Logo

Mexico/Razboiul drogurilor

Author: admin
Posted: 5 years ago
Read: 9877 times
Mexico/Razboiul drogurilor Image

Mexico/Razboiul drogurilor

RO

Războiul drogurilor s-a răspândit în Mexic, devenind o legendă. Destul de puternic pentru a deveni o ameninţare serioasă atât pentru Guvernul mexican cât şi pentru marile ţări, războiul drogurilor dintre carteluri, forţele legii şi oricine altcineva care poate fi implicat, s-a transformat astăzi într-un conflict sângeros.
Cândva o ţară renumită pentru plaje frumoase şi tradiţii locale pline de culoare, Mexic este mai mult asociat astăzi cu organizaţiile de droguri, răpiri şi decapitări.

Istoric, ţările care sunt în război pentru mult timp, tind să reflecte acest lucru prin mari schimbări culturale. Unul dintre modurile cele mai ciudate prin care cultura mexicană a fost influenţată de războiul drogurilor este naşterea unei figuri populare locale religioase numită “Santa Murte”, care se traduce “Moartea Sfântă” sau “Doamna Sfintei noastre Morţi”. Mai este cunoscută şi ca “Doamna în alb”.

Santa Muerte nu are legătură cu sfinţii catolici, spre deosebire de marea majoritate a sfinţilor şi figurilor venerate în America de sud. În schimb, o parte a personificării acestei semi-zeităţi revine  imaginii Grim Reaper, combinată cu influenţe europene şi aztece. Cel mai des este înfăţişată în morminte, ca un schelet cu văl ţinând în mână o coasă, fiind înconjurată adesea de flori.

Santa Muerte nu este creaţia războiul de droguri, întrucât este venerată de decenii de către grupurile Fringe din Mexic. La început era considerată sfântul patron al celor care şi-au pierdut speranţa, al celor cu meserii periculoase sau a celor neajutoraţi din societate. Între 1940 şi 1980, adepţii ei erau oamenii săraci, homosexualii, prostituatele şi patronii de baruri.

În anii 1990, mulţi membri ai organizaţiilor de droguri au început s-o venereze, inclusiv asasini sau şefi. Atunci a început Santa Muerte cu adevărat să capete o legătură cu criminitalitatea.
Popularitatea ei din închisorile mexicane a fost documentată în mod repetat de către Federaţii şi  antropologişti curioşi.

Considerată de localnici ca fiind o zeitate generoasă, Santa Muerte mai este cunoscută ca cerând favoruri în schimbul miracolelor sale. Favorurile pot fi orice, de la crearea unui altar, la oferirea băuturei tequila statuilor sale şi până la uciderea altei persoane.

Au existat câteva incidente, în care membrii organizaţiilor au participat la ritualuri de ucidere, în speranţa de a câştiga favoruri pentru acest sfânt patron. Cei mai mulţi adoratori aprind pur şi simplu lumânări şi oferă băuturi pentru a-i face pe plac sfântului.

Adoratorii acestei zeităţi se ridică la 10 milioane şi cresc în fiecare zi şi chiar dacă cei mai mulţi fac parte din organizaţiile de droguri, aceştia nu sunt singurii care o venerează. Multe familii mexicane care sunt afectate de masacrul războiului s-au întors spre zeitate, cu speranţa de a primi ajutorul acesteia.
Mulţi localnici spun, “Santa Muerte îi ajută pe cei pe care nimeni nu-i mai protejează.”
Biserica catolică a condamnat-o până acum, numind-o “un idol fals”, iar mişcarea religioasă ca fiind un “cult al morţii”.

Este greu să-i acuzi pe localnici de credinţa în această zeitate, din moment ce există violenţă în Mexic, risc ridicat al modului de viaţă al celor din organizaţii şi haosul prezent în multe regiuni din ţară.
Este şi mai dificil să-i acuzăm că vor să-şi îndrepte credinţa către o figură, care nu este doar o simplă personificare, ci îi ajută pe cei lipsiţi de orice speranţă.

Este greu de spus care va fi viitorul ei, mulţi fiind de acord că naşterea acestui cult este un alt simptom al unei ţări sfâşiate de război.

Autor: Ossiana Tepfenhart - SUA
Traducător: Cristina
EN

The drug war in Mexico has expanded to become the stuff of legend. Powerful enough to become a serious threat to the Mexican government as well as other major countries, the drug war between cartels, law enforcement, and just about everyone else who could possibly be involved has devolved into one of the bloodies conflicts in the world today. Once a country that was famous for beautiful beaches and colorful local traditions, Mexico is now more commonly associated with drug cartels, kidnappings and beheadings.

Historically, countries which remain at war for a long time tend to reflect this with major cultural changes. One of the most unusual ways that Mexican culture has become influenced by the drug war is the rise of a local folk religious figure by the name of Santa Muerte, which translates into “Saint Death,” or “Our Lady Of Holy Death.” Colloquially, she’s also known as “The Lady In White.”

Unlike most saints and figures that are venerated in South America, Santa Muerte is not based on Catholic saints. Instead, much of the personification of this demi-deity rests on the imagery of the Grim Reaper, mixed in with both European and Aztec influences. She is most commonly depicted in shrines as a skeleton with a veil holding a scythe, often surrounded by flowers.

Santa Muerte is not a creation of the drug war, as she has been worshipped by fringe groups in Mexico for decades. Originally, she was considered to be a patron saint of those who lost hope, had dangerous occupations, or were considered to be “good as dead” by society. In the 1940’s through the 1980’s, her followers included the impoverished, gay men and women, prostitutes, and bar owners.

By the 1990’s, many members of drug cartels, including assassins and chief members, began to worship her as their own patron saint as well. It was then that Santa Muerte was really beginning to get a cultural link to criminality. Santa Muerte’s popularity in Mexican prisons has been documented repeatedly by both Federales and curious anthropologists.

Considered by locals to be a very powerful, generous deity, Santa Muerte also is known for asking for favors in exchange for her miracles. Favors, depending on who you ask, can be anything from creating a shrine, to offering statues of her tequila, to killing another human being. There have been several incidents in which cartel members have been documented in participating in ritual killings in hopes of gaining favor with this patron saint. Most worshippers, however, simply light candles and offer drinks to please the saint.

The following of Santa Muerte is now 10 million strong and increasing every day, and though there is definitely a very strong following among drug cartels, it’s not only cartel members and criminals who are worshipping her. Many Mexican families who are affected by the war’s carnage have also begun to turn to the deity in hopes of receiving help. As many locals have echoes, “Santa Muerte protects those who no one else would protect.”

The Catholic church has so far condemned Santa Muerte, calling the figure a “false idol,” and the religious movement as a “death cult.” With the violence in Mexico, the high risk lifestyle of those in cartels, and the sheer chaos that many regions are experiencing, it’s hard to blame locals for turning to faith for hope. It’s even harder to blame them for wanting to turn their faith to a figure that is not only a personification of much of what’s being witnessed, but also dedicated to helping those who no one else will help. What the future of Santa Muerte’s following holds is hard to tell, however, many would agree that the rise of Santa Muerte is definitely yet another symptom of a war-torn country. 

Author: Ossiana Tepfenhart - USA


Share it!
Tags: Mexic, droguri, razboi, Santa Muerte, cult, criminalitate


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.