Logo

Musulmanii Rohingya, cel mai persecutat grup de oameni din istorie

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 5321 times
Musulmanii Rohingya, cel mai persecutat grup de oameni din istorie Image

Musulmanii Rohingya, cel mai persecutat grup de oameni din istorie

RO

Sistemul internațional contemporan s-a împărțit de-a lungul unor linii naționale, rasiale, religioase, economice și socio-culturale. Rolul Australiei ca și putere regională în Pacific și în special în sud-estul Asiei a fost unul pozitiv și care a ajutat la menținerea stabilității zonei. Cu toate acestea, Australia a fost criticată de multe ori în special din cauza leadershipului regional foarte prost în ceea ce privește schimbarea climei, încălcările drepturilor omului în centrele de detenție offshore și acum, în acceptarea implicită a încălcărilor drepturilor omului realizate de Myanmar (cunoscută în trecut ca și Burma) împotriva poporului Rohingya. Poporul Rohingya sunt în jur de 2 milioane și au fost numiți deseori „cei mai persecutați oameni din lume”. Din punct de vedere regional, sud-estul Asiei a lăsat multe „pete” asupra regiunii când vine vorba de abuzurile asupra drepturilor omului și regimurile brutale. Cu toate acestea, modul în care poporul Rohingya, o minoritate etnică formată din musulmani indo-europeni iese în evidență. Multe declarații, în special obținute din istoria poporului Rohingya indică faptul că acest mic grup se trage din statul Rakhine (cunoscut în trecut ca și Arakan) din vestul Myanmarului, unde au trăit din secolul 15. Poporul Rhingya se crede că s-ar trage din arabi și comercianții europeni care s-au stabilit pe coasta de vest a Myanmarului.

Ce se întâmplă acum

Poporul Rohingya au o istorie lungă de persecuții și violență peste tot în Asia unde poporul Rohingya a trăit. Câteva dintre țările unde au fost persecutați sunt Myanmar, Bangladesh, Tailanda, Malaezia, India și Indonezia. Cu toate acestea, începând cu anul 2010, Myanmarul și-a dublat eforturile de a-i extermina folosind forțele militare și incitând populația la conflicte între secta musulmanilor Rohingya și a budiștilor din statul Rakhine. De-a lungul anilor, au avut loc sute de morți, violuri în masă, revolte armate, iar comunitatea Rohingya a trebuit să se mute din zonele unde locuiau de nenumărate ori. Violența nu este mereu constantă și a fost descrisă ca fiind „exterminare sporadică sponsorizată de stat”. Statul Rakhine este locul unde au loc majoritatea luptelor dintre gruparea ultra-naționalistă a budiștilor din partea de sud a statului și majoritatea Rohingya care controlează nordul statului. În 2012, guvernul Myanmarului a declarant stare de urgență și a mărit numărul soldaților și sarcinile acestora de a persecuta populația musulmană, ceea ce a dus la o creștere uriașă a numărului abuzurilor realizate de stat. 

Responsabilitatea Australiei

În urma abuzurilor drepturilor omului, campania Myanmarului de a extermina populația Rohingya a ajuns să fie cunoscută în întreaga lume. După ce o sursă anonimă din țară a făcut public un raport în care se vorbește în detaliu despre „execuții în public, răpiri, arestări fără motiv și detenții pe perioade lungi, torturi, abuzuri și muncă forțată”, toate acestea realizate de către armata Myanmarului, Națiunile Unite au început o investigație oficială, în timp ce multe alte țări, inclusiv Statele Unite ale Americii, au început să pună presiune diplomatică asupra guvernului din Myanmar cerându-i ca acesta să oprească persecuțiile acestea brutale. Cu toate acestea, Australia a fost criticată pentru faptul că nu a luat nici un fel de măsuri după ce atrocitățile din Myanmar au ajuns să fie cunoscute de toată lumea. În ciuda apropierei geografice a Australiei față de Myanmar și influența pe care o are în această țară, Prim Ministrul Austrliei, Malcolm Turnbull a cerut să se caute soluții moderate și continuă să trimită milioane de dolari către guvernul Myanmarului pentru ajutorare. Dacă Australia dorește să își mențină o poziție morală în sistemul internațional, este absolut necesar ca lideii politici australieni să abordeze o poziție mai puternică asupra persecuțiilor realizate de către guvernul Myanmarului asupra poporului Rohingya. 

Autor: Alexander Burns - Australia
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.independent.co.uk

EN

The contemporary international system has become deeply divided along national, racial, religious, economic and socio-cultural lines. Australia’s role as a regional power within the Pacific and particularly, in Southeast Asia, has been, for the most part, a very positive and stabilising force. However, Australia has also been criticised for several reasons, including: poor regional leadership on issues like climate change, participation in human rights abuses in offshore detention centres and now, implicitly accepting Myanmar’s (formerly known as Burma) human rights violations against the Rohingya people. The Rohingya people are believed to number as many as 2 million and have been referred to as ‘the worlds most persecuted people’. Regionally, Southeast Asia has numerous ‘marks on the record’ when it comes to human rights abuses and brutal regimes. However, the treatment of the Rohingya, a small ethnic minority made up of Indo-European Muslims, is particularly appalling. Many accounts, including the Rohingya’s own histories, indicate that the minority group have been native to the state of Rakhine (formerly known as Arakan) in Western Myanmar, since the 15th Century. The Rohingya people are believed to be descended from Arab and European traders who settled on the west coast of Myanmar.

What is Happening

The Rohingya have a long history of persecution and violence throughout Asia where Rohingya people can be found in countries like Myanmar, Bangladesh, Thailand, Malaysia, India and Indonesia. However, beginning in since 2010, Myanmar has redoubled its efforts to massacre the population, using military forces and inciting sectarian conflict between Rohingya Muslims and the Rakhine State Buddhist population. Over the years there have been hundreds of reported deaths, mass rape, armed riots and massive displacement within the Rohingya community. The violence isn’t always constant and been described as ‘sporadic state sponsored ethnic cleansing’. Rakhine State is the site of the majority of conflict where a core group of ultra-nationalist Buddhists in the Southern part of the state vie for control of the Rohingya majority North. In 2012, the Government of Myanmar declared a state of emergency and increased the military’s role in the persecution, prompting a dramatic rise in the number of state supported abuses.  

Australia’s Responsibility

As a result of the appalling human rights violations, Myanmar’s campaign against the Rohingya people has received international attention. After an anonymous source in the country penned a report, detailing "summary executions, enforced disappearances, arbitrary arrests and detention, torture and ill-treatment and forced labour" by Myanmar military personnel, the United Nations dispatched an investigatory detachment while a number of countries began to apply diplomatic pressure on the Myanmar Government to end the brutal persecution, including the United States of America. However, Australia has been criticised for its lack of outrage or action after the atrocities in Myanmar became international news. Despite Australia’s close proximity and considerable influence within the country, Australia’s Prime Minister, Malcolm Turnbull, has called for moderate solutions and continues to supply the Myanmar Government with millions of dollars of aid funding. If Australia wishes to continue to retain moral legitimacy within the international system, it’s imperative the Australian political leadership takes a stronger stance on Myanmar’s state sanctioned oppression of the Rohingya people. 

Author: Alexander Burns - Australia

Share it!
Tags: musulman, myanmar, onu, persecutii, australia, pacific, abuzuri, exterminare, genocid,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.