Logo

Jamaica/ Nou lider politic!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 4929 times
Jamaica/ Nou lider politic! Image

Jamaica/ Nou lider politic!

RO

Bună ziua lume, sunt Jamaica Urban Legend și vă aduc noi știri interesante din Jamaica! Contabilul Joseph Patterson a declarat că nu se vede ca un zeu politic, ci că a încercat pe cât posibil să îi ajute pe alegătorii din St. Elizabeth Nord-Est să se salveze din fața unui sistem politic tribal care a ajutat doar la păstrarea puterii în mâinile politicienilor, oamenii având foarte puține beneficii.  

Bărbatul în vârstă de 44 de ani, care până acum câteva zile era un necunoscut în Jamaica, a insistat că nu se află aici pentru a oferi oamenilor ceea ce au deja. „Eu nu voi fi un politician de duzină. Vă puteți baza pe mine pentru o reprezentare puternică. Nu mă interesează banii. Mă interesează ajutarea fiecărui alegători să găsească măsuri productive prin care să poată să câștige destul pentru a plăti lucrurile pe care le vor” a declarat el ieri.  

Patterson crede că electoratul nu a avut o șansă adevărată de a alege inteligent. „Noi presupunem că nu se poate discuta cu oamenii. Din experiența mea, mulți dintre ei vin aici pentru că s-au trezit la realitate. Eu cred că se poate discuta cu jamaicanii. Noi presupunem ce-i mai rău, așa că primim ce-i mai rău” a declarat el.  

Amintind de consecințele pe care le înfruntă unii politicieni atunci când încearcă să schimbe status quo, Patterson a declarat că „greșeala pe care domnul (Damion) Crawford a făcut-o e că s-a alăturat problemei. Ceea ce facem e să lucrăm cu oamenii. Eu vorbesc și cu JPL, și cu PNP și îi educ asupra problemei.”  

Potrivit carismaticului om de afaceri, oamenii din St. Elizabeth Nord-Est au răspuns deja pozitiv față de el și de partidul său – Congresul Independent și Unit (UIC). „O mare parte a alegătorilor Partidului Național al Oamenilor mă sprijină pe mine, la fel ca un mic procentaj al suporterilor Partidului Muncii din Jamaica” a declarat el.  

El a adăugat că „și un mare procentaj din cei care nu au votat în cadrul ultimelor alegeri (din 2011) mă vor sprijini pe mine. Planul meu este să fac exact ce am făcut și până acum – să explic oamenilor că ceea ce au făcut timp de 53 de ani a dus la eșecuri și că trebuie să încercăm ceva diferit. Avem nevoie de un lider care să se concentreze ca ei să devină productivi și să se poată ajuta singuri.”  

Patterson s-a plâns că toate probleme țării vin de la guvernarea proastă. „Totul vine de la sistemul de guvernare care este înclinat către corupție din cauza designului său, nu din cauză că oamenii care intră în sistem sunt răi. Sistemul îi transformă în oameni răi.  

„E ca o companie. Dacă am profit puțin, atunci există posibilitatea să existe activități frauduloase, dar dacă eu controlez totul cu o mână de fier, chiar dacă cineva știe să fure va prefer să fie mai atent. Dar dacă sistemul meu se concentrează pe prea multă putere oferită doar câtorva indivizi, atunci ei vor profita de toate oportunitățile de a deveni corupți existente. Acum, rămâne de văzut dacă va avea loc vreo schimbare adevărată sau nu.  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca Ivanovici
Sursa photo: www.jamaica-gleaner.com

EN

    Greetings, Jamaica Urban Legend here with more scintillating news about Jamaica, Accountant Joseph Patterson says he does not consider himself a political messiah, but that he has thrown his hat into the ring to help the electors of St Elizabeth North Eastern save themselves from a tribal political system that has served only to keep power in the hands of politicians, with too little benefit to the people.

The 44-year-old, who until a few days ago was an unknown to Jamaicans, insisted that he is not here to offer the people more of the same. “I will not be a handout politician. You can count on me for strong representation. I’m not interested in handouts; I am interested in helping each constituent find productive means by which to earn and pay for the things that they want,” he told yesterday’s

Patterson believes the electorate has not been given a fair chance to choose wisely. “We assume that the people cannot be reasoned with. In my experience, many of them have come my way because of reason. I think Jamaicans can be reasoned with. We assume the worst, and therefore we get the worst,” he stated.

Reminded of the consequences faced by some politicians when they attempt to change that status quo, Patterson quipped, “The mistake that Mr (Damion) Crawford made was to join the problem. What we are doing is working with the people. I talk to (both) JLP, PNP (constituents), and I educate them on what the problem is.”

According to the charismatic businessman, already the people of St Elizabeth North Eastern have responded favourably to him and his party — the United Independents’ Congress (UIC). “A large segment of People’s National Party voters are in [my] corner, as are a small percentage of Jamaica Labour Party supporters,” he said.

He added: “And a large percentage of those who did not vote in the last general election [in 2011] will be behind my candidacy. my plan is to do exactly what we have been doing — explaining to the people that what they have done for 53 years has failed them and we have to do something completely different. We need a leader who is going to focus on helping them become productive to help themselves.”

Patterson lamented that at the heart of the country’s problems is the issue of bad governance. “That stems from the system of governance that we have [that is] prone to corruption because of its very design, not because the people who go in are bad. The system turns them into bad people.

“It’s like a company. If I have poor checks and balances, then it’s prone to fraudulent activity, but if I have strong controls, even though somebody might be a thief generally, he might be more inclined to be careful. But if my system concentrates too much power into certain individuals, then they will use that opportunity to become corrupt. Now it remains to be seen whether or not real change will occur. 

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: jamaica, politica, contabil, joseph patterson, alegeri,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.