Logo

Nigeria/ Biserica daramata

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10501 times
Nigeria/ Biserica daramata Image

Nigeria/ Biserica daramata

RO
Toată săptămâna trecută nu a venit nicio veste bună din partea Nigeriei. Pe 12 septembrie, valuri de incertitudine au trecut printre membrii Bisericii Synagogue of All Nations din Ikotun-Egbe din Lagos, atunci când una dintre clădirile aparținând Bisericii s-a prăbușit. În timp ce aproximativ 77 de persoane și-au pierdut viața, alții au fost răniți grav. Unele dintre victime erau cetățeni străini. Biserica este recunoscută pentru atragerea creștinilor la nivel mondial care vin să stea la biserică și la hotelurile înconjurătoare pentru programele de vindecare de o săptămână.

Oficialii guvernamentali din Lagos au observat cu groază prăbușirea clădirii, care a fost o instituție cu două etaje, folosită pe post de casă de oaspeți de către biserică, a fost modernizată cu două etaje suplimentare, fără nicio dovadă concretă a aprobării de dezvoltare din partea guvernului. Ei au aflat mai târziu că oamenii lucrau și locuiau în clădire în timpul desfășurării construcțiilor.

În urma vizitei guvernatorului statului, Babatunde Fashola la locul accidentului, au existat zvonuri că nu a fost prea bine din moment ce întâlnirea cu ușile închise s-a încheiat fără nicio declarație în fața presei.

Între timp, au sosit rapoarte clare de la agențiile de salvare guvernamentale care au apărut la locul accidentului la scurt timp după prăbușire, că a existat o oarecare rezistență a personalului bisericii. Într-o declarație, biserica a descris aceste informații ca fiind inexacte: "Este foarte trist că rapoartele inexacte provin din anumite cercuri și spun că nu cooperăm cu echipele de salvare și cu alte agenții, în  colaborare cu informații și furnizări de asistență cu privire la incident. Contrar acesteia, ne dorim în mod categoric să afirmăm că biserica a oferit asistență, unde și când a fost necesar și continuă să o facă - bunii creștini sunt buni cetățeni. "

Biserica a văzut în continuare incidentul de vinerea trecută, ca parte a unui atac asupra bisericii și asupra liderului său, Profetul T.B. Joshua. Biserica a postat o imagine pe pagina lor de Facebook care arată o pretinsă aeronavă aproape de clădire înainte de prăbușire.

"La timpul potrivit, Dumnezeu Îi va descoperi pe autorii acestei tragedii nefericite," au adăugat ei în declarație, referindu-se la victime ca "martiri".

Președintele Jacob Zuma al Africii de Sud a declarat că cel puțin 67 de sud-africani au murit în acea clădire prăbușită. Numărul, spune Africa de Sud,  se bazează pe înregistrările și informațiile de pe teren  a cinci grupuri de turism care au aranjat pentru credincioșii din Africa de Sud călătoria la Lagos.

Cu toate acestea, oficialii echipelor de intervenții de urgență din Nigeria au susținut că, căutarea organismelor aflate sub dărâmături s-a încheiat folosind detectoare științifice și numărul total de victime salvate este mai mic decât numărul de persoane pe care Africa de Sud l-a declarat că ar fi cetățeni morți. Zuma, în orice caz, a descris incidentul ca fiind unul dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a Africii de Sud.

Deși nu este încă clar numărul exact de sud-africani sau alți cetățeni care au fost acolo, se cuvine ca natura umană să ajute în orice mod posibil victimele care au supraviețuit colapsului.

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: jaguda.com

EN
All through last week, there has not been very good news for Nigeria. On the 12th of September, waves of uncertainty flushed through the members of the Synagogue Church of All Nations in Ikotun-Egbe area of Lagos, when one of the buildings belonging to the Church collapsed. While about 77 people lost their lives, others were critically injured. Some of the victims were foreign nationals. The church is popular for attracting a global following of Christians who come to lodge at the church and in surrounding hotels for week-long healing programmes.

Lagos state government officials have observed with dismay that the collapsed building, which was a two storey building used as a guest house by the church, was being upgraded with additional two storey’s, with no tangible proof of government’s development approval. They further observed that people were said to be working and living in the building while construction work was ongoing.

Following the visit of the state governor, Babatunde Fashola to the accident site, there were feelers that all was not well as a closed door meeting with the church leadership ended without a press statement.

Meanwhile, there were clear reports from the government rescue agents who appeared at the accident site shortly after the collapse occurred that there was some resistance from staff of the church. The church in a statement has described this as inaccurate saying: "It is very sad that inaccurate reports are coming from some quarters that we are not cooperating with the rescue teams and other agencies in collating information and providing assistance on the incident. Contrary to this, we want to categorically state that the church has provided assistance when and where required and continues to do so - good Christians are good citizens.”  

The church further saw last Friday’s incident as part of an attack on the church and on its leader, Prophet T.B. Joshua. The church has shared a picture on their Facebook page purportedly showing an aircraft close to the building minutes before the building collapsed.

“In due course, God will reveal the perpetrators of this unfortunate tragedy,” their statement adds, referring to the victims as ‘martyrs’.  

President Jacob Zuma of South Africa has stated that at least 67 South Africans died in that collapsed building. The number, South Africa claims is based on records and information on the ground from five tour groups that had arranged for South African worshippers to go to Lagos.

However, officials of Nigeria’s emergency response teams have maintained that search for bodies under the rubble has been concluded using scientific detectors and the total number of victims rescued is less than the number of persons South Africa claims were their dead citizens. Zuma, in any case, has described the incident as one of the worst tragedies in South Africa’s recent history.

While it is still not clear the exact number of South Africans or other nationals who were at the site, it behoves the human nature to help in whatever way possible to help the surviving victims of the collapse.

Author: Narcisa Morariu

Share it!
Tags: biserica, Synagogue of All Nations, prabusire, Babatunde Fashola


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.