Logo

Muniba Mazar, faimoasa in Pakistan, vine la ZapperNews!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 5349 times
Muniba Mazar, faimoasa in Pakistan, vine la ZapperNews! Image

Muniba Mazar, faimoasa in Pakistan, vine la ZapperNews!

RO

În această lume specială, fiecare individ este special pentru cineva. Dar la ce ne referim când spunem că o persoană este „specială”? Acest cuvânt reprezintă caracteristicile excepționale ale acestei lumi care a produs unele dintre cele mai fenomenale personalități, deși au avut de trecut prin multe dificultăți pentru a obține titlul de a fi cel superior, persoana care a putut să obțină acest tip de succes.   

Toată lumea e specială, la fel ca mine și la fel ca tine. Eu mă aflu în lumea asta pentru a face parte din ceva, pentru a reuși ceva și va veni și momentul în care lumea va aprecia ce am realizat eu. Eu, Muniba Mazar, eram o fată plină de viață cu mulți oameni ce mă iubeau în jurul meu. Tatăl meu mi-a fost primul profesor. Datorită lui am dezvoltat eu pasiunea pentru artă. Arta este pasiunea mea și toată viața m-am gândit la ea. Deși eu aparțin de familia Baloch, unde educarea femeilor nu este apreciată, datorită tatălui meu, am reușit să intru la unul dintre cele mai cunoscute și faimoase Universități de Artă din Pakistan.  

Anii de facultate sunt mereu cei mai frumoși din viață. Aceștia au fost cei mai frumoși ani din viața mea și eram ocupată cu crearea de noi amintiri, până când a venit și ziua aceea în care am pierdut totul. În anul 2007, eram pe drum către orașul meu, Rahim Yar Khan. Mergeam acasă de sărbători. Am crezut că destinația mea va fi casa din oraș, dar adevărata mea destinație în acea zi a fost un spital. Pe drum, mașina mea a căzut într-un șanț și nici până acum nu știu cine m-a dus la spital. Acest accident m-a lăsat paraplegică pe viață. Când am aflat asta, am intrat în depresie și am simțit că viața mea s-a încheiat. M-am simțit de parcă eram prinsă într-un ciclon care m-a dus într-un loc în care sunt o străină pentru toți.  

Aș fi putut să intru în depresie și poate că scaunul cu rotile ar fi putut să-mi distrugă viața, dar am fost curajoasă și am avut parte de mult sprijin, așa că am decis să arăt lumii că sunt specială, că sunt importantă. Am terminat facultatea și acum sunt o personalitate ce motivează lumea în țara mea iubită, Pakistan. Eu sunt prima prezentatoare în scaunul cu rotile din Pakistan și sunt model pentru compania Toni & Guy. Mai mult chiar, am fost declarată de Ponds femeia miraculoasă.  

Principalul lucru care m-a motivat este că dacă aș fi ajuns să intru în depresie și să stau și în scaunul cu rotile, aș fi devenit o povară pentru cei din casă și le-ar fi fost milă de ei. Dar eu niciodată nu am vrut milă din partea nimănui, nici nu am vrut să fiu o povară, ci am vrut să inspire oameni. Probabil că am ajuns să sufăr de această boală pentru a-mi putea îndeplini dorința de a inspira oamenii. Sprijinul părinților și oamenilor din jurul meu au reușit să minimalizeze impactul dizabilității mele. În această lume specială, eu sunt specială pentru cei care suferă de orice fel de dizabilitate.  

Autor: Muniba Mazar - Pakistan
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.pakistantribe.com

EN

In this special world each and every individual is special to someone. What do we mean when we say special. This actually represents the exceptional features of this world which has produces some phenomenal personalities though they had to face a lot of difficulties to achieve the title of being the one and only or the supreme one who was able to achieve that kind of success.

Everyone is special just like that I’m special too. I am present here in this world to be a part of something, to accomplish something and the moment will come when my accomplishments will be praised by the world. I Muniba Mazari was a girl full of life with a lot of loved one around me. My father was my first teacher. He was the reason due to which I developed a lot of interest in arts. Arts was my passion and all my life I’ve thought about it. Although I belonged to the Baloch family where women education is not appreciated but because of my father I was able to get admission in to one of the finest art college in Pakistan.

College life are always the best years of life. These were my best years of life and I was busy making lots of memories and friends until that day of my life came and ruined everything. In the year 2007 when I was on my way back to my hometown Rahim Yar Khan for the holidays. I thought my destination would be my house located in my hometown but my actual destination for that trip was a hospital. On the way my car fell into the ditch and until now I do not know who was kind enough to take me to the hospital. This accident made me paraplegic for the entire life. When I got to know this I was depressed and felt as if my life has ended. I felt like I am stuck in a cyclone which has blown me away in a place where I am a stranger to everyone.

I could have gone into depression and might have ruined my life sitting on a wheel chair but I was brave and my support was strong and I decided to show the world that I’m special, I’m important. I completed my degree and now I am one of the most motivational personality in my beloved country Pakistan.  I am Pakistan’s first wheel chair bound anchor and model for the famous company Toni & Guy. Moreover I am the ponds miracle women too.

The major aspect that I consider is that if I had been sitting on a wheel chair in my house being depressed about my disability then people would have started giving sympathy and took me as a duty. But I never wanted sympathy from anyone nor did I want to be someone’s duty I always wanted to be someone’s inspiration. Probably to fulfil my desire to be an inspiration to the world I suffered from this disability. The support of my parent and my people was so strong that my disability wasn’t able to stand still in front of it. In this special world I’m special to those who are suffering from any kind of disability.

Author: Muniba Mazar - Pakistan

Share it!
Tags: muniba mazar, pakistan, personalitate, prezentatoare, asia,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.