Logo

Malaysia/Dezvoltare economica

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9884 times
Malaysia/Dezvoltare economica Image

Malaysia/Dezvoltare economica

RO

Economia malaeziană a înregistrat un potenţial de creştere de 5.5 procente în ultimul an, dacă exporturile vor continua să crească. Joi, 10 iulie 2014, Directorul Adjunct de Cercetare Economică de la Banca de Investiţii Bhd, Wan Suhaimie Saidie, a declarat că această creştere economică înregistrată în Statele Unite (SUA) şi Uniunea Europeană (UE) pentru a promova exporturile Malaeziei a crescut puternic în al doilea trimestru al acestui an. El a declarat că în aprilie, procentul exporturilor a crescut mai mult decât cel aşteptat de 18.9 până la 66.37 miliarde de RM, şi a crescut cu 16.3 procente până la 64.91 miliarde de RM în mai.

El a declarat că, bazându-se pe impulsul puternic, ei au fost convinşi că exporturile ţării se vor mări cu două cifre din nou în iunie, astfel sprijinind economia să crească cu şase procente în prima jumătate a acestui an. “Per total, noi ne aşteptăm ca economia noastră să crească cu 5.5 procente în acest an datorită cererii externe şi a cererii interne puternice. “Cu toate acestea, economia ar putea să crească cu 5.5 procente, deoarece exporturile continuă acest puternic ritm de creştere”, a declarat el la o informare mass-media despre perspectivele economice şi despre piaţa malaeziană în al treilea trimestru din 2014 în Kuala Lumpur ieri.     


Comentând asupra dobânzii, Wan Suhaimie a declarat astăzi că Banca Negara Malaezia (BNM) s-ar putea să nu majoreze ratele dobânzilor, la întâlnirea politicii monetare deoarece nu există nici un motiv care să o fi determinat să facă asta. El a spus că ratele actuale ale dobânzilor sprijină creşterea economică, iar inflaţia nu este atât de alarmantă. “Noi credem că BNM ar putea folosi alte metode precum măsurile macro-prudenţiale pentru a administra dezechilibrul, pe lângă ajustarea ratei dobânzii”, a declarat el.   


Pentru Ringgit, Banca de investiţii Kenanga prezice că moneda locală se va situa între 3.20RM şi 3.30RM, în comparaţie cu 1$ american la sfârşitul anului. “Noi vedem că ringgit va fi foarte puternică pe o perioadă scurtă de timp. Dacă ratele dobânzilor în dolari vor creşte, vor avea un impact asupra monedei locale, deoarece dolarul american va fi mai puternic” a spus el. Între timp, la bursa locală din al treilea trimestru al acestui an, Cercetătorul Principal al Băncii de Investiţii Kenanga, Chan Ken Yew, a declarat că există nişte factori negativi care ar putea limita creşterea şi ar putea cauza o corecţie a pieţei în timpul trimestrului. “Noi ne revizuim ţinta pe care o aveam anterior de la FBM KLCI la 1,960 de la 1,930. Noi avem încrederea că acest lucru se va întâmpla într-o perioadă scurtă de timp, ceea ce va oferi oportunităţi bune de cumpărare”, a declarat el. 

Autor: Pieter Djatmiko - Indonezia

Traducător: Raluca 

EN
The Malaysian economy registered a growth potential of 5.5 percent in the past year, if exports continue to strengthen. On Thursday July 10, 2014, Deputy Head of Research, Economic Research Kenanga Investment Bank Bhd, Wan Suhaimie Saidie, said the economic growth recorded in the United States (U.S.) and European Union (EU) to promote Malaysia\'s exports grew strongly in the second quarter of this year. He said that in April, exports grew faster than expected growth of 18.9 per cent to RM66.37 billion, and grew by 16.3 per cent to RM64.91 billion in May. 

He said, based on the strong momentum, they were convinced that the country\'s exports will once again double-digit growth in June, thereby supporting the economy to grow by six per cent for the first half of this year. \"Overall, we expect our economy to expand 5.5 percent this year due to advances in external demand and strong domestic demand. \"Nevertheless, the economy could grow above 5.5 percent as exports continued strong growth momentum,\" he said at a media briefing on the economic outlook and the Malaysian market for the third quarter of 2014 in Kuala Lumpur yesterday. 

Commenting on the interest rate, Wan Suhaimie said Bank Negara Malaysia (BNM) may not raise interest rates at its monetary policy meeting today because there is no good reason that prompted him to do so. He said the current interest rate is seen still supportive of economic growth and inflation pressure is not so alarming. \"We believe that BNM may use other methods such as additional macro-prudential measures to manage the imbalance in addition to the interest rate adjustment,\" he said. 

On the Ringgit, Kenanga Investment Bank forecast the local currency will be hovering between RM3.20 and RM3.30 against U.S. $ 1 at the end of this year. \"We see this as a stronger ringgit is for the short term. If U.S. interest rates increase, it will have an impact on the currency\'s movements following the strengthening of the U.S. dollar, \"he said. Meanwhile, on the local stock market performance in the third quarter of this year, Kenanga Investment Bank research head Chan Ken Yew said, there are some negative factors that may be limiting the increase and cause a market correction during the quarter. \"We are revising the target for the FBM KLCI to 1,960 from 1,930 previously. We believe it will happen a short-term weakness offers a good buying opportunity, \"he said.

Author: Pieter Djatmiko - Indonesia 

Share it!
Tags: Malaysia, dezvoltare economica, zappernews


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.