Logo

Nigeria/ Avocatul Poporului, condamnat pentru coruptie

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5657 times
Nigeria/ Avocatul Poporului, condamnat pentru coruptie Image

Nigeria/ Avocatul Poporului, condamnat pentru coruptie

RO

Zilele acestea, chiar și membrii sistemului de justiție, adică judecătorii și avocații trebuie să înfrunte furia legii pentru purtarea lor neprofesională. Este bine de notat că sancțiunile legale pot fi aplicate și celor care de obicei o impun asupra altora. Așa s-a întâmplat și acum când un avocat cunoscut, Kunle Kalejaiye, care este de asemenea și Avocatul Poporului din Nigeria (SAN) a fost dat afară din barou de către Comitetul Disciplinar pentru Practicanții Legali (LPDC) după ce s-a dovedit că acesta este vinovat de ceea ce comitetul a numit „abateri profesionale”. 

Kalejaiye a fost consilierul fostului guvernator al Statului Osun, Prințul Olagunsoye Oyinlola.

Comitetul, care a dat verdictul lui Kalejaiye, a cerut Șefului de la Curtea Supremă să îi șteargă imediat numele din lista oficială a practicanților legali a legii din țară. 

Comitetul a cerut de asemenea ca decizia sa să fie pusă în practică de către Președintele Asociației Baroului Nigerian (NBA), conducătorul tuturor statelor din federație, conducătorul Curții Federale Înalte, a Curții Înalte din Capitala Federală Teritorială (FCT, a Inspectorului General al Poliției (IGP) și a tuturor statelor comisarilor de poliție. Comitetul a cerut și ca decizia să fie publicată în presă pentru ca publicul să o poată vedea.  

Verdictul i-a fost dat lui Kalejaiye joia trecută după concluzia unei echipe de investigație formată din cinci oameni și condus de Președintele Curții de Apel, Judecătorul Zainab Bulkachuwa.

Comisia a acționat după ce s-a depus o plângere împotriva lui Kalejaiye de către Asociația Baroului Nigerian (NBA), reprezentată prin Jibrin Okutepa (SAN).  

Când a citit decizia Comitetului joi, judecătorul de la Curtea de Apel, Divizia Ekiti, judecătorul Paul Galinje, a declarat că Procurorul a dovedit cele trei acuzații dincolo de orice îndoială și că Kalejaiye a încălcat secțiunile 1, 15, 30, 31, 34 și 55 din Regulamentul pentru Practicanții de Lege (2007).

Cu toate acestea, avocatul lui Kalejaiye, Niyi Owolade, un fost procuror general al statului Osun, a contestat decizia Comitetului, spunând că avocatul va face apel la Curtea Supremă.  

Potrivit Regulamentului Practicanților de Lege, Kalejaiye are timp până la 28 de zile să facă apel, după care decizia va fi pusă în vigoare.  

Potrivit plângerilor împotriva avocatului, între martie și iunie 2008, când reprezenta un partid în Tribunalul Electoral în Statul Osun, Kalejaiye a fost implicat în „conversații telefonice private și confidențiale cu judecătorul de la tribunal, Thomas Naron, fără ca cealaltă parte să știe.  

Kalejaiye a reprezentat apoi Partidul Democratic al Oamenilor (PDP) și apoi pe guvernatorul statului Osun, Oyinlola, la tribunalul unde a fost judecată petiția realizată de către Congresul de Acțiune din Nigeria (ACN) împotriva candidatului din 2007 la alegerile pentru guvernator.  

Judecătorul Naron s-a pensionat forțat după ce a fost găsit vinovat de abateri profesionale de către Consiliul Național Judiciar (NJC).  

Apărarea lui Kalejaiye, care spunea că numărul lui de telefon ar fi fost clonat, a fost respins de LPDC, pe motiv că deși a putut arăta că acest lucru este posibil, nu a reușit să arate că acest fenomen ar putea avea loc în rețeaua MTN (rețea prin care Kalejaiye și Naron au comunicat între ei). Aceasta a arătat doar că ar putea avea loc în rețelele Etisalat și Glo.  

