Logo

Jamaica/ Doua vieti daruite ... bolnavilor!

Author: admin
Posted: 3 years ago
Read: 9591 times
Jamaica/ Doua vieti daruite ... bolnavilor! Image

Jamaica/ Doua vieti daruite ... bolnavilor!

RO

Bună ziua, cititori! Sper că v-ați bucurat de Crăciun și de Revelion de asemenea, acum este 2-15 și este timpul pentru un nou început și un nou capitol în viețile noastre. Este mereu minunat să auzi despre cineva care s-a dedicate complet ajutării altora care nu se pot ajuta pe ei înșiși. Claudette Codner și Ellen Saunders-Hussey au fost recent premiate la Reședința Regelui pentru serviciul lor la Spitalul Regional St Ann din Golf, unde au lucrat decenii la rând pregătind mese sănătoase pentru sutele de pacienți care au trecut prin spital în fiecare an. Pentru cele două femei, premiul nu reprezintă timpul pe care l-au petrecut gătind aceste mee, ci o sărbătorire a dragostei pe care o au pentru meseriile lor.    

Saunders-Hussey și Codner au lucrat la spital timp de 27 și 28 de ani. „Îmi place. Îmi place să muncesc aici mai mult decât oriunde altundeva” a declarat Codner, care se va pensiona în câțiva ani. Locuitoare a Gibraltarului și membră a parohiei din zonă, Codner a declarat că se iubește să servească pacienții. „Noi numim pacienții turiști”. Pentru Codner, e minunat să asiști la recuperarea pacienților, de fapt atât Codner cât și Sanders-Hussey consult un nutriționist înainte de a pregăti mesele pacienților care suferă de diferite afecțiuni. „Îmi place”, a declarat Saunders-hussey, adăugând că deși ea nu interacționează direct cu pacienții, îi place să îi servească pregătindu-le mesele. Femeile, care sunt mame de asemenea, au spus că joburile lor le-au oferit resursele financiare necesare pentru a avea grijă de familiile lor. Hussey, care este din Chester în St Ann, a spus că deși ea nu este „doctor sau profesoară”, a reușit să crească trei copii care au excelat în toate.  

Deși doctorii și asistentele sunt cei care au grijă direct de pacienți, femeile cred că personalul din departamentul alimentar joacă un rol important în îngrijirea pacienților în spital. Potrivit lui Codner, rolurile lor în bucătărie sunt foarte importante deoarece pacienții trebuie să fie hrăniți cum trebuie. „Este foarte important pentru că nu poți lua medicamentele dacă nu ai mâncat înainte” a explicat ea. Hussey a adăugat că „ei trebuie să-și primească mesele la timp”. Supraveghetorii lor creează meniul și, fiind membrii ai personalului din bucătărie, ei urmăresc anumite reguli în prepararea mâncării. „Este de asemenea foarte important pentru că avem și diete special pe care pacienții nu le prepară de obicei acasă” a spus Codner, explicând că multe persoane mănâncă ce trebuie cât sunt spitalizate și sunt de obicei încurajate să continue astfel și după ce ajung acasă.

Pentru că femeile sunt aproape de pensionare, ele au declarat că nu au regrete pentru că au ales și au lucrat astfel în ultimii ani. „Nu am regrete. Noi ne facem munca interesantă” a declarat Saunders-Hussey. „Mereu voi mulțumi spitalului regional St Anne din golf. Oriunde voi ajunge mai departe în viață, totul va fi datorită spitalului regional St Anne din golf” a declarat Codner. Ea a mai declarat și faptul că dacă ar avea de ales, ar alege tot același job la spital. 

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca
Sursa photo: 

EN

Hello!! Readers!! I hope you enjoyed your Christmas and your New Year’s celebration as well, it is now 2015, and it’s time for a new start and a new chapter in our lives. Now, it is always wonderful to hear about someone, who has dedicated his/herself to helping those who are simply unable to help themselves. Claudette Codner and Ellen Saunders-Hussey were recently awarded at Kings House for long and dedicated service to St Anns Bay Regional Hospital, where they have worked for decades preparing healthy meals for the hundreds of patients who pass through the facility each year. For the women it is not just recognition of the time they spend preparing these meals, but a celebration of the love they have for their job.

Saunders-Hussey and Codner have been working at the hospital for 27 and 28 years respectively. "I enjoy it; I enjoy working here more than anywhere else," said Codner, who will retire in a few years. A resident of Gibraltar, in the parish, Codner said she loves serving the patients."We call the patients our tourists," For Codner, it is great to assist in the recovery of the patients, in fact both Codner and Sanders- Hussey both consult a dietician to prepare meals for patients with various health conditions "I am enjoying it," Saunders-Hussey said, adding that although she does not interact directly with the patients, she enjoys serving them by preparing their meals. The women, who are also mothers, said their jobs have provided them with the financial resources necessary to care for their families. Hussey, who is from Chester in St Ann, said although she is no "doctor or teacher" She, managed to raise three children who have excelled.

While it is usually the doctors and nurses who attend directly to patients, the women believe the staff of the dietary department plays an important role in the care of patients at the facility. According to Codner, their roles in the kitchen are very important as patients have to be properly fed."It is very important because you can take medication without food," she explained. Hussey added, "They have to get it (the meal) on time." Their supervisors plan the menu and as members of the kitchen staff they follow guidelines in preparing the meals. "It is also very important because you have some special diets that they would not normally prepare at home," Codner said, explaining that many persons eat the proper food when they are hospitalized and are usually encouraged to continue the pattern when they return home.

As the women near retirement, they say they have no regrets acrring out the jobs that they have been doing all these years."I have no regrets. We make our work fun," Saunders-Hussey said."I will always give thanks to the St Anns Bay Hospital; anywhere I reach in life St Anns Bay Hospital do that for me," Codner said. She pointed out that if she had a choice she would still choose to work at the hospital.

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: jamaica, bolnav, spital, premiu,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.