Logo

Niciun partid nu castiga alegerile cu mult in Spania!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 3767 times
Niciun partid nu castiga alegerile cu mult in Spania! Image

Niciun partid nu castiga alegerile cu mult in Spania!

RO

Incertitudine în Spania Deoarece Nici un Partid nu Câștiga în Alegeri cu Mult

A doua serie de alegeri care a fost ținuta în Spania în doar șase luni de zile pe data de 26 iunie nu a reușit sa decidă cu certitudine un câștigător. Niciuna din partidele politice nu au câștigat cu mult însă partidul conservativ numit Partidul Oamenilor a prim ministrului Mariano Rajoy a ajuns pe primul loc cu 33% din voturi și luând 137 de locuri din Congres.

Spania are a patra cea mai mare economie din Europa, dar în acest moment se înfruntă cu un viitor incert din cauză că nici un partid politic nu a decis să creeze o coaliție guvernamentală cu Rajoy. Partidul lui Rajoy a fost distrus din cauza unor scandaluri cauzate de zvonuri de  corupție.

Partidul stâng anti-austeritate Podemos nu a dus-o la fel de bine ca și partidul Socialist (PSOE) care a ajuns pe locul doi cu 23% din voturi. PSOE și Podemos nu au destule locuri pentru a forma o majoritate intre ei, și Ciudadanos, un partid centrist a refuzat să lucreze cu Socialiștii sau PP, și a pierdut majoritatea popularității pe care a câștigat-o în ultima alegere și a căpătat doar 13% din voturi.

Pablo Iglesias, liderul Podemos a declarat că este foarte dezamăgit de rezultatul pe care l-a primit în aceste alegeri. „Ne așteptam la alt procent” a spus el.

Dar dacă a beneficiat cineva din aceste alegeri, acesta este prim ministrul Rajoy, al cărui poziție s-a îmbunătățit. Deși majoritatea partidelor politice sunt împotriva lui, oferindu-i majoritatea locurilor din Congres, oamenii din Spania și-au arătat suportul pe care îl au pentru el.

Rajoy a spus că ca încerca să creeze o coaliție guvernamentală cu moderații care au aceleași viziuni ca și el.

Rajoy le-a declarat susținătorilor săi după ce a văzut rezultatele: „Am câștigat și noi cerem dreptul de a guverna. A fost greu, foarte dificil, a fost complicat, dar am luptat pentru Spania.”

Foarte multă presiune este exercitată pe oponenții lui Rajoy de la proprii lor susținători, deoarece ei doresc ca ei să formeze o coaliție guvernamentală cu Partidul Oamenilor, ca să nu mai ajungă ca și în ultimele șase luni în care nimeni nu a guvernat Spania.

Ziarul de top spaniol El Pais de obicei ii susțin pe Socialiști, dar de data asta le-a cerut partidelor să-l lase pe Rajoy să guverneze. El Pais a spus într-un editorial că: „pentru a facilita o formațiune a guvernului, Socialiștii trebuie să asculte de mandatul votanților și să ii permite partidului să guverne deoarece are destule voturi pentru a semnala că asta vor oamenii.”

Rajoy este văzut ca un lider puternic care este capabil de a scoate Spania din aceste probleme economice. Acesta este probabil motivul principal pentru care a câștigat atât de mult suport de la public, chiar dacă partidul său a fost acuzat de corupție.

Adrez Alvarez, un executiv al reclamelor și un suporter al Partidului Oamenilor al lui Rajoy a declarat că „ PO este singurul partid care ne oferă o creștere economică.” Sunt mulți în Spania care au aceeași opinie. Însă, nu suntem nici pe departe o tară cu un guvern unit, vom aștepta următoarele zile pentru a da un verdict final.

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.gettyimages.co.uk

EN

Uncertainty in Spain As No Party Wins Majority in Election

The second election held in Spain in just six months this June 26 failed to clear up the picture and has also served to add to the uncertainty. None of the political parties have managed to win a majority but conservative Prime Minister Mariano Rajoy’s ruling People’s Party came the closest by winning 33 percent of the vote and getting 137 out of the total 350 seats in Congress.

Spain is the fourth biggest economy in Europe and it now faces an uncertain future as all political parties have so far refused to form a coalition government with Rajoy. Rajoy’s party has been tainted by many corruption scandals.

The leftist anti-austerity party Podemos did not do as well as expected and the Socialist (PSOE) party finished second with 23 per cent of the vote.  PSOE and Podemos do not have enough seats to form a majority between them, and Ciudadanos, a centrist party that refused to work with the Socialists or the PP, lost much of the momentum gained in the last election and won only 13 per cent of the vote.  

Pablo Iglesias, Podemos leader, said that he was hugely disappointed with getting just 21 per cent of the vote share. “We had very different expectations,” he said

But if anyone has benefited from the election, it is acting Prime Minister Rajoy, whose position has been strengthened. While most political parties are against him, by giving his party the highest number of seats, the people of Spain have signaled their support for his leadership.

Rajoy said that he would attempt to built a coalition government with like-minded moderates.

Rajoy told his cheering supporters after the win, "We won and we demand the right to govern. Its been hard, its been difficult, its been complicated, but we put up a fight for Spain.”

There is a lot of pressure on Rajoy’s opponents from their own supporters to form a coalition government with the People’s Party as nobody wants a repeat of the last 6 months that saw no government in power in Spain.

Top-selling Spanish newspaper El Pais, which traditionally supports the Socialists, urged the party in to allow Rajoy’s PP to govern. El Pais said in an editorial: "To facilitate the formation of a government, the Socialists should listen to the mandate of voters that it remain in the opposition and allow the party that has the necessary votes to govern to do so."

Rajoy is seen as a strong leader who is capable of delivering Spain out of the economic mess. That is probably the reason why he won so much support from the public, despite the fact that his government was accused of corruption.

Andres Alvarez, a 23-year-old advertising executive and a supporter of Rajoy’s People’s Party said, "The PP is the only party that guarantees us stability and economic growth.” There are many in Spain who hold this opinion. Still, we are no closer to a government being formed in Spain and the next few days will prove to be crucial. 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: spania, economie, guvern, partide, alegeri


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.