Logo

Muhammad Ali, cea mai mare pierdere a lumii!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 10655 times
Muhammad Ali, cea mai mare pierdere a lumii! Image

Muhammad Ali, cea mai mare pierdere a lumii!

RO

Acum vreo patru săptămâni, legenda boxului Muhammad Ali (cunoscut de asemenea ca și Cassius Marcellus Clay junior) s-a stins. A fost un on incredibil în ring, un activist cu niște opinii foarte puternice, un musulman radical și un idol pentru mulți.

Moștenirile Sale

Încrederea în șine și Ajungerea potențialului maxim

Muhammad Ali s-a autodenumit „cel mai bun”. El a fost întotdeauna foarte încrezător în rezultatul fiecărui meci și în privința fiecărei decizii pe care a făcut-o în viață. El nu s-a temut niciodată să își strige propriile laude. El de multe ori se lăuda de cat de bun era în ring și cat de rapid și fioros putea să fie în meci înainte de luptă. El se descrie cu niște propoziții foarte colorate. Ali i-a declarat unui reporter că poate „să plutească ca un fluture și să înțepe ca o albină” când este în ring.

El crede că orice persoană care se antrenează mult și care este pasionat de ceea ce face și o face cu mult curaj poate face orice dorește el sau ea.

El a spus odată că „Am urat fiecare secundă din antrenament, dar întotdeauna mi-am spus „Nu te da bătut. Suferă acum și trăiește-ti restul vieții ca și un campion.”

El a crezut că lucrul din greu și voința iți pot aduce orice iți dorești în viață.

Filantropie

După ce s-a pensionat, el și-a dedicat restul vieții ajutându-i pe cei care aveau nevoie de ajutor. După ce a fost diagnosticat cu Parkinson în 1948 a contribuit imens de mult la instituția numită Centrul de Parkinson Muhammad Ali din Phoenix, Arizona. El a declarat odată că „Ajutându-i pe alții iți plătești chiria pe care o datorezi lumii”. El a crezut în ajutarea oamenilor nevoiași.

A patra șotie a lui Lonnie a declarat că,

„Muhammad a indicat faptul că atunci când va muri, el a vrut ca oamenii să-i folosească viața și moartea ca și o modalitate prin care să-i învețe pe tineri, tara sa și lumea diferența dintre bine și rău…”

În 1998, Națiunile Unite l-au ales pe Muhammad Allah să fie Mesagerul Păcii datorită multelor activități umanitare făcute în țările subdezvoltate ale lumii.

Activismul Păcii și lupta împotriva nedreptății

Mulți admiratori ai săi uită că Muhammad Ali era de asemenea un poet prolific care și-a folosit poemele în lupta împotriva criticismului și nedreptății aruncate asupra țărilor subdezvoltate. Conform ziarului New York Times, pe data de 9 iunie 2016 radicalismul negru a luptat împotriva Instituției Negro și structura Casei Albe. Prin aceste activități el s-a convertit către religia Islamică și a luat numele de musulman. El de asemenea s-a luptat cu toate eforturile armatei de a-l băga fără voie în Războiul din Vietnam. A fost întrebat de ce a refuzat să lupte pentru tara sa, la care el a răspuns, „nu îmi voi batjocori religia, oamenii și pe mine însumi devenind o armă care încătușează oamenii care luptă pentru propria lor dreptate, libertate și egalitate”.

El a fost foarte serios și foarte sigur pe șine. El a protestat prin proteste pașnice și poeme intuitive care au avut efecte imense asupra lumii. 

Concluzie

El a avut o pasiune pentru ajutarea altora. El a fost strict împotriva oricăror tipuri de opresiune și nedreptate. El și-a dedicat viața lucrând din greu și luptând să ajungă cat mai departe posibil. El a fost întotdeauna încrezător în șine și plin de energie.

El a avut un citat care va rămâne întotdeauna în istorie, unul care nu va fi niciodată uitat, unul care a afectat foarte mulți admiratori ai săi. Acesta este:

„Am făcut multe greșeli în viață, dar dacă am reușit măcar să ajut o singură persoană în viața mea atunci nu am trăit degeaba”.

Odihnească-se în Pace „Cel mai Bun”

Autor: Tammie Veil
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.skysports.com

EN

About four weeks ago, the enigmatic boxing legend, Muhammad Ali (formerly known as Cassius Marcellus Clay jnr) passed away. He was a great man in the ring, an activist with very strong opinions, a radical muslim and a global cultural icon.

His legacies

Self confidence and Pursuit of excellence

Muhammad Ali often calls himself \the greatest\. He is always very confident about the outcome of every fight and every step he takes in his life. He has never been afraid to sing his own praises. He often swanks about himself and his skills before any fight. He exults himself with very colorful phrases. Ali was reported to have one said to a reporter that he can "float like a butterfly, sting like a bee" when he is in the ring.

He believes that when a person practices well with passion and dauntless courage, anything you want can be achieved.

He once said, "I hated every minute of training, but I said, \Don\t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion."

He believes in hardwork and steadfastness.

Philanthropy

After Ali retired, he dedicated most of his life to helping the needy. After being diagnosed of Parkinson\s disease in 1948, he contributed immensely to the establishment of the Muhammad Ali Parkinson Center located in Phoenix, Arizona. He once said, "Service to others is the rent you pay for your room here on earth".

He believes in serving and helping people.

His fourth wife who survived him, Lonnie was reported to have said,

"Muhammad indicated that when the end came for him, he wanted us to use his life and his death as a teaching moment for young people, for his country and for the world..."

In 1998, United Nations chose Muhammad Allah to be its Messenger of Peace due to his so many humanitarian activities in third world countries.

Peace Activism and fight against Injustice

Unknown to many of his admirers, Muhammad Ali was also a prolific poet why used his poetic prowess to criticise vehemently political and social injustice. According to the New York Times of 9th of June, 2016, Henry Gates, Jr. opined in his article titled, "Muhammad Ali: Political Poet that Muhammad Ali mainstreamed black radicalism by concurrently fighting against the Negro Establishment which was in existence and the White House structure. In doing these, he converted to Islamic and took a Muslim name. He also vehemently repelled all efforts at drafting into the army against his will during the Vietnam War. He was asked questions regarding his strong refusal to be enlisted into the army to fight for his country and he said, “I will not disgrace my religion, my people or myself by becoming a tool to enslave those who are fighting for their own justice, freedom and equality”.

He was very tough and highly opinionated. He used peaceful protest and intuitive poems which largely had effect in both structuresand the world in general.

Conclusion

He was very passionate about helping others. He was vehemently against all kinds of injustice and oppression. He dedicated his life to hard work and an undaunted strive for excellence. He was always confident and full of energy.

A quote of his which can never be forgotten and has a great effect on admirers is,

"Ive made my share of mistakes along the way, but if I have changed even one life for the better, I haven\t lived in vain".

R. I. P \THE GREATEST\ 

Author: Tammie Veil

Share it!
Tags: muhammad, ali, deces, idol, umanitar, pierdere


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.