Logo

Jamaica/ Bolnav dar luptator!

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 9969 times
Jamaica/ Bolnav dar luptator! Image

Jamaica/ Bolnav dar luptator!

RO
Bună! Ce mai faci? Jamaica Urban Legend aici, să îţi vorbesc despre viaţă în Jamaica. Astăzi aş vrea să povestesc despre un om unic, tânăr, pe nume Andrew Bartholomew. Acest tânăr vrea să fie un soldat, "Poate din cauza activităţilor unui soldat, regimentele" spune mama lui Andrew, Beulah Bartholomew, motivată "El va mărşălui în jurulcurţii şi va spune că este la paradă şi o să fie un cadet şi va stă în poziţie de drepţi. Deci, el pare fermecat, iar împreună cu aceşti copii, ei sunt fascinaţi de subiectul asta de ceva timp " mai împărtăşeşte mama lui Bartholomew. Andrei a fost diagnosticat cu tulburare de hiperactivitate, adică deficit de atenţie (ADHD), la vârstăde doar şase ani.

 Potrivit Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, persoanele cu ADHD "pot avea probleme de atenţie, probleme în controlul comportamentelor impulsive, pot să acţioneze fără să se gândească la rezultate sau să fie prea active ". Această tulburare psihiatrică nu poate fi vindecată, dar CDC spune că poate figestionată cu succes şi că unele simptome se pot îmbunătăţi pe măsură ce copilul înaintează în vârstă”. “A fost o vreme când trebuia să mă trezesc în fiecare dimineaţă şisă gătesc orez cu sardine sau orez cu ceva. Asta ar putea merge aproximativ trei luni, apoi el ar uită că am mâncat orez cu sardine sau orez cu orice ", a mai adăugat mamalui. “Deci, în prezent (devenind un soldat) asta e ceea ce vede şi ceea ce el vrea să facă, dar asta s-ar putea schimbă".

În ciuda incapacităţii sale de a rămâne concentrat pe un anumit subiect pentru perioade lungi de timp, Andrew a găsit ceva pe care mama să îl descrie că fiind "prima sădragoste" şi este lipit de ea. El iubeşte înotul şi este un membru al programului “Special Olympics”. De fapt, Andrew este programat să concureze în Los Angeles, StateleUnite ale Americii, că parte a echipei naţionale de anul viitor. De asemenea, în acest an, Andrew a dat examenul “Caribbean Secondary Education Council English Language” pentru prima dată şi l-a luat cu succes. El a câştigat un grad doi "Mi s-a spus încă de la început de către medici că nu trebuie să ne aşteptăm la prea multe din partealui, dar eu sunt o persoană care nu renunţă niciodată. Şi chiar atunci când are o unică realizare, pentru mine este ceva important. Am parcurs un drum foarte lungîmpreună" a spus doamna Bartholomew.

Ea a povestit pentru “The Sunday Observer” că profesoară lui Andrew, a contactat-o anul trecut, şi i-a spus că ea crede că el arepotenţialul de a finaliza un examen. "Ei au predat cursul anterior şi se pare că el avea să meargă la următorul şi să ia un loc în clasa şi aşa i-au dat o şansă de aîncerca, şi au decis că ei o să-l mediteze pentru examenul din acest an, şi asta e exact ceea ce au făcut", a spus mama lui Andrew. "El s-a descurcat foarte bine, şi dupăcum ştiţi, unui copil special îi este dat cineva să citească şi să scrie pentru el”. Ea a spus că el a dat o mică bătaie de cap, profesoarei sale de la “Promise Learningand Training Centre”, o şcoală care satisface necesităţile elevilor cu nevoi speciale, pentru că mereu cere apă". În ciuda provocărilor, cei de acolo cred că el vapersevera.

Reporter: Ricardo Benguche - Jamaica
Traducător: Roxana Samfira
Sursa foto: newideas.netEN
Hello!!! How are you? Jamaica Urban Legend here, to talk to you about life in Jamaica. Now today I would like to talk about a unique young man by the name of Andrew Bartholomew. This young man wants to be a soldier, "Maybe because of the activities of a soldier, the regimentation," Andrews mother, Beulah Bartholomew, reasoned. "He will march around the yard and say he is on parade and be a cadet, and he will stand at attention."So he seems fascinated, but with these children, they are fascinated with a particular subject for awhile," Bartholomew shared. Andrew was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) when he was six years old. According to the Centers for Disease Control and Prevention, people with ADHD "may have trouble paying attention, controlling impulsive behaviours -- may act without thinking about what the result will be -- or be overly active".

The condition cannot be cured, but CDC says it can be successfully managed and that some symptoms may improve as the child gets older. "There was a time when I had to wake up every morning and cook rice with sardine or rice with something.That would go on for about three months then he would forget that we were having rice and sardine or rice and whatever," his mother went on. "So at present, that (becoming a soldier) is what he is seeing and thats what he wants to do, that might change."

Despite his inability to remain focused on a particular subject for extended periods, Andrew has found something his mother describes as "his first love" and is sticking to it. He loves swimming and is a member of the Special Olympics programme. In fact, Andrew is slated to compete in Los Angeles, USA, as a part of the national team next year. Also, just this year, Andrew sat the Caribbean Secondary Education Council English Language exam for the first time and was successful.

He gained a grade two."I was told by doctors early that we should not expect too much, but I am a person who never gives up. And even an ounce of achievement to me, that is something great," said Bartholomew. "We have come a very long way."She recounted to the Sunday Observer that Andrews teacher contacted her last year and said she thought he had the potential to complete an exam."They were teaching the previous class and apparently he would go and sit in on the class and so they gave him a chance to try out, and decided that they would tutor him to do the exam this year, so thats what they did," Andrews mother said. "He did very well, as you know as a special child they are given someone to read and write for them."She said that he gave his teacher at Promise Learning and Training Centre, a school which caters to students with special needs, a little trouble because he was always asking for water." Despite his challenges, he will persevere.

Reporther: Ricardo Benguche - JamaicaShare it!
Tags: adhd,progres, curaj


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.