Logo

Italia/Taboo in bucatarie

Author: admin
Posted: 4 years ago
Read: 8603 times
Italia/Taboo in bucatarie Image

Italia/Taboo in bucatarie

RO

Lumea este alcătuită din mai multe țări cu tradiții și culturi diferite. Unicitatea este o caracteristică evidentă a acestei lumi. Dar prin unicitate, fiecare națiune este strâns legată de celelalte. Taboo-urile ne ajută de asemenea să recunoaștem o națiune sau o țară. Știm că fiecare țară are diverse taboo-uri – pot fi culinare, culturale sau sociale. Taboo-urile sunt de fapt numeroase și suntem țări complet diferite unele de altele. Cred că nu este suficient să știi despre taboo-urile din propria țară. Ar fi mai bine să știm despre taboo-urile din diverse colțuri ale lumii. Deși există câteva, este dificil de identificat taboo-uri specifice în Italia.

Când ne găndim la taboo-urile culinare din Italia – sunt doar câteva. Bucătăria italiană se împletește cu brânzeturile delicioase. Când sunteți în Italia, nu cereți mai multă brânză, decât dacă vi se oferă. Este privită ca o provocare a talentului bucătarului. De aceea cel mai bine e să nu cereți mai multă brânză când sunteți într-un restaurant din Italia. De asemenea, ei nu pun niciodată brânză peste pastele cu fructe de mare.

Când luați masa cu prietenii voștri italieni, e nepoliticos să vă ridicați de la masă după ce ați terminat de mâncat. Și nu grăbiți momentul mesei, nu este prea plăcut pentru ei. Practic, italienii nu stau câte treisprezece la masă. Ei cred că primul care se ridică va muri curând. Numărul 13 le aduce ghinion, deși nu se știe exact din ce motiv.

În Italia există câteva taboo-uri culturale și sociale. Toată lumea știe că Italia este binecuvântată cu rădăcinile Bisericii sale Catolice – așadar, există multe biserici în Italia. Când intrați într-o asemenea biserică sau catedrală, fiți siguri că umerii, genunchii și abdomenul vă sunt acoperite. Este o regulă obligatorie pentru oricine vizitează bisericile.

„Ciao” este formula de salut folosită în Italia. Se pronunță „chao”. Este foarte posibil că veți auzi acest cuvânt cât sunteți în Itaia. Orice turist care călătorește prin Italia învață mai întâi cuvântul „ciao” și îl folosește de o mie de ori pe zi. Se folosește aproape întotdeauna pentru oamenii care se cunosc între ei. Dar nu spuneți așa oricui. Când le spuneți „ciao” nu vor considera neapărat că sunteți nepoliticos, dar vor crede că nu aveți bune maniere.

Italienilor nu le place să vorbească despre subiecte precum politică sau mafie în public.

Este foarte important să nu arătați cu arătătorul și degetul mic în același timp, este un gest extrem de vulgar în Italia.

Nu oferiți crizanteme și flori în număr par nimănui pentru că așa se procedează la înmormântări. Nu oferiți nici broșe, batiste sau cuțite – induc tristețe.

Eu unul sunt de părere că deși Italia are câteva taboo-uri, este o țară minunată, cum nu mai există alta în lume.

 

Autor - Claudio Umesh - Belarus

Traducator - Mangalea Ioana

Sursa foto - glittersnipe.com

EN

The whole world is formed by many countries which have various cultures and traditions. The uniqueness is a prominent feature of this world. But through uniqueness each nation is inter-related with each other. The taboos also help to recognize a nation or a county. We know each country has various taboos. It may be food, cultural and social taboos. Taboos are actually numerous and are totally different from one country to another. I think it’s not enough to know about your own country’s taboos. It would be better if you know the taboos in various parts of the world. Though there are some taboos, it is difficult to pinpoint specific taboos in Italy.

When we think about food taboos in Italy, there are only few food taboos in Italy. Italian cuisine is blended with its delicious cheese. When you are in Italy, don’t ask for extra cheese unless it is offered to you. It is considered as a challenge to the chef’s cooking ability. Therefore it would be better not to ask for extra cheese when you are in a restaurant in Italy. And also they never put cheese on pasta with sea food.

When you eat with Italian friends, if you leave after you finish eating it is considered rude. And don’t hurry through meals as it is not pleasant to them.

Basically Italians don’t sit thirteen to a table. They think the first one who gets up will die soon. Though number 13 is considered as unlucky, the actual reason to this is unknown.

In Italy there are some cultural and social taboos. It’s widely known that Italy is blessed with the Catholic Church roots. Therefore there are many churches in Italy. When you enter into a church or cathedral, be sure that your shoulders, knees and midriff are covered. It is a compulsory rule to anyone who visits churches.

‘Ciao’ is the word which is used to greet in Italy. It is pronounced as ‘Chao’. You can hear this word when you are in Italy. Any tourist who travels to Italy learns the word ‘Ciao’ first as it is used thousand times in Italy. It is almost always used among people who know each other. But don’t say ciao to everyone. When you address an elder or a teacher, you should use more formal greetings. When you say ciao to them they won’t think that you are rude, but they will think you are not well mannered.

Italian people don’t like to talk about some topics such as politics and the mafia in public.

It is very important to know not to point with your index finger and little finger at the same time, because it is considered extremely vulgar in Italy.

Do not give Chrysanthemums and even number of flowers to anyone as they are used in funerals. Don’t give brooch, handkerchiefs or knifes as they connote sadness.

I personally believe though Italy has some taboos, it’s a marvelous country where you cannot find anywhere else on earth.

 

Author - Claudio Umesh - Belarus

Share it!
Tags: italia taboo branza ciao


Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments yet.