man committee under the chairmanship of Dr. Moses Ajayi, a past President of the Nigerian Institute of Town Planners and Association of Professional Bodies of Nigeria to examine the Urban and Regional Planning Law of the state as it affected the Lagos State Building Control Agency and make recommendations for changes that would ensure effective service delivery.

Meanwhile, the Nigerian Society of Engineers has commenced investigation to ascertain the involvement of its members in the construction of the five-storeyed building which collapsed in Lekki, Lagos.

We sincerely commend the efforts of the governor to salvage the disaster while it is hoped that simple conscience is allowed to thrive in all commercial and statutory dealings in the country. For, at the end of the day, there are lives involved in whatever we do. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, lagos, dezastru, cladire, ingineri, morti, guvernator, capitala,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.