Logo

Little Havana, un colt de rai cubanez in Miami!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 8492 times
Little Havana, un colt de rai cubanez in Miami! Image

Little Havana, un colt de rai cubanez in Miami!

RO

Hola, Mi Amigos, Como Estas? Sunt Jamaica Urban Legend și vă aduc un nou articol despre frumoasa noastră vecină, Cuba.

Fructele pe care Angel Hernandez le vinde nu s-au schimbat prea mult în ultimii 48 de ani. Există încă rânduri întregi de guanabanas și mago în Los Pinareños Fruteria, fiecare cutie de lemn fiind decorată cu steagul cubanez capsat de fiecare parte. Oamenii care vin în piața deschisă de fructe din Little Havana însă s-au schimbat foarte mult în ultimii ani. Clienții lui obișnuiți cubanezi-americani încă mai trec să cumpere câte un fruct sau să mai discute politică, dar la fel fac și cei din Nicaragua, din Costa Rica și mexicanii.  

Cartierul unde mii de oameni exilați din motive politice s-au strâns după ce regimul comunist a început să înflorească în Cuba începând cu sfârșitul anilor 1950, este cubanez doar după nume și istorie. La fel ca și ceea ce s-a întâmplat în Miami, unde doar jumătate din populația hispanică de 70% este cubaneză, la fel e și în Little Havana. „Astăzi, cartierul e mai mult internațional, cu oameni din tot felul de țări” spune Hernandez, lăsându-se pe măsuța sa decorată cu poze vechi ale cartierului și cu insigna sa pentru participarea la Brigade 2506, un grup de cubanezi exilați care au condus invazia din Bay of Pigs din 1961 care a eșuat. Magazinul său este peste drum de un bulevard unde o flacără eternă arde în vârful unui monument comemorativ al acelei invazii, alături de alte monumente din marmură și granit ale eroilor din armata cubaneză și a altor figuri naționale, amintiri de piatră a unei ere trecute într-un cartier la 9 mile de South Beach.  

Hernandez știe prea bine cum s-a schimbat cartierul de-a lungul anilor. El nu trebuie să se uite mai departe de piața sa de fructe pentru a vedea progresul. Înainte ca Hernandez  să preia afacerea în 1960, avusese proprietari evrei, albi și de culoare, totul datând de acum un secol și în multe moduri, schimbarea acesteia a dus la schimbarea cartierului. Când Hernandez a început să vândă fructe, cubanezii abia se mutau acolo. Rămas în paragină după ce locuitorii evrei se mutaseră altundeva, iar cei de culoare se mutaseră în cartierele din nord, zona era una dintre puținele din Miami unde îți permiteai să locuiești. A devenit o zonă de sosire pentru mulți exilați care fugeau din Cuba. „Atunci au început afacerile” spune Guillermo Grenier, un exilat din Cuba și profesor de sociologie la Universitatea Internațională de la Florida, care a scris alături de un alt autor o carte despre Little Havana. „Aici a început ideologia de adunare și de ură față de Fidel Castro. A fost un mediu intens și foarte dens aici.”  

Cubanezii care au ajuns mai devreme în Miami nu s-au așteptat să stea aici pra mult. Erau la doar 100 de mile de casa lor și credeau că Statele Unite va interveni și îl va da jos de la putere pe Castro. „Ei erau siguri de asta” spune Grenier, care a părăsit Cuba în 1960 când avea 10 ani. „Aveau să nu mai meargă în Cuba timp de 50 de ani. Credeau totuși că se vor duce acasă.” În timp ce cartierul a devenit un incubator pentru activități anti-revoluționare, s-a început de asemenea construirea unei comunități.  

Odată ce afacerile și restaurantele cubaneze au început să apară, locuitorii au readus elemente din viața cubaneză în Miami.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.thefreehand.com

EN

Hola, Mi Amigos, Como Estas? It’s Jamaica Urban Legend with another report on our lovel neighbours Cuba

The types of fruit Angel Hernandez sells haven’t changed much over the last 48 years. There are still rows of guanabanas and mangos in Los Pinareños Fruteria, each wooden crate decorated with a Cuban flag stapled to the side. The people who pop into his Little Havana open-air fruit market, however, have shifted in recent years. His Cuban American regulars still swing by to pick up some fruit or to just talk politics, but so do Nicaraguans, Costa Ricans, and Mexicans.

The neighborhood where thousands of political exiles landed after the Communist takeover of Cuba in the late 1950s is now primarily Cuban in name and history only. As what’s happening in the rest of Miami, where just half of the city’s 70 percent Hispanic population is Cuban, Little Havana is diversifying. “Today, it’s more international, from many countries,” Hernandez says, leaning on his countertop decorated with old photos of the neighborhood and insignia from his time in Brigade 2506, the group of Cuban exiles who led the failed Bay of Pigs Invasion in 1961. His shop is just across the street from a boulevard where an eternal flame adorns the top of a memorial to that invasion, along with other marble and granite monuments of Cuban military heroes and national figures, stone reminders of a previous era in a neighborhood nine miles west of South Beach.

Hernandez knows quite well how the neighborhood has changed over the years. He doesn’t have to look any further than the ownership of his fruit market to see the progression. Before Hernandez took the business over in the 1960s, it had Jewish, white, and black proprietors, dating back to the turn of the century and in many ways matching the demographic shifts of the neighborhood. When Hernandez began selling fruit, Cubans were just moving in. Dilapidated after Jewish residents moved out of the city and black residents moved to neighborhoods further north, the area was one of the few places in Miami that was affordable. It became a landing zone for exiles fleeing Cuba. “That’s where the businesses began,” says Guillermo Grenier, a Cuban exile and professor of sociology at Florida International University, who co-authored a book on Little Havana. “That’s where the ideology of people getting together and hating Fidel Castro began. It was a very intense, dense environment.”

Cubans who arrived early in Miami never expected they would stay there long. They were only 100 miles from their home and thought the U.S. would soon intervene and kick Castro out of power. “They were sure of it,” says Grenier, who left Cuba in 1960 when he was 10. “They weren’t going to be there for 50 years. They were going to go back.” While the neighborhood became an incubator for counter-revolutionary activity, they also started to build a community.

As Cuban-owned businesses and restaurants began popping up, residents brought back elements of Cuban life. 

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: cuba, havana, miami, usa, castro, vacanta, turism, revolutie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.