Logo

NASA a descoperit un nou sistem solar!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4299 times
NASA a descoperit un nou sistem solar! Image

NASA a descoperit un nou sistem solar!

RO

NASA sau agenția națională de aeronautică și administrare a spațiului a prezentat lumii noua descoperire pe care au făcut-o folosind un telescop special numit Telescopul Spitzer din California: un nou sistem solar format din șapte planete care se învârt în jurul unei stele mai mari, la fel ca în sistemul nostru solar. După mai multe analize și după ce au primit mai multe informații, oamenii de știință de la NASA au descoperit că cel puțin trei dintre aceste planete gravitează destul de aproape de steaua principală, ceea ce înseamnă că șansa ca ele să aibă apă lichidă pe suprafața lor este foarte mare. Dacă se descoperă apă pe una dintre aceste planete, există o șansă foarte mare să existe viață. Potrivit celor de la NASA, acesta este cel mai mare grup de planete care ar putea susține viața pe care agenția le-a descoperit vreodată, așa că speranțele sunt foarte mari. Oamenii de știință cred că aceasta este cea mai mare șansă de a descoperi viață pe alte planete.

NASA a căutat planete ce ar putea susține viața încă de când a fost fondată. Potrivit lui Thomas Zurbuchen, unul dintre oamenii de știință care lucrează la acest proiect și unul dintre administratorii Misiunii Științifice din Washington, „găsirea răspunsului la întrebarea „suntem noi singuri în Univers” a fost o prioritate științifică și faptul că am găsit atât de multe planete pentru prima dată într-o zonă cu toate condițiile pentru a crea viață este un pas foarte mare către atingerea acestui obiectiv.” Agenția a declarat că pe baza informațiilor inițiale și a analizelor realizate, cel puțin trei planete sunt destul de apropiate de steaua principală pentru a avea apă lichidă pe suprafața lor.

Sistemul solar a fost numit TRAPPIST-1 – pe scurt Telescopul Mic pentru Planete în Tranzit și Planetezimale din Chile, primul telescop pe care oamenii de știință l-au folosit pentru a descoperi trei din cele șapte planete în mai 2016. Spitzer, cel mai mare telescop din Europa a fost folosit mai apoi pentru a confirma prezența a două planete și apoi a anunțat că a descoperit încă cinci planete, aducând astfel numărul total de planete din acest sistem solar la șapte.

Sistemul acesta solar diferă de al nostru prin faptul că steaua în jurul căreia celelalte planete se învârt este mai rece decât soarele nostru, așa că pentru ca planetele să aibă viață, ar trebui să fie mai aproape de ea decât Pământul este față de soare. Sean Carey, managerul Centrului de Știință Spitzer ce aparține de NASA a declarat că „acesta este cel mai emoționant resultat pe care l-am avut de când am început să folosim telescopul Spitzer. Spitzer va continua să ne trimită informații în toamnă pentru a putea să înțelegem mai bine aceste planete pentru ca mai apoi telescopul James Webb să continue. Vom afla mai multe despre acest sistem în curând și astfel vom elucida multe mistere.”

În momentul de față, acestea sunt doar speculații, dar NASA speră să obțină dovezi clare dacă există sau nu destulă apă pe aceste planete pentru a susține viața folosind telescoapele Kepler și James Webb, ambele foarte puternice. James Webb este cel mai nou și va fi lansat în 2018. Acesta conține o tehnologie de ultimă oră care îi permite să analizeze atmosfera unei planete și să definească mai multe componente cheie precum apă, oxigen, metan și altele.

Acesta este un moment foarte emoționant pentru NASA și pentru întreaga rasă umană pentru că suntem mai aproape ca niciodată să aflăm dacă suntem sau nu singuri în univers.

Autor: Raluca Ivanovici
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.unian.com

EN

NASA or the National Aeronautics and Space Administration agency has revealed a new jackpot they discovered using a special telescope named the Spitzer Telescope based in California: a new solar system made up of seven planets that orbit around a larger star, much like our solar system. After lots of analyses and processing of data received using this telescope, NASA has concluded that at least three of these planets gravitate close enough to the main star, which means that there is a high chance of them having liquefied water on their surface. If water is discovered on one of these planets, there is a very high chance that there is alien life on it. According to NASA; this is the single biggest cluster of planets that could hold life the agency has ever discovered and the hopes are high. The scientists believe this is the best chance we have of making contact with alien life.

NASA has been on the lookout for planets that could hold life ever since it was first founded. According to Thomas Zurbuchen, one of the leading minds on the project and the associate administrator of the Science Mission Directorate based in Washington, ‘answering the question ‘are we alone’ is a top science priority and finding so many planets like these for the first time in the habitable zone is a remarkable step forward toward that goal.’ The agency stated that based on the initial data and analyses, at least three of the planets are close enough to the main star so that they could have liquefied water on their surface.

This solar system was named TRAPPIST-1 – short for The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope in Chile, the initial telescope that people used to discover three of the seven planets in Mai 2016. Spitzer, Europe’s largest telescope was used to confirm the presence of two of the planets and then announced it had discovered five more planets, which increased the initial number to seven.

What is different about this new solar system is the fact that the star around which all the other planets orbit is much cooler than our sun, therefore in order for the planets to hold life, they have to be much closer to it than Earth is to the sun. Sean Carey, the manager of NASA’s Spitzer Science Center in California stated that ‘This is the most exciting result I have seen in the 14 years of Spitzer operations. Spitzer will follow up in the fall to further refine our understanding of these planets so that the James Webb Space Telescope can follow up. More observations of the system are sure to reveal more secrets.’

At the moment, these are mere speculations but NASA hopes to get definite proof whether these planets hold enough water to sustain life or not by using Kepler and James Webb, both highly sensitive telescopes. James Webb is the newest one and will be launched in 2018. This telescope contains a technology that allows it to analyze a planet’s atmosphere and define a few key components such as water, oxygen, methane and more.

This is an exciting moment for NASA and for all of humanity because we are the closest we’ve ever been to confirming that we are not alone in the Universe. 

Author: Raluca Ivanovici 

Share it!
Tags: nasa, sistem, solar, planete, descoperire, telescop, spitzer, stiinta, spatiu, univers,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.