Logo

Kenya/ Violente ISIS si aici!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9857 times
Kenya/ Violente ISIS si aici! Image

Kenya/ Violente ISIS si aici!

RO
Grupul terorist somalez Al-Shabaab planifică o serie de atacuri asupra pământului din Kenya, potrivit unor surse din social media. Teroriștii care și-au revendicat responsabilitatea atacurilor precedente, inclusiv masacrul a 29 de creștini din Mandera, se spune că își planifică un atac de răzbunare ca urmare a închiderii temporare a patru moschee din Mombasa de acum două săptămâni. Potrivit unui tweeter administrat de grupul terorist, kenyenii au fost avertizați de o serie de atacuri asupra orașelor mari, inclusiv cele trei orașe: Nairobi, Mombasa și Kisumu. Această amenințare vine într-un moment în care nesiguranța se acumulează în Kenya, cu presiunea ridicându-se în jurul președintelui pentru a-i concedia pe șefii de top ai securității.

Între timp, președintele Uhuru Kenyatta a cerut tuturor cetățenilor din Kenya să rămână în alertă maximă și să continue expedierea oricărei informații pentru a ajuta organele de securitate în lupta împotriva acestei amenințări globale. În ceea ce a fost numit ca fiind un discurs dur la întoarcerea din Emiratele Arabe Unite, președintele Kenyatta a spus că, recentele apeluri pentru demisia șefilor de securitate de top nu a fost soluția pentru reducerea acestor crime odioase. Dar el a avertizat, de asemenea, împotriva oricărei relaxări în executarea atribuțiilor diligente din cadrul organelor de securitate, spunând că orice persoană vinovată nu își va păstra funcția. Această declarație a fost primită ca un indiciu a unei majore remaniere din agenda de securitate, cu secretarul Cabinetului de Interne și Inspectorul General al Poliției confruntându-se cu o presiune imensă pentru a demisiona.

Insecuritatea și amenințările proaspete venite de la Al-Shabaab a determinat Senatul și Adunarea Națională să poarte discuții cu privire la posibilele soluții, nu doar împotriva terorismului, ci probleme de securitate internă în general. Cu toate acestea, problemele de insecuritate din Kenya au condus la schimburi politice aprinse la evenimente publice, mai ales în timpul funeraliilor. Principalii lideri de opoziție au acuzat în mod constant guvernul de a fi total incapabil să se ocupe de problemele de insecuritate, în timp ce liderii guvernului au continuat să îndemne criticile, pentru a evita politizarea problemelor de securitate.

Atacuri recente au văzut și o divizie mai profundă dintre cele două religii principale din țară, cu majoritatea creștinilor simțindu-se enorm încălcați de atacuri, în special de recentele masacre din Mandera. În zorii  zilei de 22 noiembrie, un autobuz condus de Nairobi din Mandera a fost atacat de persoane înarmate care au cerut ca toți pasagerii să recite versete din Sfântul Coran, ucigând astfel 29 de creștini care nu au putut să recite versetele. Cu toate acestea, comunitatea musulmană din Kenya a continuat să se distanțeze de actele barbare ale teroriștilor.

Liderii musulmani au condamnat, de asemenea, clericii care au fost radicalizați de tinerii musulmani în locurile de cult. Acest lucru a venit după ce patru moschee din Mombasa au fost închise temporar în urmă cu două săptămâni în urma unui raid al poliției și recuperare a explozivilor, armelor, armelor brute și a altor accesorii. Se pare că există într-adevăr, unii lideri musulmani din regiunea de coastă care se alimentează ura și insecuritatea și chiar susțin teroriștii pentru a reuși în atacurile lor. Organele de securitate rămân în alertă maximă și speră să contracareze orice atacuri planificate pentru a evita mai multe decese și teamă în rândul cetățenilor din Kenya și Africa de Est.

Autor: Evans Leshao - Kenya
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: www.observer-reporter.com

EN
The Somali terrorist group Al-Shabaab is planning a series of attacks on Kenyan soil according to sources on social media. The terrorists who have claimed responsibility of previous attacks including the massacre of twenty nine Christians in Mandera County, are said to be planning a revenge attack following the temporary closure of four mosques in Mombasa a fortnight ago. According to a tweeter handle managed by the terrorist group, Kenyans have been warned of a series of attacks on the major towns including the three cities of Nairobi, Mombasa and Kisumu. This threat comes at a time when insecurity is aggregating in Kenya with pressure mounting on the president to fire the top security bosses.

In the meantime President Uhuru Kenyatta has urged all Kenyan citizenry to remain on high alert and continue dispatching any information to assist the security organs in combating this global threat. In what was termed as a tough speech on his return from the United Arab Emirates, president Kenyatta said that the recent calls for the resignation of top security chiefs was not the solution to curbing these heinous crimes. But he also warned against any laxity in diligent execution of duties within the security organs, saying that any guilty individuals will not remain in office. This statement was received as a hint of a major reshuffle in the security docket, with the Cabinet Secretary for Interior affairs and the Inspector General of Police facing immense pressure to resign.

The insecurity and fresh threats from Al-Shabaab prompted the Senate and National Assembly to hold talks on the possible solutions to not only terrorism but internal security issues in general. However, the insecurity problems in Kenya have led to heated political exchanges in public events especially during funerals. The main opposition leaders have consistently accused the government of being totally unable to handle matters of insecurity, while the government leaders have continued to urge the critics to avoid politicizing the issues of security.

Recent attacks have also seen a deeper division between the two main religions in the country with the majority Christians feeling hugely violated by the attacks especially the recent massacres in Mandera County. On the dawn of 22nd November, a bus headed for Nairobi from Mandera was attacked by gunmen who ordered all passengers to recite verses of the Holly Quran thereby killing the 29 Christians who were unable to recite the verses. However, the Muslim community in Kenya has continued to distance itself from the barbarian acts of the terrorists.

The Muslim leaders also condemned the clerics who were radicalizing young Muslims in places of worship. This came after four mosques in Mombasa were temporarily closed a fortnight ago following a police raid and recovery of explosives, guns, crude weapons and other paraphernalia. It has emerged that there are indeed some Muslim leaders in the coastal region who are fuelling the animosity and insecurity and even supporting the terrorists to succeed in their attacks. Security organs remain on high alert and they hope to thwart any planned attacks to avoid more fatalities and fear among the citizens of Kenya and East Africa.

Author: Evans Leshao - Kenya

Share it!
Tags: atacuri, ISIS, moschee, demisie, crestini


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.