Logo

Nigeria/ Buhari incepe lupta impotriva coruptiei!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5321 times
Nigeria/ Buhari incepe lupta impotriva coruptiei! Image

Nigeria/ Buhari incepe lupta impotriva coruptiei!

RO

Cuvintele rostite de bancheri astăzi sunt TSA sau Contul Unic al Trezoreriei. Guvernul federal a dat un termen limită, ca până pe 15 septembrie, toate Ministerele, departamentele și agențiile să-și transfere fondurile guvernamentale într-un cont unic al trezoreriei din banca centrală. Asta înseamnă că toți vor trebui să-și închidă conturile de la băncile comerciale.  

Aici vom analiza efectul pe care această decizie îl are asupra băncilor și asupra nigerienilor obișnuiți. Deja o sursă ne-a informat că Zenith, cea mai mare bancă comercială a disponibilizat 1200 de angajați. O altă bancă, Diamond Bank, completează listele cu cei disponibilizați. Alte bănci sunt în proces de reducere a facilităților pentru a reduce costurile. Astfel, unele bănci trebuie să închidă anumite filiale.  

Aceste schimbări drastice prin care trec băncile sunt legate fără nici o îndoială de introducerea TSA-ului. Băncile trebuie așadar să reziste fără fondurile guvernamentale care se aflau în conturile lor. Acum că nu mai există fonduri guvernamentale, băncile sunt bineînțeles, în stare de depresie.  

Dar băncile nu sunt singurele în stare de depresie. Mai sunt și cei care și-au pierdut locurile de muncă care acum nu numai că vor trebui să-și caute alte joburi, ci vor deveni o nouă povară pentru familiile lor. Taxele școlare nu vor fi plătite la timp. Copiii vor trebui poate să se înscrie la școli mai ieftine din moment ce tati și-a pierdut locul de muncă. Dădaca plătită de tati va fi și ea concediată din lipsă de bani. Orezul de pe masă nu va mai fi de aceeași calitate ca ieri, înainte de TSA și de disponibilizări pentru că nu mai sunt bani.  

Incertitudinea care apare în mințile bancherilor nu va dispărea atât de ușor în zilele care vin deoarece nici indivizii și nici afacerile private nu prea vor să aibă de-a face cu băncile acum. Băncile nu vor mai da împrumuturi așa de ușor din moment ce baza uriașă formată din fondurile guvernamentale pe care se bazau de obicei pentru investiții atunci când împrumuturile nu mai funcționează a dispărut.  

La fel cum se întâmplă de fiecare dată când se schimbă o lege, fiecare sector al economiei este afectat – cel al transportului, al mărfurilor, al educației, al divertismentului, etc. Așa se întâmplă și acum. Peste tot în lume, economiile sunt tot mai afectate. Preșeintele Buhari este determinat să pună dop scurgerilor și să economisească fondurile care vor fi mai apoi folosite în infrastructură, în sănătate, educație și în beneficii economice pentru oameni. Această mișcare anti-corupție a fost lăudată de mulți. Bineînțeles însă că președintele are și critici. Atunci când o agenție guvernamentală are mai multe conturi bancare, fondurile dispăreau cu nemiluita. Acum, odată cu introducerea TSA-ului, toate acestea vor fi evitate. Poate că președintele nu este un expert financiar, dar trebuie să-i lăudăm caracterul pragmatic.  

După cum a spus el însuși de mai multe ori, drumul către succes nu este numai dulce. Pentru a scăpa țara de corupție, trebuie ca toți nigerienii să îndure. Nu câștigăm nimic dacă nu suferim mai întâi.  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici 
Sursa photo: www.360nobs.com

EN

The mantra among bankers today is the TSA –the Treasury Single Account. The Federal Government had given a deadline of September 15th for all ministries, departments and agencies (MDAs) to transfer all government funds to the new single treasury account with the central bank. In effect, all the MDAs are to close their accounts with the commercial banks.

The effect of this on the banks and on the ordinary Nigerian on the street is what we seek to analyze here. Already a source has informed us that Zenith, a leading commercial bank had already retrenched 1200 workers. Another bank, Diamond Bank, is reported to be compiling its list of workers for retrenchment. Other banks are in the process of downsizing their facilities in order to cut down on running costs.  Thus, some banks are having to shut down some branches.

These drastic changes by the banks are undoubtedly linked to the introduction of the TSA. Banks have hitherto been able to conduct their business relying on the large government funds that reside in their vaults. With the government funds out, the banks feel naturally depressed.

But it is not only the banks that are depressed. Those who have lost their jobs will not just have the trouble of searching for new employment but bear extra burdens for their dependents. School fees of wards may be delayed. Children may even have to enroll in cheaper schools since daddy has lost his job. The nanny who was paid by daddy would also have to be relieved of her job. The rice on the dinner table may not be of the same quantity as yesterday’s, before the TSA and the retrenchment, because affordability has dropped.

The uncertainty that hangs over bank workers may not easily wane in the coming days as even private individuals and businesses are more conservative in their interactions with banks. The banks would not readily give loans since the huge government funds base they would ordinarily have relied upon for investment where loans go bad have been taken away. 

As it is whenever there is a policy change, every sector in the economy is affected –transport, commodities, education, entertainment, etc. So it is now. The world over, economies are becoming more stringent. President Buhari is determined to plug the leakages and save funds that would be turned into infrastructure, health, education and economic benefits for the people. This anti-corruption move has been praised by many. But of course, the President has his critics. Where a government agency has had multiple bank accounts, there have been brazen carting away of national funds. With the TSA all that will be avoided. While the President may not be a finance expert, we cannot but praise his pragmatism.

As he himself has said in different versions, the road to success may not be sweet. To sanitize the country would demand some pains to be borne by all Nigerians. No gain without pain. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: buhari, nigeria, africa, coruptie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.