Logo

Malala, o adolescenta unica!

Author: admin
Posted: 1 year ago
Read: 8247 times
Malala, o adolescenta unica! Image

Malala, o adolescenta unica!

RO

Există multe tipuri de oameni în lumea noastră. Și din moment ce facem parte din această lume, noi știm despre cine vorbim așa că nu vom mai prezenta fiecare tip în parte în detaliu. Există un tip de oameni însă care iese în evidență, care este unic între toate celelalte tipuri.

Acesta este tipul de oameni care nu renunță orice ar fi, care stau drept în fața adversarilor. Gândiți-vă la toți războinicii pe care i-am avut vreodată – specia umană este plină de povești cu războinici măreți așa că nu trebuie să vă gândiți prea mult – și toți au un lucru în comun: au pus la îndoială anumite norme, nu au îngenuncheat, au făcut ceva ce mulți credeau că este imposibil.

Socrate a pus la îndoială ideilor multor oameni până în punctul în care ei au ajuns să îl urască. Galileo a luptat împotriva Bisericii când a spus că Pământul nu este centrul Universului și că planeta noastră se mișcă. Nelson Mandela a luptat pentru drepturile oamenilor lui într-un moment în care mulți credeau că asta este imposibil. Toți au această dorință arzătoare de a spune tuturor ce cred indiferent de prețul pe care îl vor plăti pentru ata. Nu le-a fost frică. Nu au îngenuncheat în fața presiunii. Au stat în picioare, au făcut ce au știut că este bine și timpul a demonstrat că au avut dreptate.

Malala este la fel ca acești oameni. Are doar 19 ani, dar nu a existat vreo altă adolescentă care să influențeze lumea atât de mult ca ea. Povestea ei este una a rezistenței, a unei cause, o cauză care până în ziua de azi nu a fost rezolvată în țara ei natală.

E surprinzător de văzut că mulți dintre cei care o urăsc pe Malala sunt chiar oamenii de rând din Pakistan. Intrați pe rețelele de socializare și veți vedea că mulți o urăsc. Mulți pakistanezi de rând încă cred că ea nu esteun erou și că presa exagerează pentru a da o reputație proastă Pakistanului.

Când Malala și-a făcut cont de Twitter, lumea a explodat. Există mii de adolescenți care își fac conturi de Twitter în fiecare zi, așa că unde e problema? La asta se aștepta și ea când a scris primul mesaj pe Twitter – salut, Twitter.

Acest simplu tweet a fost urmat de o furtună. Dintre toți, prima forță care i-a urat bun venit pe Twitter Malalei a fost Bill Gates care i-a scris că este o sursă de inspirație pentru el – da, chiar Bill Gates, cel mai bogat om din lume. El i-a scris Malalei exact cuvintele acelea.

Dar în Pakistan, mulți au fost foarte furioși. Mii de oameni au scris că ea este irelevantă și că este urâtă în țara ei. Trebuie să menționăm că ea este al doilea cetățean pakistanez care a primit prestigiosul Premiu Nobel din istoria țării. În 70 de ani de când Pakistanul și-a obținut independența, țara a produs doar doi laureate ai Premiului Nobel și unul dintre ei este în momentul de față cel mai urât om din Pakistan.

Fetei însă nu îi pasă prea mult de asta și de aceea continuă să câștige inimile oamenilor de peste tot din lume cu zâmbetul ei și faptul că încă se dedică acelei cauze. O cauză care a făcut-o un lider mondial pentru milioane de fete de peste tot din lume. Tinerele o apreciază și văd că orice poate fi realizat dacă avem încredere în abilitățile noastre. Aceste fete vor crește și vor deveni independente, dar speră să învețe de la Malala și din puterea ei.

Malala luptă pentru șansa la educație pentru fetele din întreaga lume. O șansă de a străluci și una de a deveni ceea ce visează. Mie îmi e clar că ea a trecut peste povestea care a făcut-o faimoasă, că nu îi mai pasă de cei care au atacat-o, ei nu îi mai e frică de faptul că ei ar putea să o rănească. Ea continuă să creeze speranță, fix lucrul pe care teroriștii au încercat să i-l fure. Lucrul de care s-au speriat și din cauza căruia au încercat să o atace.

