Logo

Marketingul viitorului

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12839 times
Marketingul viitorului Image

Marketingul viitorului

RO

Cum folosiți hyper targeting pentru marketingul afacerii dumneavoastră?

Deși se știu multe despre promovarea directă de ceva timp, este crucial ca toate reclamele să fie foarte specifice.

În timp ce caută pe internet, indivizii lasa o urmă digitală care poate fi urmărită de structuri specializate în urmărirea bazelor uriașe de date cu informații digitale. Ca rezultat, agenții de publicitate pot să observe o serie de caracteristici pe care aproape toată lumea le are în ceea ce privește obiceiurile, datele demografice și preferințele de astăzi.

Choice Stream – cu baza în Cambridge, Massachusetts are o platformă specială cunoscută ca și CRUNCH care folosește inteligență predictivă. Această tehnologie este aceeași pe care comercianții precum Zappos o utilizează pentru a sugera diferite modele de pantofi clienților lor.

Pentru a demonstra acest lucru, Eric Bosco – COO, Choice Stream, a declarat că unul dintre clienții lor este o companie cu software-uri pentru antivirusuri și pentru publicitare hyper-target iar pentru acest client în special, CRUNCH, pe lângă faptul că observă persoanele care cumpără software online, le monitorizează și pe cele care obțin ajutor legal online și care cumpără pizza online. Rezultatele obținute dintr-un sondaj de pe un segment hiper vizat au fost de cinci ori mai bune decât cele obținute dacă acea companie ar fi folosit un singur atribut.

El mai adaugă și că „o astfel de activitate arată cât de activi pot fi unii useri pe Internet. Probabil că aceștia caută mult mai multe lucruri pe internet, ceea ce îi supune altor riscuri și viruși. Din acest motiv au nevoie foarte mare de un software ce le poate curăța desktopurile”.

Autor: Kapil
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.ppcrocks.com 

 

EN

How to Use Hyper Targeting for Marketing Your Business?

Although targeted promotion have been around for quite some time, it’s more crucial to make advertisements super specific.

While browsing the internet, individuals leave a digital footmark which can be tracked by huge data mining structures. As a result, advertisers are able to profile almost everyone in terms of habits, demographics, and preferences today.

Choice Stream – based in Cambridge, Massachusetts has a special ad platform known as CRUNCH which utilizes predictive intelligence. This is the same technology which merchants like Zappos utilize for suggest various shoes to their consumers.

For demonstration purposes, Eric Bosco – COO, Choice Stream says one of their consumer is an antivirus software company & for hyper-target advertisements for this specific consumer, CRUNCH in addition to observing persons who’re shopping software online also observes persons who get legal self-help online & buy pizza online . The results achieved from such a hyper targeted segment were 5 times better as compared to when the company was merely using a single attribute.

He further says, “Such a type of activity shows how active users can be over the Internet. They are perhaps browsing way more content online, which exposes them to even more risks & viruses. Thus, they are very likely to require a software that can clean up their desktops.”

Author: Kapil

Share it!
Tags: Marketing, CRUNCH, tehnologie, internet,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.