Logo

Kenya/ Timpuri interesante pentru ... casatorie

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 13476 times
Kenya/ Timpuri interesante pentru ... casatorie Image

Kenya/ Timpuri interesante pentru ... casatorie

RO

Faptul că persoanele de același sex au dreptul să se căsătorească în multe țări din jurul lumii nu mai e ceva nou. În Africa, Africa de Sud este în momentul de față singura țară în care căsătoriile de acest gen sunt legale. Când ne gândim la căsătorie, imaginea care ne vine în gând este cea dintre un bărbat și o femeie sau mai multe. Cu toate acestea însă, lucrurile s-au schimbat. Există însă concepția că uniunea dintre două persoane de același fel nu este permisă în Africa.

Cu toate acestea, în Africa este cunoscută o formă de căsătorie între persoane de același sex numită căsătoria între femei și care a fost practicată dinainte de colonialism. „Căsătoria între femei este cea în care două femei se căsătoresc”. Este important de menționat că uniunea a două femei în acest context nu este la fel ca o căsătorie între două lesbiene. Natura relației dintre femeile căsătorite în aceste căsătorii tradiționale este legală, socială, dar nu și sexuală. Așadar, acest tip de căsătorii nu sunt la fel cu cele practicate în Europa, nu sunt ca cele dintre lesbiene pentru că nu există atracție sexuală și femeia soț nu se implică în relația sexuală cu soțiile sale. O femeie soț este o femeie care este legal și social căsătorită cu o altă femeie.  

În mod tradițional, căsătoria dintre două femei este o modalitate prin care femeile au mai multă influență socială în societățile unde moștenirile sunt oferite doar bărbaților. În astfel de societăți, căsătoria dintre femei oferă acestora un anumit statut social ca și capul familiei.

În unele societăți, precum în cea a oamenilor Nandi din vestul Kenyei, femeile mai în vârsă (care nu mai pot avea copii) care nu s-au căsătorit niciodată și care nu au copii sunt candidații ideali pentru a deveni femei soți. Acest lucru are loc pentru că ei vor un moștenitor care să le moștenească numele, bogăția și proprietatea. O femeie în astfel de situații va găsi o femeie mai tânără cu care să se căsătorească și care să îi nască copiii. Ea va deveni o femeie soț oferindu-i celeilalte averea sa și va respecta toate ritualurile cerute de familia miresei. Soția ar putea avea copii cu orice bărbat dorește, sau cu un bărbat ales de prima femeie, dar tatăș legal și social al copiilor va fi femeia soț. Acordurile dintre cele două femei îi oferă femeii soț aceleași drepturi asupra copiilor ca orice bărbat într-o căsătorie. Fiind tatăl social și legal al copiilor, femeia soț îi va crește ca orice alt tată, indiferent de cine ar fi tatăl lor biologic.  

Ideea cu femeia soț are rolul de a duce așadar mai departe numele de familie, onoarea familiei și proprietățile acesteia. 

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.realityweddings.com

EN

It is no longer news that same-sex marriage has been legalized in many countries all over the world.  In Africa, South Africa is presently the only country where same-sex marriage is legal.  When we think of marriage, the image that often comes into our minds is of a union between one man and one or more women. However, things have changed. There is still that prevailing perception that the concept of same-sex marriage is foreign to Africa.

However, common to Africa is a form of same sex marriage, known as woman marriage that has been practiced in Africa since before the advent of colonialism. “Woman marriage is where a woman marries another woman”. It is important to note that woman marriage in this context is not the same as lesbian marriage. The nature of the relationship between the women married to each other in these traditional woman marriage arrangements is legal and social but not sexual. Thus, while woman marriage is same sex marriage, it is not lesbian marriage because there is typically no sexual attraction and/or involvement between female husbands and their wives. A female husband is a woman who is legally and socially married to another woman.

Traditionally, woman marriage has served as an avenue through which women exercise social influence and patronage in societies where inheritance and succession pass through the male line. In such societies, woman marriage makes it possible for women to gain social status as the head of the household.

In some societies, such as the Nandi people of Western Kenya, women who are older (beyond child-bearing age), never married and have no children are prime candidates to become female husbands. This is because they will want an heir to inherit their name, wealth and property. A woman in this situation will find a younger woman to marry and bear her children. She will become a female husband by giving bride-wealth and observing all the other the rituals asked of a suitor by the bride’s family. The wife may have children with any man she wishes, or a man chosen by the female husband, but the legal and social ‘father’ of the children will be the female husband. The giving and receiving of bride-wealth accords the female husband the same rights over the children as any other husband. As the social and legal father of the children, the female husband will support the children as would any other father, regardless of who the biological father may be.

The female husband analogy thus  bears  credence  to  the  need to  perpetuate a  family name,  family  honour and  family  properties.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: kenya, casatorie, curiozitati,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.