Logo

Jamaica/ Ziua Nationala a... Vecinului!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 10963 times
Jamaica/ Ziua Nationala a... Vecinului! Image

Jamaica/ Ziua Nationala a... Vecinului!

RO
Bună și să aveți o zi splendidă!! Sper că sunteți bine și aveți grijă de dumneavoastră și de ceilalți, Legenda Urbană Jamaica este aici pentru a vă spune ce se întâmplă în Jamaica!! Din păcate, lumea în care trăim, nu este o lume plăcută și nu ne tratăm unul pe celălalt cu respect și demnitate, dar  uite ce a sugerat un editorialist în ziarul nostru local: Ce ziceți de Ziua Națională a Vecinului? O zi dedicată pentru a delibera acte de vecinătate și bunătate unul față de celălalt, spiritul de vecinătate este un spirit care are nevoie de revitalizare. În Biblie se spune: "Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți", acest verset înseamnă pur și simplu că trebuie să extinzi dragostea, respectul și demnitatea pentru cei apropiați ție, în același fel în care ți-ai dori să fii și tu tratat. Ca indivizi, nu ne-ar plăcea să ne fie foame, dar, din nefericire pentru unii oameni, viața le-a dat o mână mai grea, și nu își pot permite o masă bună, așa că, dacă știți pe cineva care suferă de foame, vă rugăm să dați ce-i mai bun din voi pentru a dona ceva de mâncare pentru a-i ajuta să treacă ziua. Dacă vedeți pe cineva în căutarea unui loc de muncă, cu scopul de a genera un venit, vă rugăm să faceți tot posibilul să-l ajutați să găsească un loc de muncă, ar putea exista, de asemenea, un elev care se luptă pentru a obține cărți, stilouri, creioane ... cine știe dacă același elev nu ar putea fi doctorul următor, avocatul sau viitorul ministru de guvern. Dar, așa cum am spus mai înainte, viața nu a fost atât de norocoasă ... pentru unii oameni.

Personal, eu cunosc pe cineva care se luptă să trăiască și încearcă să treacă peste toate... în fiecare zi, problemele sale într-adevăr făcându-mă să fiu recunoscător pentru ceea ce am. Deci, pentru a beneficia de înțelegerea importanței de a fi un bun vecin, voi împărtăși o poveste cu voi. Într-o noapte, mi-a spus despre cum fiica sa, care era la școală, avea nevoie de un dicționar pentru a-l utiliza la școală. Mi-a încredințat sarcina de a găsi unul, dar am dat peste o problemă, în magazinul în care am fost nu am găsit niciun dicționar, doar un tezaur, dar eu l-am cumpărat și i l-am dat. El mi-a fost recunoscător, ceea ce era bine, însă fiica sa tot nu avea un dicționar. Sper ca într-o zi să-i pot oferi un dicționar pentru ca ea să-l folosească, să invețe toate cuvintele și să devină erudită. În această țară, mulți dintre noi se luptă să treacă peste probleme și mulți dintre noi nu reușim singuri, de aceea sper să fie o Zi Națională a Vecinului în țara mea. Sper că tu, cititorule, vei încerca să aplici puțină vecinătate în viața ta, dacă vedeți sau știți pe cineva care se luptă pentru a trece peste greutăți, vă rog să nu ignorați acea persoană, vă rog să-I oferiți cee ace aveți, deoarece, încă o dată, unii oameni nu au noroc, așa că vă rog să vă cruțați un gând sau un dolar pentru ei.

Autor: Ricardo Benguche - Jamaica
Traducător: Narcisa Morariu
Sursa foto: news.health.com

EN
Hello and Good Day!! Hope you are doing well and taking good care of yourself and others as well, Jamaica Urban Legend here to tell about what is happening in Jamaica!! Unfortunately the world we live in, isn’t a pleasant world and we don’t treat one another with respect and dignity, but here is what a columnist on our local newspaper suggested? How about a National Neighbor Day? A day dedicated to deliberate acts of neighborliness and kindness to one another, the spirit of neighborliness is a spirit that needs to revitalized. In the bible it says: “Love your neighbor as you love yourself”, this verse simply means that you must extend love, respect and dignity to those you nearest to you, in the same you would like to be treated. As individuals we wouldn’t like to be hungry, but sadly for some people, life has dealt them a very bad hand, and won’t be able to afford a proper meal, so if you anyone that is suffering from hunger, please try your very best to donate or provide some food to get him/her through the day. If you see someone that is looking for a job in order to generate some income, please do your best to help him find a job, there could also be a student that is struggling to afford books, pens, pencils…who knows that same student could be the next doctor, lawyer or future government minister. But as I said before life has dealt them a very bad…for some people.

Personally, I know someone who is struggling to get by and trying to pull through…each and every day, his problems really make me thankful for what I have. So for the benefit of understanding the importance of being a good neighbor, I will share one story with you. One night, he told me about how his daughter, who was in school, needed a dictionary to use for her school, he entrusted me with task of finding one, but I stumbled across one problem, in the store I was in, there was no dictionary, only a thesaurus, but I still bought it and gave it to him, he was still grateful, which was good, but his daughter still needed a dictionary. Hopefully, one day I can provide her with a dictionary, she can use, so can learn all the words, so can she can very learned and erudite. In this country, a lot of us are struggling to get by and a lot of us can’t do it alone, which is why I hope that there will be National Neighbor Day in my country. I hope that you the reader will try to apply a bit neighborliness in your life, if you see or know someone that is struggling to get by and pull through, please don’t disregard that person, please give what you have, because once again, some people have been dealt a bad hand, so please spare a thought and a dollar for them.

Author: Ricardo Benguche - Jamaica

Share it!
Tags: vecini, bunatate, mila, ajutor


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.