Logo

Munca si iar munca

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 10557 times
Munca si iar munca Image

Munca si iar munca

RO

Am citit cu mare plăcere articolul scris de un coleg de al meu pentru Zapper News, Adams Fiaz din Statele Unite despre „Adrenalina sau … pace?” postat acum patru zile. El a făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește analiza dihotomiei dintre a lucra și a munci într-un mediu liniștit și a face același lucru într-unul plin de agitație.

Chiar poate fi foarte enervant când vrei un pic de liniște și nu obții acest lucru prea des deoarece trebuie să lucrezi într-un oraș în care este imposibil să scapi de sunetul autobuzelor și trenurilor și a traficului! Cea mai mare compensație este întotdeauna cea financiară. Vrei să-ți plătești facturile, vrei să trăiești comfortabil. Bine! Dar pentru a face acest lucru, trebuie să-ți sacrifice liniștea și pacea.   

Eu am fost la o prezentare de două ore din Abuje acum două luni de zile organizată de o agenție de turism. Ei au încercat să convingă participanții că era foarte important să mergem în vacanță de sărbători. Vacanțele sunt create pentru a ne ajuta să luăm o pauză de la tot. Dacă ești departe de casă și de locul de muncă, atunci îți poți odihni mintea și corpul. Poți merge la înot, la hiking, surfing, bronzat, la saună, poți dormi până la amiază sau poți citi o carte din scoarță în scoarță într-un peisaj frumos de la țară sau pe o plajă luxuriantă și naturală! Poți face acest lucru în frumoasa Africă de Sud sau oriunde în Caraibe.

A fost cu adevărat o ofertă tentantă. Apoi au vorbit despre lucrul de care ne temeam: costul. Bineînțeles, dacă ai fi plătit în jur de 1800 de dolari, nu ar mai fi trebuit să te complici cu obținerea unei vize, a unei camera la un hotel sau altele. De fapt, ai fi putut obține o cameră gratis timp de un de zile oriunde în destinația aleasă.

Concluzia este că ai nevoie de bani. Nigerianul obișnuit îți va spune că nu are nevoie de o vacanță, deoarece are multe guri de hrănit și o chirie de plătit. Singura soluție: lucrează mai mult. Odihnește-te în timp ce muncești! Așa numita activitate „work-chop”, adica mănâncă și relaxează-te în timp ce muncești. Vacanța și munca sunt legate una de alta!

Dar acest lucru nu înseamnă că nigerienii nu merg în vacanțe. Foarte mulți dintre ei merg într-o anumită țară, în special de Crăciun. Ei călătoresc în locurile lor native. Alții călătoresc înafară, chiar și în timpul anului. Dar aceștia sunt puțini și bogați și deseori amestecă plăcerea cu afacerea!

Mulți își doresc să ia o pauză de la tot din când în când, dară nu în fiecare an, dar cererile economice fac munca nu doar atractivă, ci necesară.

Pentru acest scriitor, chiar dacă o simplă escapadă pe plajele țării sale de acest Crăciun pare a fi ceva nerealist, o mare parte din timpul petrecut „departe” este folosit pentru a odihni tot corpul și mintea. Să vină sărbătorile!  

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.travelnation.co.za

EN

I read with excitement the article by my colleague on Zapper News, Adams Fiaz from the USA on “Adrenalina sau…pace?!” posted about four days ago. He did a wonderful analysis on the dichotomy between working and living in an environment of peace and doing the same in an atmosphere of hustle and bustle.

It really can be nerve cracking when you want some peace and quiet and cannot get that often because you have to work in a city where it is almost impossible to escape the sounds of buses and trains and human traffic! The greatest consideration is usually always the financial one. You want to pay your bills, you want to live comfortably. Good thing! To do that, you have to sacrifice your sense of rest and serenity.

I attended a 2-hour presentation in Abuja about two months ago organized by a travel agency. They tried to convince the participants that it was absolutely important to go on holidays. Holidays are designed to help you take a break from everything. Away from home and from work, you can refresh your mind and your body. You can go swimming, hiking, surfing, sunbathing, enjoy a sauna, sleep in till noon or simply read a novel from cover to cover in the ambience of a sweet countryside or a luxuriously natural beach! You could do this in the lovely South Africa or somewhere in the Carribeans.

It was a truly enticing offer. Then we got to hear what we had feared: it would cost us money. Of course, if you paid instantly, about $1800, you would be free from the hassles of getting a visa or a hotel booking et cetera. In fact, you would get a room free for a whole year in your holiday destination of choice.

The bottom line: you still needed to get money. The average Nigerian would tell you he doesn’t need a holiday, when he has hungry mouths to feed and a house rent to pay. The only solution: work some more. Rest as you work! In more local parlance ‘work-chop’; eat and relax as you work. Holiday and work are all entwined!

This is not to say that Nigerians do not go on vacation. A great many of them do, within the country, especially during Christmas. They travel to their native homes. Some others travel abroad, even within the year. But those ones are few and are wealthy. And they often mix pleasure with business!

It is the desire of many to take a break from everything once in a while if not yearly, but the economic demands make more work not just attractive but necessary.

For this writer, even if an escape beyond the shores of this country this Christmas may be unrealistic, a great deal of ‘away time’ is absolutely in order to bring all the human faculties back to some freshness. Welcome the holidays! 

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: africa, nigeria, vacanta, caraibe,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.