Logo

Libya/Haos in Tripoli

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8925 times
Libya/Haos in Tripoli Image

Libya/Haos in Tripoli

RO

A fost un exod uriaş de persoane în Libia, în urma violenţei crescute a combatanţilor rebeli, la trei ani de la revolta care l-a dat jos de la putere pe Muammar Gaddafi. Luni, 28 iulie, un depozit imens de combustibil din Tripoli, capitala Libiei, a ars scăpând de sub control. Depozitul, cea mai mare instalaţie a Libiei de depozitare a combustibilului din capitala, pe drumul aeroportului principal, a fost incendiat în lupta dintre miliţiile rivale.

Incendiul s-a răspândit rapid la al doilea rezervor, ceea ce a fost descris de către Compania Naţională de Petrol din Libia, a fi complet " fără control". Cel mai mult petrol folosit în Tripoli se află stocat în acele rezervoare.
În următoarele câteva zile au apărut efectele distribuţiei slabe de combustibil şi au început să apară efecte inerente asupra afacerilor şi a vieţii de zi cu zi.

În timp ce este aşteptată asistenţa internaţională, Guvernul este preocupat de faptul că focul ar putea conduce la dezastre umanitare şi de mediu grave.
Cu temerile legate de o explozie masivă continuă, evacuările sunt obligate să continue. Deja, Guvernele occidentale au cerut cetăţenilor lor să părăsească Libia şi îşi retrag personalul extern de la ambasadele lor din Tripoli. Luni, rapoartele arătau că Olanda, Filipine şi Austria, erau pregătite să evacueze personalul diplomatic. Statele Unite, ONU şi ambasadele Turciei au închis deja operaţiunile acolo.

Oficiali ai Guvernului libian au apelat la miliţii să înceteze focul, în scopul de a permite pompierilor
să-şi facă treaba. S-a raportat că explozia celui de-al doilea rezervor ar fi putut fi evitată dacă pompierilor li s-ar fi permis să-şi facă treaba la primul rezervor. Dar, datorită reluării luptei de către rebelii din zonă, pompierii au trebuit să se retragă înainte de a putea stinge focul de la primul tanc. O schijă se presupune că a lovit cel de-al doilea rezervor, aceasta aprinzând combustibilul.

Guvernul libian şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea de prăbuşire a ţării în cazul în care ciocnirile de la aeroportul din Tripoli continuă. De la căderea lui Gaddafi, rebelii, dintre care majoritatea sunt puternic înarmaţi, foşti luptători anti - Gaddafi, au refuzat să predea armele Guvernului libian fragil şi armatei sale de tineri. Prin urmare, se pare că rebelii sunt luptători puternici şi mai experimentaţi. Este întotdeauna un fapt trist că ţările binecuvântate cu resurse abundente, cum este naţiunea bogată în petrol din Libia, se confruntă în mod constant cu probleme de non- integrare şi dezvoltare democratică fragilă, mai ales în cazul în care au avut o istorie de guvernare autocratică.

Ţările vecine, cum este Egiptul, sunt, de asemenea, îngrijorate de efectele colaterale ale luptei dintre traficanţii de arme şi militanţi. Odată cu criza, mulţi diplomaţi şi străini au părăsit ţara prin baza aeriană Mitiga. Deşi luni a avut loc sărbătoarea Eid el – Fitr, care marchează sfârşitul lunii sfinte musulmane a Ramadanului, luptele nu s-au oprit în totalitate.

Se speră ca situaţia de securitate din Tripoli să se îmbunătăţească în curând în mai bine pentru siguranţa libienilor şi a străinilor deopotrivă.

Autor: Tubonemi – Nigeria
Traducător: Cristina

Sursa foto: online.wsj.com

EN

There has been a huge exodus of people from Libya, following increased violence by rebel fighters in that country, three years after the revolt that sent Muammar Gaddafi out of power. On Monday 28th July, a huge fuel depot in Tripoli, Libya\s capital, burned out of control. The depot, Libya’s biggest fuel storage facility in the capital, on the main airport road, had been set ablaze in fighting between rival militias.

The blaze quickly spread to a second tank in what has been described by Libya\s National Oil Company (NOC) to be totally "out of control". It is from that fuel storage site that most of the petrol used in Tripoli is stored. In the next few days, in that instance, poor distribution of fuel is bound to occur with the attendant effects on business and general everyday living.
While international assistance is being expected, the government is concerned that the fire may lead to grave humanitarian and environmental disasters.

With fears of continuous massive explosion, the evacuations are bound to continue.  Already, Western governments have called on their nationals to leave Libya and to withdraw foreign staff from their embassies in Tripoli. Reports have it that the Netherlands, the Philippines and Austria on Monday prepared to evacuate diplomatic staff. The United States, United Nations and Turkish embassies have already shut operations there.

Officials of the Libyan government have called on the militias to cease fire in order to allow firefighters to do their job. It is reported that the explosion of the second storage tank would have been averted had the firefighters been allowed to do their job on the first tank. But with the resumption of fighting by the rebels in the area, the firefighters had to withdraw before they could extinguish the fire on the first tank. Shrapnel was said to have hit the second fuel tank, thus igniting it.

The Libyan government has expressed concerns of the possibility of a break-up of the country if clashes over Tripoli airport continue. Since the fall of Gaddafi, the rebels, most of whom are heavily armed former anti-Gaddafi fighters, have refused to hand over weapons to Libya’s fragile government and its young army. It would therefore seem that the rebels are stronger and more experienced fighters. It is always a sad fact that countries blessed with abundant resources, like the oil-rich nation of Libya, constantly face the trouble of non-integration and fragile democratic development, especially where they have had a history of autocratic rule.

Neighbouring countries, such as Egypt, are also concerned about the spill-over effects of the fighting as arms smugglers and militants are cashing in on the chaos. With the crisis, many diplomats and foreigners have fled the country through the Mitiga air base. Although there was the Eid el-Fitr celebration on Monday marking the end of the Muslim holy month of Ramadan, it did not stop the fighting in its entirety.
It is hoped that the security situation in Tripoli will improve for the better soon for the safety of Libyans and foreigners alike.

Author: Tubonemi – Nigeria

Share it!
Tags: Tripoli, conflict, rezervor, grupari, criza, haos, incendiu


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.