Dovezile documentare ale lui Kalejaiye, în principal articole din ziare (inclusiv câteva sponsorizate de către Kalejaiye) care ar fi atacat autenticitatea apelurilor prin MTN au fost respinse de asemenea de comitet.  

Potrivit comitetului, ar fi fost mult mai ajutător dacă Kalejaiye ar fi adus dovezi de la compania MTN care să demonstreze că apelurile prezentate de procuratură nu ar fi fost adevărate. 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: 

EN

These days, even members of the justice system, namely lawyers and justices are facing the wrath of the law, for their unprofessional conduct. It is refreshing to note that the sanctions that law imposes can also apply to   ought ordinarily to uphold the law. So it is, that a prominent lawyer who is also a Senior Advocate of Nigeria (SAN), Kunle Kalejaiye, has been disbarred by the Legal Practitioners Disciplinary Committee (LPDC) having been found guilty of what the committee described as professional misconduct.

Kalejaiye was the counsel to former governor of Osun State, Prince Olagunsoye Oyinlola.

The Committee, which passed the verdict on Kalejaiye, also directed the Chief Registrar of the Supreme Court to immediately remove his name from the official list of legal practitioners in the country.

The committee also directed that its decision should be served on the President of the Nigerian Bar Association (NBA), the Chief Judges of all the states of the federation, the Chief Judge of Federal High Court, Chief Judge of the High Court of the Federal Capital Territory (FCT), the Inspector General of Police (IGP) and all states’ Commissioners of Police. It also directed that the decision be published in the media for public consumption.

The verdict passed on Kalejaiye last Thursday followed the conclusion of work by a five-man investigative panel led by the President of the Court of Appeal, Justice Zainab Bulkachuwa.

The panel had swung into action following a complaint against Kalejaiye by the Nigerian Bar Association (NBA), represented by Jibrin Okutepa (SAN).

Reading the directive of the Committee on Thursday, the Presiding Justice of the Court of Appeal, Ekiti Division, Justice Paul Galinje, , held that the prosecution proved its three-count complaint beyond reasonable doubt and that Kalejaiye violated the provisions of sections 1, 15, 30, 31, 34 and 55 of the Rules of Professional Conduct for Legal Practitioners (2007).

However, Kalejaiye’s lawyer, Niyi Owolade, a former Attorney General of Osun State, has faulted the decision of the Committee, saying his client was about filing his appeal at the Supreme Court.

According to the Legal Practitioners Act (LPA), Kalejaiye has up to 28 days to appeal the decision, failing which it will become effective.

According to the complaints against the embattled lawyer, between March and June 2008, while acting for a party in the Osun State Governorship Election Tribunal, Kalejaiye engaged “confidential, private and confidential telephone conversation with the tribunal’s Chairman, Justice Thomas Naron, without the knowledge of the other party.

Kalejaiye was then representing the Peoples’ Democratic Party (PDP), and then Osun State governor, Oyinlola, at the tribunal which heard the petition by the Action Congress of Nigeria (ACN) and its candidate at the 2007 governorship election.

Justice Naron has since been compulsorily retired having been found guilty of professional misconduct by the National Judicial Council (NJC).

Kalejaiye’s defence was rejected by the LPDC to the effect that his telephone number was cloned, on the ground that while he was able to show, by expert evidence, that spoofing, as a general phenomenon was possible, he failed to show that spoofing was possible on the MTN network (which owned the lines with which Kalejaiye and Naron communicated) rather than demonstrating such possibility with Etisalat and Glo networks.

Kalejaiye’s documentary evidence, mostly newspaper publications (including advertorial sponsored by Kalejaiye), faulting the authenticity of the call log from MTN, was also punctured by the Committee.

According to the Committee, it would have been more helpful had Kalejaiye applied and got his call log from MTN to prove that the one tendered by the prosecution was not the actual one. 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, africa, abuja, capitala, avocat, coruptie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.