Logo

Jamaica, probleme financiare!

Author: admin
Posted: 2 years ago
Read: 4502 times
Jamaica, probleme financiare! Image

Jamaica, probleme financiare!

RO

Salutări! Sunt Jamaica Urban Legend și vă aduc noi știri despre viața din Jamaica.

Potrivit informațiilor, guvernul ia în considerare folosirea fondului Național de Locuințe pentru a sprijini bugetul, iar Dennis Chung, directorul executiv al Organizațiie Sectorului Privat din Jamaica a declarat că acest lucru ar micșora taxele ce vor fi impuse în următorul an fiscal.

În 2013, administrația lui Portia Simpson Miller a acceptat legea potrivit căreia $45,6 miliarde vor fi luate din fondul NHT pe o perioadă de patru ani pentru sprijin fiscal după o înțelegere pe patru ani cu Fondul Monetar Internațional. Această înțelegere a fost înlocuită anul trecut cu una separată pe trei ani.

Andrew Holness, deși este liderul opoziției, a criticat decizia, iar partidul său, Partidul Muncii din Jamaica, a amenințat că va duce legea la tribunal pentru a vedea dacă este legală. El a declarat că asemenea că se pot găsi fonduri altundeva.

Acum, el este Prim Ministru, iar administrația sa caută să obțină $27,4 miliarde în fonduri suplimentare pentru următorul an fiscal. Aici intră și $16 miliarde pentru Faza a Doua a ratei împrumutului și $11,4 miliarde pentru a înlocui sprijinul venit din partea NGT. Vor mai fi nevoie de fonduri suplimentare pentru salarii.

„Va fi dificil să lovim economia cu atât de multe taxe. Nu putem să creăm o situație pentru anul viitor în care vom mări taxele pe economie. Va trebui să o luăm mai ușor. Jamaica și-a atins limita în ceea ce privește taxele.

„Dacă vom mări taxele, ne putem confrunta cu sume din ce în ce mai mici din partea populației, iar acest lucru îi va lovi pe cei săraci. Dacă banii sunt aici și nu în fondul NHT, cum am putea să folosim aceste fonduri?

În ceea ce privește reacțiile cu care s-a putea confrunta Holness, Chung a declarat că „eu înțeleg asta, dar uitați-vă din perspectiva practică. Ar trebui să insistăm ca Trump (președintele Americii) să construiască un zid pentru că a spus că va construi un zid? Lucrurile pe care politicienii le spun în momentele lor nebunești nu au nimic de-a face cu partea practică a situației sale.”

Fayval Williams, Ministrul statal în Ministerul de Finanțe a declarat că „nu pot să confirm nici să neg nimic legat de NHT”, adăugând că Audley Shaw, Ministrul de Finanțe, va face publice măsurile luna viitoare.

„Noi examinăm toate posibilitățile pentru a finanța bugetul”

Bugetul pentru anul fiscal 2017-2018 va fi publicat joi. Lumea se așteaptă ca Shaw să anunțe o mărire a taxelor în martie. Shaw a numit ultima retragere de fonduri din NHT „un raid”.

Purtătorul de cuvânt al opoziției pe probleme financiare, Dr. Peter Phillips a declarat că problema cu care se confruntă administrația Holness a fost creată de ei înșiși.

„După cum am mai zis acum ceva timp și vom continua să spunem, țării, și în special celor mai săraci oameni și oamenilor de rând, li s-a cerut să poarte o povară prea mare pe umeri din cauza promisiunilor nechibzuite și motivate politic pe care administrația le-a făcut în timpul campaniilor electorale.”

În cadrul unui proces din 2016, un judecător a declarat că NHT-ul nu a fost creat ca un fond privat, motiv pentru care a oprit retragerea din 2013. 

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.telegraph.co.uk

 

EN

Greetings!!  Jamaica Urban Legend here with news on life in Jamaica.

The Government is reportedly considering using National Housing Trust funds for budgetary support, and Dennis Chung, chief executive officer, Private Sector Organisation of Jamaica said doing that would reduce taxes to be imposed for the upcoming fiscal year.

In 2013, the Portia Simpson Miller administration amended the law to take $45.6 billion from NHT over four years for fiscal support under a four-year deal with the International Monetary Fund. That deal was replaced last year with a three-year standby one.

Andrew Holness, while opposition leader, criticised the decision, and his Jamaica Labour Party threatened court action to test its legality. He also said alternative funding could have been found.

Now he is prime minister and his administration is looking for at least $27.4 billion in additional revenue for the next fiscal year. That amount includes $16 billion for Phase Two of the income tax giveback and $11.4 billion to replace the NHTs support. Additional money will also be needed for wages and salaries.

"Its going to be difficult to hit the economy with so much more taxes. We can have a situation in the next tax year where we e increasing the overall taxes on the economy; we e going to be slowing it down. Jamaica is at its taxable limit.

"If we actually increase the tax rate, we could be looking at diminishing returns and certainly hit the lower-income people. If the money is sitting down there, not just at the NHT, how can we utilise those funds?"

On the backlash Holness could face, Chung said, "I understand that, but I can only look at it from practical side. Should we insist that Trump (US president) build a wall because he said he was going to build a wall? Whatever the politicians say in their moments of hysteria, it has nothing to do with the practicality of the situation."

Fayval Williams, state minister in the finance ministry, said she should could not "confirm nor deny anything about the NHT", adding that Audley Shaw, finance minister, would reveal the revenue measures next month.

"We are examining all that we can to see the best Budget that we can put forward,"

 

The Budget for the 2017-2018 financial year will be tabled on Thursday. Shaw is expected to announce an increase in property tax rates in March. Shaw had labelled the last NHT withdrawal a "raid".

Opposition Spokesman on Finance Dr Peter Phillips said the cash crunch facing the Holness administration was part of its own doing.

"As we had said long ago, and we have continued to say, the country, and especially the poorest people and the ordinary working people, have been called upon to bear too much of a burden because of the reckless, politically motivated promises of the administration in the run-up to the elections."

A court in 2016 said the NHT was never intended to operate as a private scheme, in dismissing a legal challenge against the 2013 withdrawal.

Author: Ricardo - Jamaica

 

Share it!
Tags: usa, jamaica, politica, financiar, ministru, administratie, prim ministru,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.