Logo

Nigeria/ Criza petrolului continua

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5083 times
Nigeria/ Criza petrolului continua Image

Nigeria/ Criza petrolului continua

RO

De parcă ar fi ceva diabolic la mijloc, cozile infernale pentru combustibil au reapărut peste tot în capitala fedeală, Abuja. 

Ajungi să te întrebi de multe ori dacă cineva face asta din pură răutate, dacă cineva refuză pur și simplu să trimită produsele pe piață. Nu numai în Abuja, dar și în Lagos și Ogun, oamenii au început să crească prețurile la combustibil enorm de mult, în timp ce alții pur și simplu au închis benzinăriile.  

Cu toate acestea însă, Corporația Națională a Petrolului din Nigeria (NNPC) a declarat că aceste cozi apar din cumpărăturile făcute din panică și cere tuturor oamenilor să ignore zvonurile fără dovezi care alimentează frica. A subliniat și ideea că anumite benzinării ar putea acționa pe baza speculațiilor despre poziția guvernului în legătură cu subvenția pentru combustibil pentru a crea un zvon fals cum că nu ar exista combustibil nicăieri.  

Managerul General al Grupului, Divizia pentru Afaceri Publice, NNPC-ul și Ohi Alegbe au declarat că această corporație lucrează la readucerea stabilității în aprovizionarea și distribuirea produselor din petrol cât mai repede.

Managerul a asigurat populația că NNPC-ul are un stoc destul de mare de petrol pentru a servi țara timp de 25 de zile, având în vedere că se consumă 40 de milioane de litrii pe zi și că a mărit nivelul distribuției către furnizori și către punctele de vânzare retail ale NNPC-ului din întreaga țară.   

Potrivit acestuia, există o cantitate suficientă de petrol în depozitele de pe coastă din Porturile Harcourt, Warri și Calabar, pe lângă rezervele strategice naționale.

Între timp, acționarii au subliniat nevoia stimulentelor financiare precum taxe pe vacanțe și asigurări pentru a încuraja participarea investitorilor în sectorul petrolului și cel al gazelor.

Între timp, sursele din industrie declară că întârzierea guvernului federal în pronunțarea politicii este responsabilă pentru deficitul cu care se confruntă țara, deoarece comercianții vor să știe poziția acestuia asupra subvenționării înainte de a importa.

Acest lucru a fost urmat de mormăituri de neplăcere din partea comercianților și acționarilor, care vor ca subvenția să fie îndepărtată rapid, în timp ce forța de muncă organizată a insistat asupra status quo.  

Sursele spun că Nigeria are cel mai mare rezervor de gaz din Africa și că în ceea ce privește disponibilitatea resurselor, este pe locul nouă în lume. Cu toate acestea însă, există încă provocări foarte mari în toate ariile sectoarelor de petrol și gaz. Oare se vede o soluție la orizont?  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.govtoday.com.ng 

EN

As if there were something diabolical about it, the fuel queues have reappeared all over the federal capital territory of Abuja.

Many times you wonder whether there is someone somewhere who for the fun of it just decides to keep petroleum products off the market. Not only in Abuja, but some filling stations in Lagos and Ogun states, have started indiscriminate hike of pump price while a few others have locked their premises.

However, the Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) said the queues resulted from panic buying, urging consumers to ignore the baseless rumours spurring the action. It noted that some filling stations may be acting on speculations about government’s stance on fuel subsidy to create artificial scarcity.

The Group General Manager, Group Public Affairs Division, NNPC, Ohi Alegbe, said the corporation was working to maintain stability in the supply and distribution of petroleum products.

He assured that NNPC has enough petrol stock to service the country for 25 days at a national consumption rate of 40 million litres per day and has increased distribution to marketers and NNPC retail outlets across the country.

According to him, there is sufficient stock at the coastal depots in Port Harcourt, Warri and Calabar, apart from the national strategic reserves.

Meanwhile, stakeholders have emphasized the need for financial incentives such as tax holiday and insurance to encourage investors’ participation in the oil and gas sector.

Meanwhile, industry sources claim that the Federal Government’s delay on policy pronouncement is responsible for the fresh scarcity, as marketers want to know its stand on subsidy before importation.

This followed the discordant tunes from marketers and other stakeholders, who want total removal of subsidy, while the organized labour has insisted on the status quo.

Sources say Nigeria has the largest gas reservoir in Africa and is ninth in terms of resource availability in the world. However there are still huge challenges in all areas of the petroleum and gas sectors. Any hope for resolution in sight?

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, africa, abuja, transport, petrol, benzina, cozi,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.