Logo

Jamaica/ Concurs de literatura...

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 12860 times
Jamaica/ Concurs de literatura... Image

Jamaica/ Concurs de literatura...

RO

Salutări! Jamaica aici, sper că vă bucurați de sărbători și că așteptați cu nerăbdare Anul Nou! Ei bine, în Jamaica se desfășoară o mulțime de activități. Mulți au vorbit despre Comisia de Anchetă West Kingston în ultimul timp, dar Liv Up Records vrea să se adreseze traumei cu care comunitatea s-a confruntat din 2010 creând o competiție de eseuri pentru studenții din acea zonă. Competiția de Eseuri West Kingston Lester Lloyd Coke a fost deschisă oficial în cadrul concertului West Kingston. Această competiție este deschisă tuturor elevilor de liceu din West Kingston și se așteaptă ca elevii să scrie un eseu de până la 1.500 sau 2000 de cuvinte în care vorbesc despre propria lor perspectivă socio-economică asupra West Kingston-ului, relația lor cu orașul și viziunea lor despre viitorul acestuia. Elevilor li se cere de asemenea să fie foarte atenți la incursiunea din 2010 din West Kingston.  

Producător la Liv Up Records, Oneil „Coco” Coke a declarat că această competiție a fost necesară, datorită a ceea ce s-a întâmplat în comunitate. „Noi plănuiam să organizăm o mulțime de evenimente sociale pentru a putea crea un impact pozitiv asupra comunității. Am realizat că trauma afectase mulți oameni, așa că am decis să auzim de la tineri modul în care tinerele lor minți au fost afectate” a spus Coke ziarului The Gleaner, spunând de asemenea că I-Nation a făcut parte din proiect. Când competiția va ajunge la sfârșit, adică în septembrie 2015 când va începe și anul școlar, organizația va decide care sunt cele mai potrivite programe ce trebuie să fie deschise în West Kingstone. „Noi am vrut să atragem câți mai mulți participanți din grupa aceasta de vârstă, așa că am decis să prelungim perioada de participare. Vrem să înțelegem cum se simt și cum au fost afectați” a declarat el.

Competiția a atras mulți oameni, inclusiv părinții care apreciază faptul că copiii lor sunt implicați la nivel educațional. El a declarat însă foarte repede că această competiție de eseuri nu are nimic de-a face cu Comisia de Anchetă West Kingston și a fost organizată din cauza acesteia. „Noi nu am făcut nimic din cauza a ceea ce vedem că se întâmplă. Poate chiar dacă nu exista o anchetă, noi am fi implicat tinerii într-un mod pozitiv. Vedem că există o problemă și, orice am putea face pentru a o rezolva, noi suntem gata să ne îndeplinim rolurile” a declarat el.  Coke a notat și faptul că concertul din West Kingston a fost organizat pentru prima dată în patru ani. „Totul a mers bine. A decurs bine și a avut succes, credem noi. Totul a mers bine, așa că totul va trebui să se îmbunătățească. Toată lumea iubește unitatea și sentimentul de iubire”. El a declarat că și sprijinul primit pentru eveniment de la patroni și performeri a rezultat în recordul evenimentului. Toate cele bune!  

Autor: Ricardo - Jamaica
Traducător: Raluca
Sursa photo: www.macacuyaproductions.com 

EN

Greetings!! Jamaica Urban Legend here, Hope you are enjoying the holidays and looking forward to the New Year!! Anyway, here is a great activity taking place here in Jamaica. The West Kingston Commission of Enquiry was on many lips recently, but Liv Up Records wants to address the trauma that was faced in the community from the 2010 West Kingston incursion in the form of an essay competition for students in the area. The West Kingston Lester Lloyd Coke Essay Competition was officially launched in the recent West Kingston Jamboree, this is a competition available to all High School students in West Kingston, and the students are expected to write essays of up to 1,500 and 2,000 words in which they give a socio-economic outlook of West Kingston, their relationship with it and their vision for it. The students are also being asked to pay special attention to the 2010 West Kingston incursion.

Producer at Liv Up Records, Oneil Coco Coke, said the competition was necessary, based on what happened in the community."We were planning to do a lot of social events that can impact the community in a positive way. We realised the trauma was broad, so we decided to hear from the young minds how they were impacted," Coke told the newspaper The Gleaner, noting that I-Nation is also part of the project. When the competition ends which is just before school restarts in September 2015, the organization will decide what kind of programs will start in West Kingston "We want to get in as many entries as possible, so that is why we made the period so long, because we want to engage as many persons in that age group. We want to understand how they feel and how they are impacted," he said.

The Competition and the interest it has drawn has been good, and especially from the parents who appreciate the fact that children are being engaged on an educational level. He was, however, quick to point out that the essay competition has nothing to do with the West Kingston Commission of Enquiry, and was not started because of it."We never do anything because of what we see happening. Maybe even if there wasn an enquiry, we would still be engaging the youths in a positive way. We see that there is a problem and, whatever we can do to assist, we are willing to play our part," he said. Coke noted that efforts to rebuild the community also came recently in the form of the West Kingston Jamboree that was being held for the first time in four years. "Everything went well. It was a good roll-out and a success, in our eyes. Everything went well, so it can only get better and better. Everybody in the community loves the vibe and unity," He said the support for the event from patrons and performers was also very high and he believes this was as a result of the events track record. All the best!!

Author: Ricardo - Jamaica

Share it!
Tags: jamaica, west kingston, competitie,


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.