Logo

Kashmir, raiul pe pamant pakistanez!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 6504 times
Kashmir, raiul pe pamant pakistanez! Image

Kashmir, raiul pe pamant pakistanez!

RO

Azad Jammu Kashmir este partea Kashmirului ce se află pe teritoriul Pakistanului și care încă rămâne aproape de granița cu India, deși a fost dată Pakistanului acum mult timp când subcontinentul a fost împărțit în două țări: India și Pakistan. Deoarece este un teritoriu disputat de ambele părți, Azad Jammu Kashmir (partea pakistaneză) este unul dintre cele mai pașnice și sigure locuri din Pakistan pentru turiștii internaționali. În timp ce întregul Kashmir este un paradis pe pământ, Azad Jammu Kashmir s-a dovedit a fi cel mai sigur pentru turiștii din întreaga lume. Iată aici patru lcuri care trebuiesc vizitate din Azad Jammu Kashmir.  

Orașul Mirpur:

Un oraș căruia i se alătură o suburbia mică ascunsă între munții din Azad Kashmir, Mirpur este cel mai bine dezvoltat oraș din Azad Kashmir. Deși este cel mai bine dezvoltat, este totuși departe de a fi echipat cu toate cele necesare și de a fi un oraș complet modern, dar de aici își ia Mirpur șarmul. Se dezvoltă rustic într-o junglă urbană pe zi ce trece. Este un oraș cunoscut pentru străzile mari și cărările din cărămizi, unde se află de asemenea drumul pentru plimbări Mangla și unde puteți vedea niște peisaje și un apus absolute superb. Mulți cred altceva, dar Mirpur este unul dintre cele mai bogate orașe din Azad Kashmir. Având bungalouri uriașe în suburbii, majoritatea cetățenilor lucrează și trăiesc în străinătate. Orașul nu este nici prea frumos și nici prea depresiv, reprezentând perfect Pakistanul.  

Valea Neelum:

Cunoscută pentru munții utopici care înconjoară valea, flora superbă și râul care curge lin în vale, valea Neelum este o zonă bine păstrată care arată cât de frumoasă este natura. Este un loc pașnic vizitat de mii de turiști în fiecare an. Dar din cauza infrastructurii nepotrivite și din cauza faptului că zona este izolată, nu a fost afectată de gunoaie sau de uciderea în masă a florei și faunei care are loc odată cu creșterea turismului în zone naturale.

Valea Shounter:

Munții utopici care înconjoară valea, vârfuri acoperite de zăpadă și multă, multă floră, ce diferențiază valea Shounter de restul văilor foarte frumoase din Pakistan? Lacul Chitta Katha situat deasupra nivelului mării. Valea Shounter este situateă înaintea văii Neelum, iar lacul Chitta Katha este un fenomen geografic păstrat perfect în forma sa naturală. Numele lacului se traduce în „Lacul Primăverii Albe” deoarece legenda spune că lacul a fost creat în timpul unei primăveri în munți. Apa este foarte clară și reflectă cerul. Este aproape ca o piatră uriașă de opal îngropată în pământ deoarece apa este extraordinar de clară.  

Lacul Binjosa:

Unul dintre cele mai dezvoltate și accesibile zone pentru turiști din Azad Kashmir, lacul Binjosa și valea care îl înconjoară sunt amândouă faimoase pentru copacii gigantici care se întind pe o suprafață foarte întinsă deasupra nivelului mării. Valea are un hotel și multe restaurante pentru turiști, lucruri pe care multe văi din Pakistan nu le au. Dar asta nu înseamnă că frumosețea naturală a văii a fost compromisă. De departe, frumoasețea naturală a văii este un adevărat spectacol. Situată la câteva ore cu mașina de orașul Mirpur, lacul Binjosa este un loc ideal pentru turiștii care caută să scape de viața tumultuasă a orașelor și să petreacă ceva timp în natură.

Așadar, unde veți merge în următoarea voastră vacanță? 

Autor: Adam Fiaz - USA
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.kashmirtourpackage.org

EN

Azad Jammu Kashmir is the part of Kashmir that is within the Pakistani territory and the Maqbuza Kashmir part still remains within the Indian border while it was to be given to Pakistan long ago when the Sub-Continent was divided into two countries: India and Pakistan. Being a disputed territory, Azad Jammu Kashmir (the Pakistan side) is one of the most peaceful and safe places in Pakistan for international tourists to visit. While the entire Kashmir is paradise on Earth, the Azad Jammu Kashmir side has proven to be safer for tourists from across the globe. Here are four must-visit places in Azad Jammu Kashmir.

Mirpur City:

A city joined by a small suburbia dwelling in the hills of Azad Kashmir, Mirpur is the most developed city of Azad Kashmir. While it is the most developed, it is still far from a fully equipped and modernized city and that is what gives Mirpur its charm. It’s rustic developing into an urban jungle day by day. It is a city known for its wide streets with brick footpaths, the Mangla dam walking track, the beautiful sunsets and the amazing scenery. Many might assume otherwise, but Mirpur is one of the wealthiest cities of Azad Kashmir. With huge bungalows littering the suburbs, most of the citizens work and live abroad. Not too beautiful and not too grim, it is a depiction of real Pakistan.

Neelum Valley:

Known for the utopian mountains that surround the valley, the beautiful greenery and the river that flows through the valley, Neelum valley is a well-preserved area that shows one how beautiful nature truly is. It is completely peaceful and serene and is visited by many tourists every year. But since the road infrastructure is not apt enough and the area is a bit remote, it is still safe from littering and annihilation that mass tourism brings to such places.

Shounter Valley:

Utopian mountains surrounding the valley, snow-capped peaks and lots or greenery, what makes the Shounter Valley different from the rest of the beautiful valleys of Pakistan? It is the Chitta Katha Lake, situated high above sea level. The Shounter Valley is situated further ahead in the Neelum Valley and the Chitta Katha Lake is a geographical phenomenon that is perfectly preserved in its natural state. The name of the lake translates into “White Spring Lake” as it is stated that the lake has been created due to a mountain spring. The water has a clear color that reflects the sky. It almost looks like a giant opal stone encrusted in the ground because that is how pure the water is.

Lake Binjosa:

One of the more developed and easily reachable tourist spots of Azad Kashmir, Lake Binjosa and the surrounding valley are famous for its giant trees that spread over a wide area high above sea level. The valley has a hotel and restaurants for tourists that most valleys in Pakistan don’t have. But that doesn’t mean that the natural beauty of the valley has been compromised; far from it, the natural beauty of the valley is a spectacle. Situated a few hours’ drive away from Mirpur city, Lake Binjosa is an ideal spot for city locals to get away from city life and enjoy nature.

So, where will you go on your next vacation?

Author: Adam Fiaz - USA 

Share it!
Tags: pakistan, asia, islam, kashmir, turism, natura,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.