Logo

Nigeria/ Atentie la mediu

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 15121 times
Nigeria/ Atentie la mediu Image

Nigeria/ Atentie la mediu

RO

Când vorbim de mediul înconjurător, pentru cei care se ocupă cu protejarea acestuia înseamnă că vorbim despre protejarea stratului de ozon, despre stratosferă și despre atmosferă. Vorbim apoi de schimbarea climatului, defrișări de păduri și uzurparea deșertului.

Astăzi, problemele sunt diferite. Mediul pe care încercăm să îl protejăm este cel de bază: copacii și florile din jurul nostru, oamenii, clădirile, animalele, murdăria și mizeria.  

Da, mizeria. Nu toate zonele din Abuja ar avea această problemă dacă am lucra la asta. Câteva locuri au clădiri frumoase și copaci foarte înalți, vânt ușor și un peisaj superb. Pentru mulți din suburbii și orașele de la periferie, gunoiul și mizeria sunt ceva obișnuit. Pungi goale de la apă și biscuiți sunt peste tot de-a lungul străzilor care duc către piețe, 

Chiar și la coșurile de gunoi, ca și țară, încă nu am adoptat ideea de separare a gunoiului sau principiul reciclării. Deci, aruncăm totul împreună: reciclabile și nereciclabile. Acest lucru transformă procesul de reciclare mai mult sau mai puțin nerealist pentru noi.  

Când vine vorba de urinat sau defecare în public, acest lucru îi irită pe cei mai mulți oameni. Înțeleg când ești presat, dar nu trebuie să răspundeți chemării naturii în fața tuturor. Este atât de dizagreabil. Din când în când, chiar și în inima capitalei, veți observa câte un om care merge în spatele unui copac sau după un colț pentru a se ușura. Pe lângă lipsa de educație și decență, acest lucru ne afectează și aerul curat, dar și solul.

Mulți sunt cei care îi critică pe arhitecții orașului că nu au construit toalete publice. Singurele toalete deschise pentru public ce pot fi folosite sunt cele de pe locurile publice precum restaurantele și cafenelele. Problema cu acest tip de aranjament este că se poate câteodată să nu fii prea apoape de o cafenea sau de un restaurant. Ce se întâmplă atunci? Te ții până găsești un loc potrivit? Dacă ai o problemă medicală cu vezica?

Când am predat sociologie, am avut un motiv să explic acest concept natural. Conceptual vede legea dintr-un unghi, ca fiind drept sau nedrept. Sugerează că fiecare individ știe ce e bine și ce e rău și prezența legilor sau absența acestora nu oprește pe nici un individ să facă ceea ce e bine. Principiul natural ar trebui așadar să nu permită nimănui să strice mediul înconjurător, având în vedere că ar putea afecta existența unei alte persoane.

Legea naturii care vorbește despre conștiința bună care ar conduce un individ să trateze mediul înconjurător într-un mod prietenos astfel încât mediul va oferi înapoi în schimb beneficii de sănătate. Când neglijăm idealurile legii, invităm negativitățile unui mediu înconjurător bolnav – aer prost, boli născute din aer. Avem nevoie de un mediu curat în care vom putea trăi cu copiii noștrii, având grijă atât de frumusețea naturii, cât și de arhitectura frumoasă a omului.

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.notreafrik.com

EN

When you talk of the environment, for professional environmentalists, you would speak of the ozone layer, the stratosphere and the atmosphere. You will speak of climate   change, deforestation and desert encroachment.

Today, those issues are not on the front burner.  The environment in   contemplation is the basic environment:  the trees and flowers around us, the people, the buildings, the animals, the dirt and the filth.

Yes, the filth. Granted, not all areas in Abuja would have this problem.  Several places   have great buildings   and towering trees, refreshing breeze   and   excellent landscape.  For many of the suburbs and towns in the outskirts, it is regular occurrence to see garbage heaps not cleared. Empty sachet water bags and biscuit wrappers may be strewn along streets   leading to markets.

Even  at  designated  waste bins,  as  a country,  we  are yet to  adopt the separation of  waste  method  or the recycling of  waste principle. So, we dump everything together:  perishables and non-perishables.  That, in effect, makes the recycling principle more or less unrealistic for us.

When it comes to urinating or defecating in public that is the one that irks the most.  I can understand being pressed, but not answering nature’s call in the glare of everyone. It’s so distasteful. Every so often, even  in  the  heart of the  capital, you find  a  man  go   to a corner  or under  a  tree  and begin to release his water. Beyond the poor showing of personal grooming and decency it shows, it damages our friendly air and our soil.

Many would criticize the city planners for not providing public toilets.   The only toilets open for the public to use are those within public places such as eateries and restaurants.  The trouble  with  this  arrangement is that  you  may not  always  be  close  to an  eatery or  restaurant.  What happens then? Do you restrain yourself until you find a suitable place to do it?  What if you have a real medical condition with your bladder?

Teaching a class in Sociology, I had reason to explain the concept of natural law.  That concept views  law  from one  angle  as  the notion  of rightness and  wrongness. It suggests that  every individual knows  what is  right  and  what is  wrong;   and  the  presence of law or its absence  does  not  stop any individual from  doing what  is  right.  The  natural  law  principle  ought therefore not  allow  anyone  spoil the environment when  it will  be  detrimental  to the  existence of another  person.

Natural  law  which  speaks  of  good  conscience  would  direct  anyone  to  treat his  environment in a  friendly way so that the environment  would  give back  healthy  benefits.  When we  neglect natural  law’s  ideals,   we   only invite  the  negativities  of  an ailing environment –bad  air,  air  borne  disease.  We all  need a  clean  environment where  we will be  happy  to  live  in  with  our   children, overseeing both nature’s  beauty  and man’s  fine architecture.

Auhtor: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: nigeria, mediu, natura,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.