Logo

Kenya/ Un nou an... in colaps?!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 15107 times
Kenya/ Un nou an... in colaps?! Image

Kenya/ Un nou an... in colaps?!

RO
Nu a fost o modalitate bună de a începe noul an. La doar patru zile de la Anul Nou, cel puțin o persoană a fost ucisă și multe altele au fost rănite duminică, 4 ianuarie, atunci când o clădire rezidenţială cu şase etaje s-a prăbușit în capitala Kenyei, Nairobi. Clădirea pliată este situată într-o zonă dens populată, cu o mulțime de case rezidenţiale și alături, o școală primară.

În timp ce era neclar cât de multe persoane au fost prinse sub dărâmături, rapoartele spun că au existat 22 de supraviețuitori care au fost scoşi din dărâmăturile clădirii, situată în cartierul Haruma din Nairobi. Peste 20 de persoane au fost trimise la spitalele locale.

Ca şi în cazul nigerian al prăbușirii bisericii Sinagoga a Națiunilor din Lagos, unele părți ale clădirii au fost ocupate, în timp ce unele părți erau în construcție. În cazul din Kenya, cele șase etaje ale clădirii au fost toate ocupate și un al șaptelea era în construcție. În acest punct, întrebările anchetei ar trebui axate asupra proprietăţii de efectuare a construcțiilor în mijlocul locuitorilor. Cifrele victimelor dintr-un astfel de scenariu, în caz de incident este, de obicei, devastator. De asemenea, la fel ca în cazul nigerian, se pare că aprobarea de către autoritățile locale pentru construcție a lipsit. Pe cine va cădea povara responsabilității pentru prăbușire devine o problemă foarte importantă.

În timp ce utilaje de ridicare grele au sosit la fața locului şi alţi oficiali ai poliției au fost prezenți. Cu toate acestea, au existat mai multe rezidenţi care au venit mai devreme la faţa locului, oferind ajutor prin voluntariat şi au săpat în moloz pentru a găsi alte persoane rănite.

După colaps, statul a ordonat 20 de ambulanţe pentru a fi staționate în zonă, gata să ducă supraviețuitorii la spital.

Între timp, persoane înarmate considerate a fi membri ai unui grup extremist au împușcat mortal un pastor în orașul de coastă din Kenya, Mombasa, a dezvăluit poliția duminică, 11 ianuarie.

Fostul pastor a fost împușcat la intrarea în școala primară Mvita care găzduiește Centrul Maximum Revival, o moschee și o altă biserică. La acel moment, poliția era încă nesigură cu privire la cine a fost responsabil pentru ucidere. Cu toate acestea, e evident că atacul se încadrează într-un anume model de pistol și atacuri explozive de pe coasta kenyană, blamând grupul militant al-Shabab Al-Qaeda din Somalia.

Așa cum am raportat în alte ocazii, Al-Shabab este o grupare militant islamică care a promis că se va răzbuna pentru prezența trupelor din Kenya care luptă împotriva grupului militant din Somalia. Din octombrie 2011, Kenya nu a cunoscut pacea de la activitățile acestui grup nemilos.


Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: blogs.ft.com

EN
It was not a good way to start the year.  Barely four days into the New Year, at least one person was killed and several others were injured on Sunday, January-04 when a six-storey residential building collapsed in the Kenyan capital Nairobi. The collapsed building is situated in a densely populated area, with lots of residential houses; and beside it a primary school.

While it was unclear how many persons were trapped in the rubble, reports say that there were 22 survivors who had been pulled out of the rubble of the building, situated in Nairobis Haruma neighbourhood. Over 20 people had been admitted to local hospitals.

Like the Nigerian case of the collapse of the Synagogue church of all Nations in Lagos, some parts of the building were occupied, while some parts were under construction.  In the Kenyan case, the six floors of the building were all occupied and a seventh was under construction. On this point, investigation questions ought to be asked on the propriety of carrying out construction in the midst of dwellers. Casualty figures from such a scenario in the event of any mishap is usually devastating.  Also, like the Nigerian case, it appears approval by local authorities for the construction was lacking. On whom the burden of responsibility for the collapse lies becomes a very important issue therefore.

As heavy lifting machinery came to the scene, the police and other rescue officials were present.  However, there  were several residents who  had  earlier come to site,  volunteering their help and  digging in   the  rubble  to  find any  injured  persons.

Following the collapse, the state had ordered 20 ambulances to be stationed in the area, ready to whisk any survivors to the hospital.

Meanwhile, gunmen believed to be members of an extremist group have shot dead a pastor in Kenyas coastal town, Mombasa, police revealed on Sunday 11-January.

The late pastor was shot at the entrance of the Mvita Primary School which hosts the Maximum Revival Centre, a mosque and another church. As at that time, the police was still uncertain about who was responsible for the killing. However, it appears obvious that the shooting forms part of a pattern of gun and explosive attacks at the Kenyan coast blamed on the al-Qaida-linked al-shabab militant group from Somalia.

As we have reported on other occasions, the Al-Shabab is an Islamic militant group that has vowed to make retribution for the presence of Kenyan troops fighting the militant group in Somalia. Since October 2011, Kenya has not known peace from the activities of this ruthless group.


Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: Nairobi, cladire prabusita, victime, supravietuitori, Kenya


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.