Logo

Koton Karfe/ Revolta in penitenciar!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 7946 times
Koton Karfe/ Revolta in penitenciar! Image

Koton Karfe/ Revolta in penitenciar!

RO
Nu cu mult timp în urmă am raportat o spargere  în închisorile  Kirikiri din Lagos, Nigeria. Doar la câteva săptămâni după a existat  o altă spargere în închisoare. De data aceasta, la Koton Karfe, închisoarea așezată  de-a lungul Lokoja-Abuja, drum ce duce  în statul  Kogi. Rapoarte, totuși afirma că spargerea a fost făcută nu de deținuți, ci de rebelii din Boko Haram. Potrivit locuitorilor din cel mai apropiat oraș care au auzit focuri de armă, atacul a avut loc pentru mai mult de două ore.

Reprezentantul NPS Public Relations, Ope Fatinikun, a confirmat acest incident, explicând că investigațiile au început. Responsabilul  poliției, domnul Fatinikun a anunțat că un deținut a murit în timpul atacului în timp ce un altul care a fost rănit, a fost dus la spital pentru tratament. De asemenea, a raportat că un gardian a fost internat în spital pentru că a fost lovit de un foc de armă în timpul atacului.

În timpul  buletinelor informative de stat care au transmis  imediat incidentul ce a avut loc, Generalul Penitenciarelor, Aminu Suley a informat inspectorul general al Poliției și șeful Statului Major al Apărării, care a ordonat polițiștilor și soldaților să consolideze securitatea în jurul închisorii  pentru a preveni  fuga deținuților. Înainte de sosirea forțelor de securitate, daune au fost deja făcute la închisoare. Patru celule din  închisoare au  avut bare de fier îndepărtate în timp ce biroul de înregistrare a fost complet răscolit.  Plafonul  clădirii a fost, de asemenea, distrus si clinica întoarsă cu susul în jos.

Aceasta nu este prima data când  închisoarea Koton Karfe este  atacată. Închisoarea beneficiază  de 50 de paturi construite în 1934 iar o spargere similară a fost înregistrată  în februarie 2012, de către persoane înarmate necunoscute. În cursul acestui  atac, rapoartele spun că 136 de deținuți au fost eliberați în timp ce 27 au fost re-arestați. Aspectele cele mai îngrijorătoare  ale  atacului de  duminică ar fi : în primul rând, siguranța cetățeanului de zi cu zi, care acum este expusă la infractori condamnați care nu se căiesc, care ar putea cauza probleme asupra comunităților din jur  în cazul în care aceștia  nu sunt capturați.

Guvernatorul  statului  Kogi, Idris Wada și adjunctul său au vizitat mai târziu închisoarea pentru a evalua pagubele. Apelul merge acum către  Ministerul de Interne pentru a face ceea ce e necesar si repede, pentru a rezolva nevoile teribile ale închisorilor  din țară și prin urmare nevoile de siguranță ale populației.

Reporter: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Roxana Samfira
Sursă foto: informationng.comEN
It was not too long ago that we reported a jail break in the Kirikiri Prisons in Lagos, Nigeria. Only a few weeks after there is another jail break. This time at the Koton Karfe Prison along Lokoja-Abuja express way in Kogi State. Reports however state that the break was done not by inmates but by Boko Haram insurgent. According to residents in the nearest town who heard the gunshots, the attack held for more than two hours.

The NPS Public Relations Officer, Ope Fatinikun, The Police has confirmed this incident, explaining that investigations have begun. The Public Relations Officer of the police, Mr. Fatinikun announced that an inmate died during the attack while another one who was injured, had been taken to the hospital for treatment.It was also reported that a prison officer had been hospitalized because he suffered a gunshot injury during the attack.

News reports state that immediately the incident occurred, the acting Controller-General of Prisons, Aminu Suley informed the Inspector-General of Police, and the Chief of Defence Staff who ordered policemen and soldiers to beef up security around the prison and to arrest the fleeing inmates. Before the arrival of security forces, damage had already been done to the prison facility. The four cells in the prison had their iron bars removed while the record office was thoroughly ransacked. The ceiling of the building was also shattered and the clinic turned upside down.

It is on record that this is not the first time, the Koton Karfe prison is coming under attack. The 50-bed prison facility built in 1934 was similarly attacked in February 2012 by unknown gunmen. During that attack, reports say that 136 inmates were set free while 27 were re-arrested.The most worrisome aspect of Sunday’s attack would be twin: first, the safety of the everyday citizen who is now exposed to unrepentant convicted criminals who could unleash trouble on the surrounding communities and beyond, where they are not caught.

Kogi State governor, Idris Wada and his deputy later visited the prison to assess the damage. The call is now on the Ministry of Interior to do the needful and speedily too, to attend to the dire needs of the prisons in the country and by consequence the safety needs of the populace.

Reporter: Tubonemi - Nigeria
Share it!
Tags: puscarie, spargere, raniti


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.