Logo

Mesaj pentru cititorii Zapper News

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 11488 times
Mesaj pentru cititorii Zapper News Image

Mesaj pentru cititorii Zapper News

RO

Bună! În primul rând, întreaga echipă de la Zapper News vă urează un An Nou fericit și ca toate dorințele dumneavoastră să se îndelinească până când 2015 va avea aceeași soartă precum 2014, când va fi mort și îngropat pentru totdeauna în memoriile noastre.

Dar nu a fost 2014 un an uimitor? Ei bine, cel puțin pentru mine a fost. La începutul lui 2014 eram confuz, plin de griji, fără job și chiar sufeream de depresie, neștiind ce să fac cu viața mea. Apoi, într-o zi frumoasă din prima săptămână din februarie 2014, am descoperit singurul lucru pe care îl aveam, care avea să fie cu mine întotdeauna și a fost alături de mine încă de când am fost copil, dar a rămas ignorat, precum un copil vitreg..

Ei bine, acest lucru a fost pasiunea mea pentru scris – mereu am știut că o am, dar niciodată nu am câștigat din ea, niciodată nu am realizat potențialul pe care îl are. Așadar, eram în cea de-a doua lună din 2014 când m-am gândit, de ce să nu încerc, de ce să nu văd dacă există oameni în lume care m-ar plăti pentru lucrurile pe care le scriu?  

Și până la urmă, nu aveam nimic de pierdut, deoarece nu făceam nimic altceva în zilele acelea. Încă îmi amintesc prima încercare și prima plată săptămânală pe care am primit-o. Era de la un site de freelance și am primit suma de $81 pentru prima săptămână de scris.  

Ei bine, $81 nu e așa de mult pentru munca de o săptămână dar pentru mine, având în vedere faptul că începusem de la un venit de zero, era ceva incredibil! M-a ajutat cel mai mult că mi-a deschis ochii la toate posibilitățile și oportunitățile pe care scrisul meu le-a deschis. Hey, mi-am zis, chiar aș putea face bani din asta!

Apoi, un lucru a dus la altul și am întâlnit minunata echipă de la Zapper News care m-a întrebat dacă aș vrea să scriu pentru ei. Sigur că da – ăsta a fost răspunsul meu!

Am scris foarte mult din acea săptămână din februarie anul acesta, iar câștigurile mele pe săptămână au fost mai mari de suma de $81 cu care am început, și scriu pentru multe alte publicații pe lângă Zapper News ca scriitor freelancer…dar munca mea pentru Zapper News îmi dă cea mai mare satisfacție. Echipa de la Zappers – Mircea și Adina, sunt pur și simplu uimitori. Mi-au făcut pe plac de multe ori, m-au lăsat să scriu despre subiecte care mi-au plăcut, m-au încurajat să fiu cel mai bun scriitor și într-adevăr, au fost un umăr pe care m-am putut baza în cele mai disperate timpuri.  

Încă îmi amintesc cu multă bucurie de articolele zilnice pe care le scriam pentru Zappers în timpul Cupei Mondiale din 2014 din Brazilia. Cât m-am distrat atunci!  

Așadar, mesajul meu pentru minunații cititori ai Zapper News este că poate că lucrurile nu merg atât de bine azi și poate că vă simțiți fără speranță, abătuți sau chiar suferiți de depresie. Când vă simțiți astfel, dați tristețea la o parte, aveți încredere și vedeți cum puteți folosi cât mai bine ce aveți deja în loc să căutați lucruri pe care nu le aveți.   

Fiecare din noi avem un talent unic, dar cum transformăm eșecul în succes, cum dăm deoparte tristețea și amprpciunea, depinde în totalitate de cum folosim potențialul special pe care îl avem fiecare individual. În cazul meu a fost vremea de scris. Pentru voi, poate fi altceva. Nu renunțați, lucrați doar în domeniul în care știți că excelați. Deoarece zilele bune vor veni, aveți încredere!  

Încă o dată, urez un An Nou cu bine tuturor cititorilor mei uimitori de la Zapper News!  


Autor: Raghav Hegde - IndiaTraducător: Raluca
Sursa photo: www.andrejm.blog.drugisvet.com

 

EN

Hi! First of all, on behalf of the entire team at Zapper News, I wish you all a Very Happy New Year 2015 and may all your wishes come true by the time 2015 too meets the same fate as 2014, and is dead and buried forever in our memories.

But wasn’t 2014 an awesome year? Well, it was, certainly for me. At the start of 2014, I was confused, troubled, jobless and even depressed, not knowing what to do with my life. Then, on a fine day in the first week of February 2014, I discovered the one thing that I had, which was always with me, ever since I was a kid, but left ignored, as though a step child.

Well, that thing was my writing ability – I always knew I had it, but never made much of it, never realized the amazing potential it held for me. So, it was in the second month of 2014 that I thought, why not give it a go, why not find out if there are actually people out there who would pay me for the stuff I wrote?

And hey, I had nothing to lose, as I really was doing absolutely nothing in those days. I still remember my first attempt at writing and the first weekly payment I’d received. It was on a freelance writing website, and I got a princely sum of $81 for my first week of freelance writing.

Well, $81 is not much for a week’s work, but for me, considering I was starting from zero income, it meant a Queen’s ransom! What it did most of all was to awaken me to the possibilities that my writing talent had for me. Hey, I realized, I could make money out of this!

Then one thing led to another and the wonderful management at Zapper News got in touch with me, asking me whether I would be interesting in writing for them. Hell, Yeah – that was my reply!

I’ve since done a plenty of writing since that week in February this year, and my earnings per week are significantly higher than the $81 that I started off with, and I do write for a plenty of publications other than Zapper News as a freelance writer....but it is my work for Zapper News that gives me the most satisfaction. The management at Zappers – Mircea and Adina, are simply brilliant. They have indulged me, allowed me to write about topics that I like writing about, encouraged me to be the best I could be as a writer, and really, given me a shoulder to lean on in my most desperate time.

I still remember with great fondness the daily match reports I did for Zappers during the 2014 football World Cup in Brazil. I had so much fun then!

So, my message for my wonderful readers at Zapper News is that, things may be down today, and you may feel completely hopeless, dejected and even depressed. When you feel this way, just shake the sadness off, have faith and see how you could make the best use of what you already have rather than go searching for things that are not in your control.

Each one of us has a unique talent, how we turn failure to success, how we shake off sadness and bitterness, depends entirely on how do we make the best use of the special potential that is inherent in each of us. For me, it was writing. For you, it could be something else. Don’t give up, do what you’re really good at and stick to it. Because your best days are ahead of you, trust me!

Once again,I wish a Very Happy New Year 2015 to my awesome readers at Zapper News!

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: craciun, 2015, india, mesaj, zapper news,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.