Logo

Nepal/ Replicile continua, peste 4000 morti

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 12461 times
Nepal/ Replicile continua, peste 4000 morti Image

Nepal/ Replicile continua, peste 4000 morti

RO

Numărul morților în urma cutremurului din Nepal a crescut semnificativ. La momentul scrierii acestui articol, peste 4000 de morți au fost înregistrați deja. Numărul se așteaptă să crească, deoarece nimeni nu știe câți oameni au murit în satele din jurul capitalei, acestea nefiind acoperite de agențiile de știri sau de către autorități.  

Unii dintre supraviețuitori ai cutremurului din Nepal au dat interviuri. Un iubitor de munte indian, Ankur Bahl, care a fost salvat, a declarat că „am fost înghițiți de zăpadă. Din fericire pentru noi, nu s-au deschis noi crăpături în pământ din cauza cutremurului. Suntem foarte foarte norocoși că am supraviețuit. Am continuat să urcăm după cutremur. Nu aveam cum să ne întoarcem. Drumul a fost distrus. Zona are multe crăpături în pământ.”

Ankur a adăugat că echipa lui a auzit de devastarea produsă după ce a ajuns la tabăra de la bază: „atunci am auzit de devastare și despre tabăra de la bază care fusese distrusă. Am pierdut un doctor, o femeie americană, la tabără. Dacă am fi fost acolo, lista morților din grupul nostru ar fi fost mai mare.”

Ankur a declarat cât de îngrozitoare a fost situația pentru echipa sa: „o altă problemă a fost că am lăsat tot echipamentul la tabără când am urcat pe munte. L-am găsit pe al meu. Dar nu toată lumea a fost atât de norocoasă. Unii și-au pierdut banii și pașaportul. Eu am urcat pe mulți munți. Dar experiența aceasta a fost una total diferită. Nu cred că o vom uita niciodată.”  

Pujan Thapa, proprietarul Hotelului Courtyard din Thamel a declarat că „intru în camere cât de des pot. Fac un duș rapid dimineața, las ușa deschisă și fug afară. Le spun musafirilor să facă la fel.”  

O turistă britanică, Camille Thomas, care a fost în satul Langtang, din partea de nord a capitalei Kathmandu, a vorbit despre experiența ei îngrozitoare: „a fost foarte înspăimântător, foarte îngrozitor, nu pot explica. Eu și prietenul meu am râs. Am crezut că era ceva nesemnificativ, știi. Am fugit și ne-am ascuns niște chestii și apoi totul a început să curgă. Zăpadă și pietre și case, totul. O avalanșă. Din locul de unde eram, nu puteai vedea nimic. Toate satele dispăruseră” a declarat ea.

O personalitate TV, Saroj Giri, a declarat că „Nepalul nu era pregătit pentru o asemenea calamitate. Nimeni nu a știut și nici nu știe ce să facă. Ultimul mare cutremur a avut loc acum 80 de ani și nimeni nu a învățat nimic de aici. Există o criză de leadership aici. Ne lipsește un Obama, un Xi sau o personalitate gen Merkel.”

Un alt supraviețuitor, Umesh Panta, a vorbit despre eforturile de salvare: „fratele meu este doctor și a avut pauză o singură oră în ultimele 48 de ore din cauza tuturor opreațiilor. Toată lumea este afectată.”

Ministrul de Externe australian, Julie Bishop, a declarat că 830 de turiști australieni care se aflau în Nepal sunt în siguranță, dar că se teme pentru viața unui alpinist australian care se afla pe Muntele Everest când a avut loc cutremurul. Ea a declarat că „mi-e foarte frică pentru sănătatea unui australian care se afla la tabăra de la baza Muntelui Everest când a avut loc cutremurul, locul unde au avut loc cele mai multe morți. Noi lucrăm pentru a-l găsi.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.mashable.com

EN

The death toll in the aftermath of the Nepal earthquake has climbed significantly. At the time of this writing, over 4,000 people have been killed. The exact death count is expected to be even higher than this as nobody really knows how many people have died in distant villages that have not been covered by the media or by the authorities.

Some of the survivors of the Nepal earthquake have spoken out. An Indian mountaineer, Ankur Bahl, who was rescued says, "We were engulfed by snowdust. Fortunately for us, no fresh crevice had opened up due to the tremor. We are very, very lucky to be alive.  We kept climbing after the quake. There was no way we could have gone back. The route had been destroyed. This area has lots of crevices”.

Ankur adds that his team came to know about the extent of the devastation only after reaching the base camp: "Thats when we heard of the devastation and also how the base camp had been wrecked. We lost our doctor, an American woman, at the base camp. Had we been there, the list of casualty in our group would have been much higher.”

Ankur expressed how horrible the situation was for his team: "Locating the expensive mountain gear which we had left at the base camp was another problem. I managed to find mine. But not everybody was so lucky. Some have lost their money and passport. I have climbed many mountains. But this was a totally different experience. I don think anyone of us will ever forget it."

Pujan Thapa, the owner of the Courtyard Hotel in Thamel said, "I go into the rooms as infrequently as possible. I take a quick shower in the morning, keep the door open, and rush out. I tell my guests to do the same."

A British tourist, Camille Thomas, who was in Langtang village, north of the capital Kathmandu, spoke of her horrible experiences, “It was pretty scary, pretty horrible, nothing you can really explain. My friend and I sort laughed about it. We thought it was something small, you know. We ran and hid under some stuff and it all started coming down. Snow and rocks and houses, everything. An avalanche. From where we were, there was nothing you could see. All the villages were gone,” she said.

A TV personality Saroj Giri says, "Nepal wasn prepared for such calamity. No one knew or knows what to do. The last big earthquake was 80 years ago and there have been no lessons learnt. Theres also a crisis of leadership. We lack an Obama, Xi, or a Merkel-like figure."

Another survivor, Umesh Panta, spoke about the rescue efforts: “My brother is a doctor and he has had [a] one-hour break in the past 48 hours because of all the operations. Everyone is affected.”

Australian foreign minister Julie Bishop said 830 Australian tourists who were in Nepal were safe, but she was scared about the life of one Australian mountaineer who was at Mount Everest at the time of the earthquake. She says, “I do hold grave fears for the welfare of one Australian who was known to be at the Mount Everest base camp where a number of deaths have occurred. We are currently working to confirm this person’s identity.”

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: nepal, cutremur, asia, bangladesh, india,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.