Logo

Nigeria/ Avioane si arme pentru ce?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8037 times
Nigeria/ Avioane si arme pentru ce?! Image

Nigeria/ Avioane si arme pentru ce?!

RO
Într-o perioadă de nesiguranță severă, în special în partea de nord a Nigeriei, nu este de mirare că operativii de securitate sunt dornici să obțină fiecare detaliu cu privire la orice aparentă deplasare neautorizată a zborurilor, vehiculelor sau vaselor. Așa se face că un presupus avion rusesc transporta echipament militar a fost reținut la Aeroportul Internațional Aminu Kano în Kano în week-end de către autoritățile nigeriene. Agenții de securitate de la aeroportul Kano au confiscat avionul când a aterizat la facilitate la aproximativ 2 a.m. sâmbătă, din cauza unor probleme tehnice. Membrii echipajului avionului au fost reținuți imediat în timp ce investigațiile au continuat. Securitatea s-a deplasat la aeroport, pentru a asigura o anchetă corectă.

Premium Times raportează că "Avionul Antonov Cargo, AN 124100RA82038, cu numărul de avion TTF 9042, venea din Bangui, Central, African Republic și se îndrepta către Ndjamena, Chad, cu o listă de 24 de obiecte militare inclusiv un vehicul, elicoptere și lame.

O defalcare a elementelor a constituit o casetă de oțel cântărind 2, 600 kg, șase loturi de 597 kg, două palete de 10, 000 de kg, respectiv 4, 550 kg, cu numărul de transport aerian 88823400967, toate destinate pentru Ndjamena. Nu este clar ce conținea cutia de oțel.

Există, de asemenea, două elicoptere Gazelle, cu o greutate de 2, 746 kg, destinate către Istres, o comunitate din sudul Franței.

Alte două lame (7.31m) de 960 kg, două lame (4.83 milioane) de 680 kg, șase AKN de 720 kg, un vehicul de 4, 050 kg și două palete (10, 000 de livre) de 2800 kg, toate conduse către Istres."

Potrivit rapoartelor, Franța a declarat că avionul transporta echipamente, deținut de forța de menținere a păcii, de Bangui (Republica Central-africană) către Ndjamena (Ciad), și a avut acoperire diplomatică pentru a face o escală în Nigeria.

Duminică, ambasadorul francez la Nigeria, Jacques Champagne de Labriolle, a admis dreptul de proprietate asupra mărfii de la bordul aeronavei. El a afirmat că "Datorită naționalității aeronavei, precum și natura încărcăturii, aeroportul local și autoritățile nigeriene din Kano au decis să verifice planul de zbor, pasa și manifestul marfei înainte de a autoriza avionul să decoleze."

Autoritățile guvernamentale și ale aeroportului, fiind mulțumiți cu documentele și caracterul autentic al zborului, au anunțat că avionul va fi autorizat să-și continue zborul către Ndjamena. Într-adevăr, știrea a venit, luni, 08 decembrie, spunând că guvernul federal a dispus eliberarea aeronavei legate de Rusia, Chad.

Aceasta este a treia oară din 2009 când avioanele încărcate cu arme sunt arestate în Kano.

Cu toate acestea, Rusia a declarat inițial prin ambasada din Nigeria în noaptea de sâmbătă că avionul nu a fost rus și că nu are nici o legătură cu această țară. Dar, într-o altă declarație, duminică după-amiaza, Ambasada rusă și Ambasada Franței au confirmat că avionul este într-adevăr unul rusesc, angajat de guvernul francez pentru a transmite obiecte militare pentru forța de menținere a păcii din Republica Central-africană.

În ciuda eliberării avionului, observatorii de securitate ridică probleme de destinație a armelor -Chad, care pare a fi implicat în amenințarea Boko Haram cu care se frământă Nigeria și țările vecine.


Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.seattlepi.com

EN
In a period of severe insecurity, especially in the north of Nigeria, it is no wonder that security operatives are keen on getting every bit of detail about any seeming unauthorized movement of flights, vehicles or vessels. So it was that a supposed Russian plane carrying military equipment had been apprehended at the Aminu Kano International Airport in Kano at the weekend by Nigerian authorities. Security operatives at the Kano Airport seized the plane when it landed at the facility at about 2a.m. on Saturday due to technical problems. Crew members of the airplane were immediately detained while investigations continued. Security was then beefed up at the airport in order to ensure proper investigation.

Premium Times reports that “The Antonov Cargo plane, AN 124100RA82038, with flight number, TTF 9042 was coming from from Bangui, Central, African Republic to Ndjamena, Chad, containing a list of 24 military hardware including a vehicle, helicopters and blades.

A breakdown of the items are a steel box weighing 2, 600 kilograms, six bulks of 597 kilograms, two pallets 10, 000 lbs of 4, 550 kilograms with air waybill number 88823400967 all destined for Ndjamena. It is not clear what the steel box contains.

There are also two helicopter Gazelle, weighing, 2, 746 kg, destined for Istres, a community in Southern France.

Others are two blades (7.31m) of 960 kg, two blades (4.83m) of 680 kg, six AKN of 720kg, one vehicle of 4, 050kg and two pallets (10, 000 lbs) of 2800kg, all headed for Istres.”

According to reports, France had said the plane was conveying equipment, owned by its peacekeeping force, from Bangui (Central African Republic) to Ndjamena (Chad), and had diplomatic cover to make a stop-over in Nigeria.

On Sunday, the French Ambassador to Nigeria, Jacques Champagne de Labriolle, had admitted ownership of the cargo on the aircraft. He stated that “Due to the nationality of the aircraft, and the nature of the cargo, local airport Nigerian authorities in Kano have decided to check the flight plan, the clearance and the cargo manifest before authorizing the plane to leave”

The government and airport authorities, being satisfied with the documents and the genuine character of the flight, have announced that the plane will be authorized to pursue its flight to Ndjamena. Indeed, news reports came in on Monday 08-December that the Federal Government has ordered the release of the Chad-bound Russian aircraft.

This is the third time since 2009 that planes loaded with arms would be arrested in Kano.

However, Russia had initially said through its embassy in Nigeria on Saturday night that the plane wasn’t Russian and that it had no link with that country. But in another statement on Sunday afternoon, the Russian embassy and the French embassy have confirmed that the plane is indeed a Russian one hired by the French government to convey military hardware for its peacekeeping force in the Central African Republic.

In spite of the release of the plane, security observers raise concerns of the destination of the arms –Chad, which seems to be involved in the Boko Haram menace troubling Nigeria and neighbouring countries.


Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: avion rusesc, armament, arestare, retineri


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.