Logo

Jamaica/Top 3, 400 m viteza

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12264 times
Jamaica/Top 3, 400 m viteza Image

Jamaica/Top 3, 400 m viteza

RO

Salutări! Din nou se află aici Legenda Oraşului Jamaica! Vorbind cu tine despre ştirile din Jamaica, îmi amintesc de un articol scris anterior despre minunile echipei noastre de sprint? Ei bine, echipa este aici, uimindu-ne la Jocurile Commonwealth-ului din Glasgow, Scoţia. În primul rând, finala pentru 400 m la femei; femeile jamaicane au luat toate cele trei medalii, aur, argint şi bronz. Genialul grup format din Novelene William-Mills, Stephanie-Ann McPherson şi Christine Day, a făcut Jamaica prima ţară care a câştigat toate cele trei medalii în turul acestor jocuri.

De obicei, întotdeauna ne descurcăm la sprint, cu toate acestea, nu este vorba doar de sprint ... Jamaica îşi întinde aripile şi se îndreaptă spre alte domenii de atletism ca triplu salt şi aruncarea de greutăţi şi datorită lui Jason Morgan, Jamaica a câştigat medalia de bronz, dar pentru Jason Morgan .. a fost într-adevăr un drum lung, greu şi emoţional, lipsa de anul trecut de la World Championship Team, el s-a săturat de aruncarea de greutăţi, totul a fost datorită rugăciunilor şi încurajării prietenilor lui care au văzut ceva special în el, s-a decis să aibă meargă pe alt drum ... câştigând medalia de bronz la Jocurile Commonwealth-ului din Glasgow.

Vorbind de o astfel de călătorie emoţionantă, el a spus: "Nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt, doar vorbind devin emotiv pentru că am trecut prin atât de multe în acest an. M-am oprit din aruncat, am renunţat de fapt la aruncat. O mulţime de oameni nu ştiu acest lucru, dar numai o mâna de oameni au  continuat să-mi spună să nu renunţ pentru că ceva special mi se va întâmpla, aşa că ar trebui să continuu şi asta este." Deci, asta mărturiseşte eroul Jason Morgan.

Acum, să ne uităm la triplu salt al lui Kimberly Williams şi la cum a câştigat medalia de aur, iar Andrew Riley a câştigat obstacolul de 110 m.
Andrew Riley ca şi colegul său coechipier Jason Morgan a avut suişuri şi coborâşuri şi totuşi acest lucru nu l-a descurajat în câştigarea medaliei de aur, dar în ciuda succesului său, el are ca scop îmbunătăţirea şi de a deveni mai bun în meseria lui, el însuşi se consideră un om care munceşte din greu şi este mândru de participarea la primul său campionat.

Acum cea care priveşte în viitor este Rasheed Dwyer, în conformitate cu antrenorul său Maurice Wilson, Dwyer este la fel de bun ca oricare dintre alergători, atâta timp cât se implică şi munceşte din greu .... şi după ce munceşti atât de mult, talentul nu se arată! Să sperăm că Dwyer va vedea această cursa ca o piatră de temelie pentru lucruri mai mari şi mai bune pentru sine şi pentru Jamaica.
Felicitări şi lui Warren Weir, Kemar Bailey Cole şi, desigur, Usain Bolt! Bravo tuturor sportivilor! Sper că unii dintre voi fac parte din vagonul echipei jamaicane!

Mare păcat că "Bestia", Yohan Blake nu a putut fi acolo pentru a adauga divertisment suplimentar şi emoţie, eu îi doresc o recuperare rapidă şi el va fi din nou mai mare şi mai bun decât înainte.

Author: Ricardo Benguche – Jamaica
Traducător: Cristina

Sursa foto: www.zimbio.com

EN

Greetings!!! Jamaica Urban Legend here again!! To talk to you all about the news in both Jamaica, remember a previous article I did on the wonders of our Sprint Team? Well here they are amazing us and astounding us at the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. First the 400m Women’s final; The Jamaican women got all three medals, Gold, Silver and Bronze. The brilliant contingent of Novelene William-Mills, Stephanie-Ann McPherson and Christine Day, made Jamaica the first country to win all three medals in the one lap event at these games.

Typically we always do well in the area of sprinting. However, it is not just sprinting alone…Jamaica is spreading its wings and moving to other areas of track and field like the triple jump and the shot put and thanks to Jason Morgan, Jamaica took the bronze medal, but for Jason Morgan it was really a long, hard and emotional road, missing out on last year’s World Championship Team, he decided that he had enough of the shot put, it was all thanks to the prayers and encouragement of his friends who saw something special in him and thanks to that, he decided to have another go…and it won him the bronze medal at the Glasgow Commonwealth Games.

Speaking on such an emotional journey he says: "Words can\t express how I feel, just talking about it gets me emotional because I have been through so much this year. I stopped throwing, I actually quit throwing. A lot of people don\t know that but just a handful of people kept telling me to keep pushing because something special is coming for me, so I should keep going and this is it," So says the hero Jason Morgan.

Now let’s look at the Triple Jump Kimberly Williams won the Triple Jump Gold and Andrew Riley won the 110m hurdles, Andrew Riley like his fellow teammate Jason Morgan had his ups and downs, and yet it did not deter him from winning the gold medal, but in spite of his success, he aims for improvement and becoming better in his craft, he considers himself a hard-working fellow and is proud of his first ever championship.

Looking to future now is Rasheed Dwyer, according to his coach Maurice Wilson, Dwyer is just as good as any of the runners out there, as long as he applies himself and work hard….after all hard work preserves when talent fails to show up!! Hopefully Dwyer will look at this race as stepping stone to bigger and better things for himself and for Jamaica, of course congrats to Warren Weir, Kemar Bailey Cole and of course Usain Bolt, Well done to all of the Athletes. Hope Some of you are actually on the Jamaican Bandwagon!!

A real shame Yohan “The Beast” Blake couldn’t be there to add extra entertainment and excitement, I wish him a speedy recovery and he will be back bigger and better than before.

Author: Ricardo Benguche - Jamaica

Share it!
Tags: Jamaica, jocuri sportive, medalii, sprint, Glasgow


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.