Logo

Marea Britanie sufera pierderea unei vieti

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 6028 times
Marea Britanie sufera pierderea unei vieti Image

Marea Britanie sufera pierderea unei vieti

RO

Marea Britania Suferă Pierderea Unui Membru Tânăr din Parlament

Un număr mare de politicieni și milioane de oameni de rând au plâns deoarece Labour MP Jo Cox a fost omorâta de un om care se opunea viziunii sale politice in orașul West Yorkshire săptămâna trecută, joia trecută.

Moartea doamnei Cox este foarte importantă pentru Marea Britanie deoarece această tară este judecată la Brexit referendum in câteva zile și ea, doamna Cox era unul dintre cei mai înfocați suporteri ai opțiunii „Rămâne” – campania Britaniei de a vota pentru a rămâne in Uniunea Europeană. Doamna Cox avea doar 41 de ani și era o nouă membră a Parlamentului. Ea lasă in urmă un soț și doi copii tineri de 3 și 5 ani.

Toți politicienii s-au adunat in Casa Comunelor pentru a-și arăta respectul fată de MP Cox. Ambele campanii Pleacă și Rămâne au fost suspendate timp de o zi ca semn al respectului pentru ea. Mulți oameni, precum Rachel Reeves, o bună prietenă și colegă a doamnei Cox au izbucnit in lacrimi.

Doamna Reeves a declarat că: „o femeie m-a întâmpinat și mi-a spus că nu a știut-o pe Jo personal dar a auzit de moartea ei și a vrut să fie mai mult ca și ea. O persoană mai bună, o mamă mai bună, o fiică mai bună, o șotie mai bună.” Așa s-au simțit toți oamenii care au văzut-o pe Cox in viața reală.

Liderul campaniei Jeremy Corbyn a spus că este timpul ca toți politicienii să se împotrivească maselor care nu știu diferența dintre bine și rău. El a declarat că, „Jo Cox nu a crezut doar că oamenii ar trebui să-și iubească doar vecinii, ci și vecinii vecinilor lor. Ea a văzut lumea ca și vecinii săi, și a considerat că toată lumea merita să fie tratat in mod egal.”

Mr. Corbyn a lăudat-o pe doamna Cox deoarece a vorbit împotriva discriminării refugiaților și a vorbit împotriva Islamofobiei. El a declarat că, „Talentul și cunoștințele sale au fost cunoscute de toată lumea din această casă.”

Prim ministrul David Cameron a spus celorlalți membri din parlament că doamna Cox „ne-a înviorat viețile și a salvat mii și mii de vieți prin câteva discursuri”.  

„Ea era un umanitarist la suflet, ea își punea inima in fiecare discurs pe care îl făcea in campania ei. Cu ajutorul discursurilor ei sute de mii de oameni s-au aliat pentru un singur scop,” a mai adăugat el.

Cameron a citat un prieten al lui Cox, membrul parlamentului Alison McGovern, și a declarat că: „Jo, plângem după tine, dar tu vei dăinui prin ideile tale, și prin ce ai crezut că e corect și drept. Promitem că ne vom ridica deasupra urii, chiar dacă ne tine cineva la pământ, noi nu ne vom lăsa.”

Stephen Kinnock, un alt membru al parlamentului care lucra in același birou cu doamna Cox, a făcut aluzie la ideea pe care o propune campania Pleacă, campanie la care Cox se opunea, și a spus, „Eu pot doar să îmi imaginez fata lui Jo atunci când vede această imagine in viața reală cu câteva ore înainte de moartea ei. O imagine care prezintă sute de refugiați disperați pe străzile Marii Britanii, înfometați, săraci și speriați de teroarea provocată de bombele Rusiei și a Isis-ului.”

„Ea ar fi răspuns nervoasă și m-ar fi făcut să tac, deoarece acest tip de gândire, divizare și disperare vor veni una după celelalte dacă ne dăm bătuți”. A mai adăugat el.

Harriet Harman, liderul campaniei a declarat că, „Foarte multe femei din această încăpere plâng după moartea ei, majoritatea o considerau un idol personal, deoarece când aveau mai multă nevoie ea i-a ajutat pe toți și pe toate.” 

Autor: Raghav Hegde - India
Traducator: Radu Ivanovici
Sursa photo: www.independent.co.uk

EN

The UK Mourns the Death of a Young Member of Parliament

A number of top politicians as well as millions of ordinary people paid rich tribute to Labour MP Jo Cox, who was killed by a man who was opposed to her political opinions, in her West Yorkshire constituency last week, on Thursday.

Ms. Cox’s death is significant as the UK is in the middle of the Brexit referendum and she was one of the most prominent advocates of “Remain” – the campaign for Britain to remain in the European Union. Ms. Cox was only 41 years old and was a first time MP. She is survived by her husband and two young children, aged 3 and 5.

All politicians came together in the House of Commons to pay tribute to MP Cox.  Both Leave and Remain suspended their campaign for a day as a mark of respect to her. Many, such as Rachel Reeves, a good friend and colleague of Cox’s, broke down in tears.

Ms. Reeves said, “A woman came over to me and said she hadn’t known Jo but that her death had made her want to be a bit more like her. A better person, a better mother, a better daughter, a better wife.” That, it seems, was how Cox made everyone around her feel.

The Labour leader, Jeremy Corbyn said that it was time for all politicians to rise up against hatred. He said, “Jo Cox didn’t just believe in loving her neighbour, but her neighbour’s neighbour. She saw a world of neighbours and believed that everyone counted equally.”  

Mr. Corbyn also praised Cox for speaking out for refugees and against Islamophobia. He said, “Her integrity and talent was known to everyone in this house.”

Prime Minister David Cameron told MPs the young MP had “lit up the lives of all who knew her and saved the lives of many she never met”.

“She was a humanitarian to her core, a passionate and brilliant campaigner whose grit and determination saw her time and time again driving issues up the agenda and making people listen and act,” he added.

Cameron quoted a friend of Cox, the Labour MP Alison McGovern, and said “Jo, we mourn your loss, yet know that all you stood for is unbreakable. We promise to stand up, even though we are broken. We promise that we will never be cowed by hate.”

 Stephen Kinnock, a Labour MP who shared an office with Cox, alluded to the divisive campaign unleashed by the Leave campaign, which MP Cox opposed and said, “I can only imagine Jo’s reaction had she seen the poster unveiled hours before her death. A poster on the streets of Britain that demonised hundreds of desperate refugees including hungry, terrified children fleeing from the terror of Isis and Russian bombs.”  

“She would have responded with outrage and a robust rejection of the calculated narrative of cynicism, division and despair that it represents. Jo understood that rhetoric has consequences,” he added.

Harriet Harman, a prominent Labour party leader concluded, “So many Labour women in this chamber and who are so deeply mourning her loss were women she helped.” 

Author: Raghav Hegde - India

Share it!
Tags: parlament, moarte, politica, teroare, ucidere


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.