Logo

Jocuri populare in Mexic

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 17185 times
Jocuri populare in Mexic Image

Jocuri populare in Mexic

RO

Primul mic joc se numește Roata lui San Miguel. Acesta poate fi jucat cu cel puțin doi copii sau cu mult mai mulți, doar trebuie ca aceștia să poată sta în cerc. Se joacă destul de simplu. Toți copiii se țin de mână în cerc. Apoi aceștia încep să se rotească și să cânte:

    La roată,
    San  Miguel,
    San Miguel.
    Toți încarcă cutia cu miere,
    Un matur, e sigur
    Că (numele copilului) se va transforma într-un măgar.

Când este strigat numele copilului, acesta se întoarce cu fața spre exterior și fuge cu restul copiilor. Când toți au fost strigați și toți copiii sunt cu fața spre exterior se repetă aceeași procedură până când toți se reîntorc cu fața spre interior. Jocul nu are un final exact, depinde cât de multă răbdare au copiii. Jocul este minunat pentru un grup mic de copii și ar fi recomandat să se joace într-o zonă în care nu se găsesc obiecte periculoase.

Măgarul pedepsit este un alt joc pe care băieții îl joacă atunci când doresc să se dezlănțuie puțin. Cu cât sunt mai mulți băieți, cu atât linia ce se va forma va fi mai lungă, iar jocul va fi mai interesant. Scopul este de a forma împreună o linie foarte lungă de băieți. Aceștia se vor uni astfel: băiatul își va pune umerii lângă spatele băiatului din spate și se va îndoi la nivelul taliei cu brațele în față peste șoldurile băiatului din spate. Astfel ei vor sta în linie cu spatele spre cer. Băieții legați în acest fel sunt numiți „măgarul”.

Apoi cealaltă jumătate de băieți trebuie să pedepsească măgarul. Aceasta presupune să fugă cât mai repede posibil spre coada măgarului și să încerce să sară pe ultimul băiat sau să sară cât de tare pe spatele unui băiat care joacă de partea măgarului.
Odată ce toți ceilalți băieți sar pe măgar, sau dacă acesta cade, băieții care au pedepsit măgarul devin ei măgarul.
Iar băieții care au suferit trebuie să sară ei pe prietenii lor. Jocul se poate desfășura ore în șir.

Bolita este un joc în care unul sau doi copii aleg o persoană nebănuită, iar apoi se alătură toată lumea. Este similar cu Pig pile sau Dog pile din Statele Unite. Jocul este unul spontan și de obicei ține doar o rundă.

Va urma ...

Autor: Dody Mitchel – USA
Traducător: Emmy JK

EN

The first little game is called the Wheel of San Miguel.  It can be played with as few children as two and as many as can stay in a circle.  How this is played is pretty simple.  All the children hold each other’s hands in a circle.  Then they start to spin around very similar to the American ring around the rosies game. 

However the children sing;
At the wheel,
San Miguel.
San Miguel.
All load the honey box,
A mature, it’s safe.
That (child’s name) will turn to a donkey.

When the child’s name is called, they face outward and go around with the rest of the children.  Once everyone’s name has been called and all the children face outward, they repeat the same procedure until everyone faces in.  The game has no end except everyone that is playing and their tolerance for the activity.  This is a great game for a small group of children to play in an area that isn’t filled with trip hazards.

The Punished Donkey is another game that boys play when they want to rough house a little bit.  The more boys the longer the line is and the harder it is to play.  The goal is to get together a very long line of boys and they connect with one another by placing their shoulders near the previous boy’s rear and bending at the waist with their arms forward and on the previous boys hips.   This creates a line of backs towards the sky.  The boys bent over this way are called the donkey. 

Then the other half of the boys get to punish the donkey.  This entails running as fast as possible towards the “tail” of the donkey and trying to land on the back of the base kid, but jumping as high as possible and landing on the backs of the boys who are now the donkey.  Each boy runs as fast as he can, jumps, and lands on the back of his friends playing the part of the donkey.  Once all the other half of the children make it onto the donkey or the donkey falls down, the boys that were punishing the donkey, become the donkey.  The boys that suffered through being landed on, now get to land on their friends.  This can go on for hours and hours.
 
Bolita is a game where one or two people lay on one unsuspecting person and then everyone joins in.  It is very similar to pig pile or dog pile in the United States.  This is a spontaneous game and usually lasts only one round.  

To be continued …

Author: Dody Mitchel - USA


Share it!
Tags: copii, jocuri populare, Mexic


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.