Logo

Kenya/ Primire prezidentiala dupa acuzatii

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12615 times
Kenya/ Primire prezidentiala dupa acuzatii Image

Kenya/ Primire prezidentiala dupa acuzatii

RO
Când președintele unei națiuni este chemat în instanță, este, de obicei, o problemă importantă, deoarece cel mai mare legiuitor al țării ar trebui să fie întotdeauna mai sus de lege și dincolo de reproș. Cu toate acestea, atunci când președintele Uhuru Kenyatta din Kenya s-a întors acasă de la Curtea Penală Internațională de la Haga, mii de kenyeni s-au dovedit a-l primi cu brațele deschise.

Rapoartele arată că în zori, pe 9 octombrie, mii de susținători, inclusiv membri ai parlamentului s-au aliniat pe străzi conducându-l de la aeroport spre centrul orașului. Ei au fluturat steaguri din Kenya și au scandat numele domnului Kenyatta, în mijlocul cântecelor, declarându-i nevinovăția. Președintele s-a adresat scurt mulțimii, stând în picioare prin trapa mașinii.

Acest lucru s-a întâmplat fie din cauză că oamenii l-au iubit, indiferent de orice, sau acuzațiile au fost descoperite a fi false. Acuzațiile au fost de crime împotriva umanității referitoare la violențele post-electorale din 2007 din Kenya, care au lăsat în urmă 1200 de morți și 600.000 de strămutați. Dl. Kenyatta se confruntă cu exact cinci acuzații cu privire la masacrele etnice - cele mai grave violențe din Kenya de la proclamarea independenței din 1963. Cazul a fost trimis la CPI după ce Kenya nu a reușit să-i aducă pe făptași în fața justiției.

Kenyatta a devenit primul șef de stat care a apărut în fața Curții Penale Internaționale de la Haga și a negat acuzațiile care i se aduc.

Unii observatori au luat act de faptul că festivitățile nu ar fi fost neapărat orchestrate - președintele având o bază de sprijin mare. Este înregistrat faptul că în jur de 100 de politicieni din Kenya au zburat la Haga pentru a-l susține pe președinte, care a fost citat să se prezinte la o "conferință de stare" ICC - o audiere preliminară. Urmărirea penală de marți, 7 octombrie, a acuzat guvernul kenyan de ascunderea dovezilor vitale, cum ar fi înregistrările telefonice ale lui Kenyatta, extrasele de cont și declarațiile fiscale, iar apărarea a spus că, fără dovezi, nu ar trebui să existe niciun proces.

Judecătorii trebuie să decidă acum dacă să renunțe la proces sau să ofere urmăririi penale mai mult timp pentru a căuta dovezile lipsă. Marți, urmărirea penală a recunoscut că situația a fost în impas. Fără un nou nivel de cooperare ar putea să nu fie în măsură să acționeze în vederea realizării unui proces.

Să ne amintim că domnul Kenyatta a fost ales în 2013, în ciuda confruntării cu acuzațiile CPI. Analiștii spun că a întors urmărirea penală în favoarea sa, prezentând-o ca o intervenție străină în afacerile interne ale Kenyei. El a acuzat în continuare instanța de judecată de a fi părtinitoare împotriva liderilor africani.

Marți, Kenyatta a invocat un articol, care nu a fost folosit înainte, din Constituție, predând puterea, temporar, vicepreședintelui William Ruto. Măsura temporară a fost modul în care Kenyatta a îndeplinit ordinul instanței de a apărea, dar, de asemenea, insistând că el este un cetățean privat în timpul audierii.

În timp ce observatorii juridici și politici internaționali au urmărit pentru a vedea rezultatul din impas, cei care sunt dornici de curățenia morală a conducerii s-ar aștepta la un efort autentic din partea Kenyei de a nu ascunde sub covor actul criminal, ci să-l expună, indiferent care este făptuitorul.

Autor: Tubonemi - Nigeria
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: africanleadership.co.uk

EN
When the President of a nation is summoned to court, it is usually a sensitive matter because the land’s highest ruler ought to always be above board and beyond reproach. However, when President Uhuru Kenyatta of Kenya returned home from the International Criminal Court in the Hague, thousands of Kenyans turned out to welcome him.

Reports state that at dawn, on 09-October, thousands of his supporters including members of parliament lined the streets leading from the airport to the centre of the city. They waved Kenyan flags and chanted Mr. Kenyatta\s name, amid songs declaring his innocence. The president briefly addressed the crowds, standing up through the sunroof of a car.

It was either his people loved him no matter what or the charges have been discovered to be frivolous. The charges are of crimes against humanity relating to Kenya’s 2007 post-election violence that left some 1,200 dead and 600,000 displaced.  Mr. Kenyatta faces exactly five charges relating to the ethnic massacres - the worst violence in Kenya since independence in 1963. The case was sent to the ICC after Kenya failed to bring the perpetrators to justice.

Kenyatta became the first sitting head of state to appear before the International Criminal Court in The Hague and has denied the charges against him.

Some observers note that the celebrations may not necessarily have been orchestrated - the president has a large support base. It is on record that around 100 Kenyan politicians flew to The Hague to support the president who had been summoned to appear at an ICC "status conference" - a pre-trial hearing. The prosecution on Tuesday 07-October, accused the Kenyan government of withholding vital evidence such as Kenyatta’s phone records, bank statements and tax returns and the defence said that without evidence, there should be no trial.

The judges must now decide whether to abandon the trial or give the prosecution more time to search for the missing evidence. On Tuesday the prosecution admitted the situation was deadlocked. Without a new level of co-operation it may not be able to proceed towards a trial.

It will be recalled that Mr. Kenyatta was elected in 2013, despite facing charges at the ICC. Analysts said he turned the prosecution to his advantage, portraying it as foreign intervention in Kenya\s domestic affairs. He has further accused the court of being biased against African leaders.

On Tuesday, Kenyatta invoked a never-before-used article of the constitution, handing over power temporarily to Deputy President William Ruto. The temporary measure was Kenyatta\s way of fulfilling the court order to appear, but also insisting that he be a private citizen during the hearing.

While international legal and political observers watch to see the outcome of the deadlock, those who are keen on the moral uprightness of leadership would expect a genuine effort by Kenya to not just sweep under the carpet any bit of criminal act but expose them, irrespective of who the perpetrator is.

Author: Tubonemi - Nigeria

Share it!
Tags: Kenya, presedinte, acuzatii, fani, primire, urale


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.