Logo

Japonia/Imobiliare langa Fukushima

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9324 times
Japonia/Imobiliare langa Fukushima Image

Japonia/Imobiliare langa Fukushima

RO
Unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate a lovit nord-estul Japoniei la 11 martie 2011. Lumea a fost șocată de rezultatul tsunami-ului care a ucis aproape 20.000 de oameni și a provocat un colaps la centrala nucleară Fukushima Daiichi. De atunci, efectele colapsului nuclear continuă să se facă simțite în întreaga regiune. Criza a forțat mai mult de 160.000 de persoane din prefectura Fukushima să evacueze zona și să-şi părăsească locuințele.

În luna iulie, un raport despre celebrele maimuţe macaque din Japonia a anunţat că, fiind testate pentru anomalii ale sângelui, au răspuns pozitiv, ceeac ce le-ar putea face, eventual, mai sensibile la bolile infecţioase. Potrivit rapoartelor, testele au fost efectuate pe maimuțele sălbatice care trăiesc în regiunea Fukushima, iar rezultatele examenelor de sânge au fost legate de reziduurile radioactive de la centrala electrică.

Mai mult decât atât, în aceeași lună, un alt raport a venit din partea Ministerului Agriculturii din Japonia, care arată că 14 câmpuri diferite de orez – toate situate în afara zonei de evacuare a centralei - au fost contaminate cu material radioactiv. Rapoartele au arătat că ceilalte cinci terenuri din interiorul zonei de evacuare au fost, de asemenea, contaminate. Prin urmare, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a fost mandatat să pună în aplicare măsuri mai bune de protecție pentru viitoarea activitate din cadrul fabricii. Între timp, muncitorii pentru decontaminare, purtând costume albe, încearcă să decontamineze de radiații solul vegetal, iar resturile sunt puse în saci negri de plastic - pentru eliminarea reziduurilor la site-uri de stocare improvizate pe marginea drumurilor și a parcurilor publice, așteptând o schimbare către un depozit mai permanent al deșeurilor nucleare.

În schimb, în timp ce Fukushima încă se ridică de sub resturile cutremurului,  vecina Iwaki prosperă. Prețurile proprietăţilor din Iwaki, situată la aproximativ 60 de kilometri la sud de naufragiata centrală nucleară, au atins vârful. Acest lucru se datorează faptului că oamenii, forţat evacuați din casele lor din zonele puternic contaminate, au înhăţat apartamentele şi terenurile din Iwaki. Ei acaparează Iwaki, în special muncitorii care lucrează la decontaminarea zonei.

Totuşi, s-a raportat că rezidenții de lungă durată și localnicii din zonă nu sunt mulțumiți de această dezvoltare. Ei cred că persoanele evacuate, fiind nou-veniți, s-au îmbogăţit ca urmare a compensării din partea guvernului. Ei îi văd pe unii dintre muncitori ca indisciplinaţi. Paradoxal, nou-veniții în sine sunt speriați și nu le plac vorbele pline de ură pe care le aud în jurul lor. În timp ce persoanelor evacuate le-ar fi plăcut să se întoarcă acasă, celor mai mulţi dintre ei nu le este încă permis să se întoarcă în localitățile cele mai grav contaminate, aflate la 20 de kilometri de la uzina distrusă, zonă cunoscută sub numele de "zona de excludere". Dar, din aprilie, guvernul a permis unor locuitori să revină în unele părţi din zona de evacuare. Cu toate acestea, conform rapoartelor, zona rămâne slab populată și plină de puncte fierbinți în care radiația este de patru ori mai mare decât ţinta guvernului pentru siguranța publică.

În acest moment, se pare, stoicismul şi sentimentul de comunitate ale Japoniei, lăudată în prealabil când tsunami-ul a distrus zona pentru prima oară, acum pare să fie în scădere în comunitate, în funcție de realitățile economice actuale.

Să sperăm că locuitorii din Iwaki și Fukushima vor continua să lucreze împreună în restaurarea tuturor persoanelor afectate de tsunami și contaminare.

Autor: Nemi Eremie - Japonia
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: Kttc.images.worldnow.com

EN
One of the most powerful earthquakes on record hit north-east Japan on the 11th of March 2011. The world was shocked at the resulting tsunami that killed almost 20,000 people, and caused a meltdown at the Fukushima Daiichi nuclear plant.   Since then, the effects of the nuclear meltdown continue to be felt throughout the region. The crisis forced more than 160,000 people in Fukushima prefecture to evacuate and leave their homes. In the month of July, a report came that Japan’s famous macaque monkeys were testing positive for blood abnormalities that could potentially make them more susceptible to infectious diseases. According to the reports, the tests were conducted on wild monkeys living in the Fukushima region, and the results of the blood exams were linked to the radioactive fallout at the power plant.

Furthermore, in that same month, another report came from Japan’s agriculture ministry that fourteen different rice paddies – all outside of the power plant’s evacuation zone – were contaminated with radioactive material. Reports showed that five others inside the evacuation zone were also contaminated. The Tokyo electric Power Company (TEPCO) was consequently mandated to implement better protective measures for future work at the plant.  Meanwhile, workers at the decontamination site wearing white suits keep clearing radiation-tainted topsoil and debris into black-plastic bags for disposal at improvised storage sites on roadsides and public parks awaiting a shift to a more permanent nuclear waste dump.

In contrast, while Fukushima still rises from the debris of the earthquake, neighbouring Iwaki is prospering. Property prices in Iwaki, which is about 60 kilometres south of the wrecked nuclear plant, have hit the ceiling. This is due to the fact that evacuees forced from their homes in more heavily contaminated areas have snatched up apartments and land in Iwaki. They pour into Iwaki, especially the workers at the nuclear clean-up site.

It is reported, however, that long-time residents and locals in the area are not happy with this development. They feel that the evacuees, being newcomers, have been made rich by reason of the government compensation. They also see some of the nuclear workers as unruly. In contrast, the newcomers themselves are frightened and do not like the hate talk they hear around them. While the evacuees would have loved to return home, most of them are still not allowed to return to the most badly contaminated townships within 20 kilometres of the destroyed plant known as the “exclusion zone”. But since April, the government has allowed some residents to return to parts of the evacuation zone. However, according to reports, the area remains sparsely populated and riddled with hot spots where radiation is as much as four times the government’s target for public safety.

At this time, it seems, Japan\s stoicism and sense of community, previously praised when the tsunami first broke, appears to be waning in the community in the light of present economic realities.

It is hoped that the residents of Iwaki and Fukushima continue to work together in restoring all persons affected by the tsunami and contamination.

Author: Nemi Eremie - Japonia

Share it!
Tags: Fukushima, cutremur, zone contaminate, Iwaki, tsunami


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.