Logo

Miliardul Homosexual Peter Thiel il sustine pe Donald Trump!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4887 times
Miliardul Homosexual Peter Thiel il sustine pe Donald Trump! Image

Miliardul Homosexual Peter Thiel il sustine pe Donald Trump!

RO

Miliardarul homosexual Peter Thiel îl susține pe Donald Trump

Peter Thiel, unul dintre cele mai importante figuri din Valea Silicon, fondatorul unor companii uriașe precum PayPal și Palantir (se spune ca aceasta firma costa in jur de 20 de miliarde de dolari), și-a arătat suportul fata de Donald Trump in discursul sau de la Convenția Națională Republicană din anul 2016.

Lucrul care ii face discursul cu atât mai unic este faptul că el este gay. El a fost singura persoană gay care a vorbit in Convenția Republicană Națională. El a spus multe lucruri interesante, le-a cerut membrilor partidului republican să nu se lase distrași de războaiele culturale, ci, precum Donald Trump, să se concentreze pe lucrurile principale care ne afectează economia.

Thiel a anunțat că el este „mândru să fie homosexual”, și, in acest mod, a ajuns să fie prima persoană din istoria lumii care a spus-o in Convenția Națională Republicană. Thiel a spus că „fiecare american are o identitate unică. Eu sunt mândru că sunt gay. Sunt mândru că sunt republican, dar mai ales sunt mândru că sunt și voi fi pentru totdeauna un american.”

Thiel a vorbit foarte multe lucruri negative despre colegii lui din Valea Silicon care o susțineau pe Hillary Clinton. El a spus că ei nu înțelegeau prin ce treceau americanii, mai ales problemele economice.

Thiel s-a autodescris spunând că „eu construiesc companii și ii susțin pe cei care vor să construiască noi lucruri, precum noi rețele sociale, sau nave spațiale. Nu sunt un politician. Dar nici Donald Trump nu este. El este un constructor, ceea ce este exact de ce are nevoie America.”

Thiel a spus multe despre colegii lui din Valea Silicon. El a discutat despre lipsa lor de conexiune cu oamenii reali din America. El a spus că, „Acolo unde lucrez eu in Valea Silicon, este chiar greu să vezi exact ce cale a luat America pentru a aduce-o in starea in care se află. In industria mea am făcut mult progres in studiul computerelor și software, și deșigur, am făcut mulți bani din asta.

„Dar Valea Silicon este un loc mic. Duceți-vă pană la Sacramento, ba chiar peste podul din Oakland, și nu veți vedea aceeași prosperitate. Atât de mic este locul. Acolo, totul este complet diferit.

„Americanii sunt plătiți mai puțin decât erau plătiți acum 10 ani. Dar acum costurile cresc din ce in ce mai mult in fiecare an. Intre timp, bancherii din Wall Street se uită la Hillary Clinton și dau din mâini de parcă o venerează.

„Economia noastră este distrusă. Dacă te uiți la mine acum, înțelegi asta mai bine decât orice alt politician din Washington. Și veți ști instant că acesta nu este visul american la care ne-am gândit noi toți anii aceștia.”

Lumea i-a iubit discursul, după ce a terminat a fost aplaudat minute întregi. Ei i-au iubit discursul și mai ales partea in care a spus că este timpul să încheiem războaiele astea culturale din America. Thiel a spus că „ In loc să părăsim pământul și să mergem pe Marte, ne-am atacat unii pe ceilalți. Este timpul să încheiem această eră a războaielor stupide și să ne reclădim tara.”

Pe lângă mulții critici ai lui Thiel se afla și Rachel Maddow, o altă personalitate gay care a spus că intențiile lui erau de prost gust. Ea a declarat că „Ce a spus el aici este totul axat pe războaiele culturale, ceea ce este un subiect foarte controversat pentru majoritatea convențiilor Republicane. El a spus că războaiele culturii false ne distrag de la declinul nostru economic.

"Acum ni se spune că marea dezbatere va fi despre cine va putea folosi toaletele. Aceasta este o distragere de la problemele noastre serioase. Cui ii pasă? Ați auzit mesaje mixte încă de înainte ca să spună că este mândru că este gay, ceea ce este un lucru cu totul fenomenal pe podiumul oricărei Convenții Republicane Naționale.”

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.uk.businessinsider.com

EN

Gay Billionaire Peter Thiel Makes History by Supporting Donald Trump

Peter Thiel, one of the greatest figures in Silicon Valley, founder of great companies such as PayPal and Palantir (which is rumored to be worth $20 billion), came out strongly in support of Donald Trump in his speech at the 2016 Republican National Convention.

What makes Thiel’s speech so unique is that he is gay. He was the only gay person to have spoken at the Republican National Convention. He made a lot of great points, such as asking the Republican Party not to get distracted by cultural wars and instead, like Donald Trump, focus on the main things affecting the economy.

Thiel also announced that he is "proud to be gay," and made history to be the first person to say so at the Republican National Convention. Thiel said, "Every American has a unique identity. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican, but most of all I am proud to be an American."

Thiel was very critical of his fellow Silicon Valley colleagues who supported Hillary Clinton. He said that they did not understand the economic struggle of the people of America.

Thiel introduced himself by saying, “I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships. Im not a politician. But neither is Donald Trump. He is a builder, and its time to rebuild America.”

Thiel was very critical of his colleagues in the Silicon Valley. He spoke about their disconnection with the real people of America. He said, “Where I work in Silicon Valley, its hard to see where America has gone wrong. My industry has made a lot of progress in computers and in software, and, of course, its made a lot of money.

“But Silicon Valley is a small place. Drive out to Sacramento, or even across the bridge to Oakland, and you won see the same prosperity. Thats just how small it is. Across the country, wages are flat.

“Americans get paid less today than 10 years ago. But healthcare and college tuition cost more every year. Meanwhile Wall Street bankers inflate bubbles in everything from government bonds to Hillary Clintons speaking fees.

“Our economy is broken. If you e watching me right now, you understand this better than any politician in Washington. And you know this isn the dream we looked forward to.”

The crowd loved Theil’s speech and it was met with loud cheers. They liked his statement where he said that it was time to end cultural wars in the US. Thiel said, "Instead of going to Mars, we invaded the Middle East. Its time to end the era of stupid wars and rebuild our country."

Among Thiel’s critics was prominent media personality, Rachel Maddow, also gay, who questioned his intentions, saying, "What he just said there on the culture war issues, thats very controversial for most Republican conventions. He said fake culture wars only distract us from our economic decline.

“Now we e told the great debate is about who gets to use which bathroom. This is a distraction from our real problems. who cares? You heard a distinctly mixed message from the floor even before he said I am proud to be gay, which is an absolutely historic statement for the podium from any Republican National Convention.”

Author: Raghav Hegde - India

 

Share it!
Tags: donald, trump, presedentie, miliardar, peter, thiel


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.