În lume există mulți oameni și se pare că vom avea și alții pe viitor, dar Malala va fi cu siguranță un idol pe viitor pentru mulți alții.

Și iată de ce: nu mai există nici o altă adolescentă în lume ca ea. Ea este Malala Yousufzai, laureată a premiului Nobel. Țineți minte numele, îl veți mai vedea de multe ori în viitor pentru că ea va face multe fapte mărețe. 

Autor: Zak Hades - Serbia
Traducator: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.parismatch.com

EN

DESK REPORT: There are many kinds of people in our world. And being part of this world, we all know what these kinds are so I wouldn’t go on defining the types of people in detail. There is one kind however, one specific brilliant kind that stands unique from all the other types of people.

This is one where people stand in the face of adversity rather than shrinking. Think of all the greats that we have ever had – the human species is rife of tales of great warriors so you don’t have to think a lot – and all of them had one thing in common, they challenged the norms, they failed to bow down, they did something that no one thought was possible.

Socrates challenged the views of the people so much so that they abhorred him. Galileo went against the grain when he said that we aren’t the center of the universe and the earth is moving. Nelson Mandela fought for the rights of people at a time when such an act of bravery was considered impossible. They all had this, this burning desire to tell the world their views no matter what it cost them. They weren’t scared. They didn’t bow down to the pressure that they had to face. They stood firm; doing what they believe was right and were ultimately proven right.

Malala is akin to these people too. She is only 19, but there hasn’t been a teenager of late who has influenced the world as much as she has. Her story is of a resistance, a cause, a cause that to this day in her homeland hasn’t been fully accepted.

It is surprising to see that many of the detractors of Malala are the ordinary people of Pakistan. Delve into social media and you will see that there is a lot of hate against her. A lot of the Pakistani common people are still of the opinion that she is anything but a hero and that her story is just an exaggeration to tarnish the repute of Pakistan.

There was a storm when Malala made a twitter account. There are thousands of teenagers every day that make a twitter account, right, so it shouldn’t be a big deal? So what was to be expected when she made one and tweeted – hello, twitter.

The simple tweet was followed by a storm. Of all beings, Twitter replied for once saying welcome Malala, Bill Gates tweeted to Malala that she was a source of inspiration for him – yes, Bill Gates, the richest man on this very planet of ours. He tweeted to Malala, exactly this sentiment.

But there was also an immense backlash in Pakistan over that. There were countless of people who voiced their opinion on how much of an irrelevance she was and how she has been such a horrible figure for the country. It is to note that she is only the second Pakistani citizen ever to be honored by the prestigious Nobel Prize. In all the 70 yeas that Pakistan has existed, they have produced only two Nobel laureates and one of them is almost currently the most hated figure in Pakistan.

The girl however barely pays any attention to such rhetoric and that is why she continues to win the world over with her simple charm and dedication to a cause. A cause that has seen her become a global leader for millions of girls across the planet. Young girls who look up to her and see what can be achieved if we continue to believe in our own abilities and talents. These girls will eventually one day become their own person, but I hope that they will learn a lesson from Malala in terms of strength.

What is worth, Malala stands for equal opportunities for education for young girls. A chance to shine and a chance for them to become something. To me it is pretty obvious that her backstory is something that she has moved over from, she doesn’t care about the people who attacker her anymore, she doesn’t care about the fear that they tried to instill in her. All she does every day is create hope, the very thing that people who tried to silence her were against. The very thing that scared them so much that they attacked her.

The world has seen many great people, and it will see many great people in the future too, and Malala is leaving a great footprint for others to follow.

And that is why; there is almost no teenage girl in the world like her at the moment. She is Malala Yousufzai, a Nobel Laureate, a person who stood in the face of adversity, a champion, a beacon of hope. Remember the name; you’ll see the name mentioned at plenty of places in the future, doing some really great things. 

Author: Zak Hades - Serbia

Share it!
Tags: malala, adolescenta, asia, pakistan, nobel, fata, pace, idol,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.