Logo

Mexic/ Violata de 43.200 de ori!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 5846 times
Mexic/ Violata de 43.200 de ori! Image

Mexic/ Violata de 43.200 de ori!

RO
Karla Jacinto este o femeie curajoasă – ani de zile, ea a fost recunoscută ca fiind o voce puternică împotriva traficării de oameni. Viața ei a fost o poveste ce merită un public mai larg, un public ce poate să înțeleagă dificultățile prin care a fost nevoită să treacă. Conform propriilor ei estimări, ea a fost violată de 43.200 de ori după ce a căzut pe mâna traficanților de oameni. Pare un număr exagerat, dar când analizezi totul, nu mai are atât de exagerat. Ea a declarat că a fost violată de 30 de bărbați pe zi, șapte zile pe săptămână în majoritatea timpului cât a fost captivă, patru ani, adică de 43.200 de ori. Povestea ei subliniază realitatea brutală a traficanților de oameni din Mexic și din Statele Unite, o lume ce a distrus zeci de mii de vieți ale tinerelor din Mexic precum Karla. Traficul de oameni a rămas mereu și continuă să fie o ocupație ilegală profitabilă și răspândită, un comerț care în adevăratul sens al cuvântului nu este afectat de granițe și care leagă orașe precum Atlanta și New York, printre altele. Sistemul este atât de complicat și atât de bine construit, încât pare că e imposibil de găsit sau de distrus. Au existat multe încercări ale oamenilor legii, multe portițe care au oferit o imagine a acestui comerț, dar imaginea de ansamblu, nucleul acestei industrii este încă ascuns. Din puținul pe care îl știm, un mic oraș numit Teancingo este foarte cunoscut autorităților din Mexic și din Statele Unite de ceva timp. Orașul este văzut ca o sursă pentru traficul de oameni și un loc de unde provin multe dintre victime care sunt răpite înainte de a fi forțate să se prostitueze. De la suprafață, nu pare că e diferit față de oricare alt oraș. Populația e mică – aproape 13.000 de oameni conform ultimului recensământ, dar notorietatea orașului rămâne un secret. Susan Coppedge, care este acum Ambasadorul Departamentului de Stat pentru Combaterea Traficului de Persoane a declarat că „asta face rașul ăsta. Este industria lor” spune Coppedge. „Și totuși, în comunitățile mai mici rurale, tinerele fete nu știu despre reputația acestui oraș, așa că nu îi bănuiesc pe bărbații care vin din orașul ăsta. Ele cred că au un viitor cu persoana aceasta. Ele cred că îi iubesc și auzim aceeași poveste de recrutare mereu.” Povestea durerii Karlei merge mai departe. Familia disfuncțională, părinții care nu înțeleg problemele și sărăcia s-au adunat și au exploat. Abuzul în copilărie este o problemă extrem de răspândită – până și Karla a fost abuzată sexual de un prieten de familie la vârsta de 5 ani. Cicatricile fizice s-au vindecat, dar durere psihică nu a părăsit-o niciodată. Ea nu este singură – mii de fete sunt abuzate de cei apropiați și de rude în care au încredere în fiecare an în Statele Unite, ceea ce le transformă în victime ușoare pentru traficanți. Povestea ei nu se termină aici însă, acesta e doar începutul. Autor: Zak Hades- Serbia Traducător: Raluca Ivanovici Sursa photo: www.fitnhit.com
EN
Mexico City: Karla Jacinto is a brave woman – for years she has been known as a strong voice against human trafficking. Her life has been a story that deserves a larger audience, an audience that is able to understand the difficulties that she had to go through. By her own estimate, 43,200 is the number of times she was raped after falling into the hands of human traffickers. It seems like an outrageous number, but when you break it up, it does not seem all that outrageous anymore. She says up to 30 men a day, seven days a week, for the best part of four years -- 43,200. Her story highlights the brutal realities of human trafficking in Mexico and the United States, an underworld that has destroyed the lives of tens of thousands of Mexican girls like Karla. Human trafficking has always remained and continues to remain a lucrative and prevalent illegal occupation, a trade that literally knows no borders and links towns in central Mexico with cities like Atlanta and New York among others. The web is so complicated, so well-built that it appears to feel impossible to trace or break open. There have been hunches for the law and order outfits, as they say small openings that provide glimpses to the whole picture but the nucleus remains mostly unknown. Of the little that is known, a small town called Teancingo has remained in the eyes of both U.S. and Mexican authorities for some time now. The town is seen a major source of human trafficking rings and a place where victims are taken before being eventually forced into prostitution. From the surface, it looks no different from any other town. The population is small – merely 13,000 by the latest count yet the notoriety of the town remains a deep secret like no other. Susan Coppedge, who is now the U.S. State Departments Ambassador at Large to Combat Human trafficking says "Thats what the town does. That is their industry," Coppedge says. "And yet in smaller, rural communities the young girls don have any idea that this is what the towns reputation is, so they are not suspicious of the men who come from there. They think they have got a great future with this person. They think they love and it is the same story of recruitment every time." Karla’s story of pain goes deeper. A dysfunctional family, elders that don’t understand and poverty all combined for her very soon. Childhood molestation remains a prevalent problem – Karla herself was molested by a family friend at the tender age of 5. The physical scars may have healed but the mental pain never truly left her. She wasn’t alone – thousands of girls are molested by their close and trusted family relatives every year in U.S. making them easy victims for people. Her story doesn’t end here though, this is just the beginning. Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: trafic, usa, mexic, viol, crima, minori, retea, droguri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.